onsdag den 5. marts 2008

Retslig favorisering af Islam

Retslig favorisering af Islam…. I Amerika


Robert Spencer

Med mordet på to unge piger i Texas, sandsynligvis ofre for et ‘æresdrab’ af deres far blot for nogle uger siden er det så klogt af de amerikanske myndigheder at se bort fra dødstrusler udstedt af en Muslimsk far overfor sine ikke-muslimske børn? Dette er det seneste foruroligende spørgsmål afstedkommet af en omstridt skilsmissesag i Tennessee.

Rosine Ghawji har i årevis påstået, at hendes eksmand, Maher Ghawji, er Wahhabist og medlem af Det Muslimske Broderskab, og at han har været indblandet i terroraktiviteter. Maher Ghawji har bestridt dette, men nye udsagn af parrets 2 sønner giver anklagen en ny påtrængenhed, og rejser alvorlige spørgsmål om, hvorvidt dommeren i sagen har taget behørig hensyn til drengenes sikkerhed.

Rosine Ghawji har fremlagt en imponerende bevisbyrde for at give støtte til hendes påstand om, at Maher Ghawji har forbindelser til global Jihad, men dommer Donna Fields fra Shelby County Område Ret lod sig ikke påvirke. I sin afgørende retskendelse skrev hun: ”Hustruen har på alvorligste vis stødt børnene bort fra manden med ubeviste og grundløse anklager.”

Hun befalede endvidere, at Maher Ghawji skulle have den endelige beslutning om parrets to børns religiøse opdragelse, Louis, nu 19, og KK, 16 –og således sikre, at de ville blive opdraget som Muslimer, indtil de nåede myndighedsalderen. Louis Ghawji bemærker, at ved dommer Fields afsluttende retsbelæring i skilsmissesagen i februar 2007 erklærede hun: ”Disse børn skal følge den Muslimske religion.” Hun beordrede dem til at ledsage deres far på Hajj, pilgrimsrejse til Mekka – som kun er tilladt for Muslimer.

De unge mænd derimod ønsker at leve som Kristne – og derved, ifølge deres egne udsagn, gør dette dem sårbare overfor deres far. Louis og KK Ghawji har haft talrige muligheder til at se deres far på nærmeste hold, og de deler ikke dommerens afgørelse om, at moderens anklager om hans Jihad positive holdninger og aktiviteter er ”ubeviste og grundløse.”

Sidste uge skrev Louis Ghawji til dommer Fields om brødrenes pas, som blev inddraget af retten, og efterfølgende, ifølge dommer Fields er borkommet. Louis Ghawji erindrer, at i juni 2004 gav Maher, faren, besked om, at de skulle rejse til Syrien om nogle få dage.

“Min broder og jeg gik i panik, “skrev Louis. ”Vi kendte den ekstremistiske ideologi fra vores far. Han var kugleskør. Besat. Vi har stadig hans dødstrusler i tankerne. Han fortalte os at Islamisk Lov giver ret til at dræbe enhver, som er født Muslim, men som bliver Kristen.

Louis Ghawji har slået alarm i et stykke tid. I maj kommenterede han i en Memphis Flyer Artikel skilsmissen og forældremyndighedskampen, og skrev, at dommer Fields stadig ikke ville udlevere passene og ”derved forhindrer os i at rejse til Frankrig, men derimod tillader hun os at tage på pilgrimsrejse med min far til Saudi Arabien. HUN TVINGER MIG OG MIN LILLEBRODER TIL AT BLIVE MUSLIMER, OG HUN GAV FORÆLDREMYNDIGHEDEN TIL MIN FAR.”

Var faderen en terrorist? ”Jeg ved ikke om min far eller hans broder er involveret i terrorisme; jeg arbejder ikke for CIA”.

Imidlertid – “kender jeg alt til livet sammen med ham . Han har altid været en fanatisk Muslim. Han hader jøderne og ville ikke have at en jødisk dreng var i vores hus. Han hader den vestlige civilisation og Amerika. Jeg fik aldrig lov til at gå til dans eller fest, hvor piger dansede. Vi fik ikke lov til at røre en hund, hvis vi gjorde skulle vi vaske hænder syv gange.”

Louis’s broder, KK, følger op. Han skrev til dommer Fields, ”Jeg er ikke Muslim og vil aldrig blive det. Jeg gik i moske hver søndag med min moder fordi hun ønskede at lære vores fars kultur at kende, og jeg hadede det. Min fars eksempel med løgne på løgne, lovbrud efter lovbrud, uden at blive straffet fordi han er læge var skræmmende. Med tanke på alt hvad han har fortalt os hjemme og måden han opførte sig på er jeg helt sikker på, at jeg ikke ønsker at blive som ham.” Og ildevarslende, ”en dag sagde han, at hvis jeg ikke var Muslim, ville jeg ikke være hans søn, og han ville hellere se mig død. Jeg vil aldrig glemme dette, og jeg ved han står ved det han siger, hvad Islam angår, og en dag vil han udføre sin trussel. Det er kun et spørgsmål om tid.”

Når en mand er fremkommet med sådanne trusler, ifølge vidnesbyrd fra begge sine sønner, skulle det så ikke være grund nok til en undersøgelse? Alligevel, indtil nu, ser det ud til dommer Fields er uimodtagelig for drengenes anker.

Louis Ghawji afsluttede et tidligere brev til hende med dette: ”Jeg vil blot lade Dem vide, at brødrene Ghawji er en ny slags unge amerikanere. Vi vil ikke kæmpe på terrorismens side for vindings skyld og vi vil kæmpe for vores rettigheder, og med Gud på vor side vil vi sejre.”

Mon de får chancen til at gøre det? Vil de derimod måske først falde som ofre for Islamisk straf for de som forlader Islam – på Amerikansk jord? Og hvorfor arbejder det amerikanske retssystem ikke på at beskytte disse unge mænd fra denne forfærdende mulighed? Skal vi altid behandle den slags trusler efter de er eksekveret?

http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=56883

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails