torsdag den 17. februar 2011

Sandheden eller tag følgerne

Sandheden eller følgerne


Skønt han blev tilgivet for troløshed af den mand han dømte til døden forblev Pontius Pilatus' spørgsmål af evigtvarende relevans gennem de mange århundreder, fordi det antyder forskellen på de som ville høre sandheden og handle derefter, og de som ville lukke ørerne til sandhedens budskab om den ægte fred og retfærdighed. For de millioner der har levet for sandheden - og døde for den - ned gennem tidsaldrene, har troskab til den, på alle livets veje, været altafgørende i søgen efter menneskelig lykke.

Der er en moralsk sandhed, som de fleste i dette land plejede at tro stammede fra De Ti Bud; givet af Gud til hans udvalgte folk og fuldkommengjort gennem hans Søn. Disse krystalklare love, hvis de blev efterlevet omhyggeligt af ethvert samfund, kunne hjælpe med til at skabe fred og harmoni mellem mennesker. Det har været United States velsignede lod, i det meste af sin historie, at tilpasse sin lovkodeks til deres diktater, og således sikre ro hjemme. 

Der er politiske sandheder, hvoraf det værste misbrug, under den nuværende administration bare er alt for åbenbare og smertelige af være vidne til. Der er selvfølgelig den gamle talemåde med - at magt korrumperer, - men jeg foretrækker dette citat fra John Adams, der kunne tjene som en præcis beskrivelse af den liberale måde at udtrykke det på:

 "Magten mener altid den har en finere sjæl, og langt bedre synspunkter end den svages opfattelsesevne; og at den udfører Guds opgave, når den krænker alle Hans Love."

Politiskilt fra byen Truth or Consequences i New Mexico

Der er endog videnskabelige sandheder, der førhen var knyttet sammen med erfaringer opnået ved brug af den videnskabelige metode, som Webster definerer som "matematiske og eksperimentelle teknikker anvendt i naturvidenskaberne; mere specifikt teknikker benyttet ved afprøvningen og konstruktionen af videnskabelige hypoteser." Med andre ord, det som er blevet bevist gennem Q.E.D., (Quod Erat Demonstrandum (Latin: Det som er blevet påvist) og ikke blot er teorier. Selvfølgelig er der de af os, der tror at videnskab blot er Guds måde at give en forklaring på sig selv, men den holdning er fordømt som helt og aldels uvidenskablig af vore belæste bedrevidende.

Der er også de amerikanske sandheder, som gjorde denne nation stor og en frihedens fakkel for verden. Tidligt blandt disse sandheder var en tvingende tro på og fuld tillid og troskab overfor Forfatningen, det ældste regeringsdokument, der stadig benyttes på Jorden, og en model som lande over hele Kloden har efterlignet. Det som også engang blev accepteret som en enestående amerikansk sandhed var, at vor nation var velsignet af Forsynet; kald det Skæbnens Manifest, Amerikansk Ekseptionalisme, eller Den Strålende By på en Bakke, amerikanerne troede engang på godheden ved Amerika.

De dage synes imidlertid at være langt borte. Vi har i den grad annulleret den moralske sandhed til fordel for relativismen, at alle og enhver er i besiddelse af sit eget sæt sandheder, så man nærmest kan skælve over den vægt edsaflæggelse i en retssag vil have i de kommende år. Oprettelsen af lov kan ikke overleve uden sandhed.
Vi har ladet videnskabelig sandhed blive så mudret, at rene og skære, i det store og hele ubeviste teorier undervises som et evangelium for vor børn i offentlige skoler. Holdningen til ægte videnskab er så langt borte, at, mærkeligt nok, er den faktisk blevet erstattet af en næsten tilbedende tro på selve Jorden som en Guddom; en tilbagevenden til hedenskabet. Videnskab kan ikke ophøjes som eller benyttes til menneskehedens bedste uden den er forbundet med sandhed. 

Der er kun så lidt tilbage af amerikansk sandhed i Amerika, at man undertiden knap kan genkende den. Folkets vilje er blevet ignoreret til fordel for et system der er uden for kontrol og med ikke folkevalgte zarer. Ærbødighed for vor Forfatning betragtes så umoderne at selv det at man kan læse den på gulvet i Repræsentanternes Hus har medført kontrovers og foragt. 

En stor nation, trods den helt åbenbare underminering af dets grundlag kan ikke modstå perversionen af sandhed på ethvert plan. En hus der engang er blevet bygget på sandhed, som derpå er i splid med sig selv, kan ikke bestå. Men stol ikke kun på mit ord: Lyt til vort lands Fader:
Intet land på Jorden har nogensinde haft mere i sin magt at opnå disse velsignelser, end United Amerika. Såre fremmedagtigt dengang, og det ville være virkeligt særdeles beklageligt om vi skulle se bort fra hensigten, og gå bort fra den vej som Forsynet så klart og tydeligt har udpeget for os; Jeg kan ikke tro det nogensinde vil komme til at ske.


http://spectator.org/archives/2011/01/05/truth-or-consequences

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails