mandag den 21. marts 2011

Libyen og al-Quedaforbindelsen

De libyske islamister frelses

Amerikanske tropper giver i dag støtte til de selvsamme styrker, der fornylig bekæmpede og dræbte dem i Irak.


I ugevis, mens det internationale pres byggedes op mod ham har Muammar al-Gaddafi inisteret igen og igen på, at oprørsstyrkerne som han bekæmpede i Østlibyen havde forbindelse til al-Queda. Selve den kendsgerning at Gaddafi sagde det var tilsyneladende grund nok for kommentatorer til at afvise påstanden. Og hvis der skulle være nogen tvivl om at det ikke var nok med selve kilden så sendtes der en journalist fra New York Times til Darnah, en af byerne i Østlibyen i selve kerneområdet af den formodede islamiske opstand, for at forsikre os om at der intet at bemærke der, og lad os "så kom videre."

Problemet består i, at det ikke kun er Muammar al-Gaddafi der har identificeret kystbyerne i Libyens østlige Kyreneregion som al-Queda bastioner. 

Analytikere fra Combating Terrorism Center ved United States Military Academy ved West Point har påpeget det samme. Sidstnævntes resultater er baseret på de såkaldte Sinjar Optegnelser: Mandskabs optegnelser fra tilfangetagne udenlandske kombataner der sluttede sig til al-Queda i Irak mellem august 2006 og august 2007. (Undersøgelsen i sin helhed kan ses her. Betydningen af undersøgelsen i forbindelse med den nuværende situation i Libyen blev først påpeget af Andrew Exum i en blogpostering her.)

West Point analytikernes statistiske undersøgelse af al-Queda personellets optegnelser kommer til den konklusion, at et land ydede "langt flere" udenlandske krigere i forhold til indbyggerantal, end andre nemlig: Libyen. Ydermere viser optegnelserne at "det store flertal af libyske krigere der beskriver deres hjemby i Sinjar Optegnelserne boede i landets nordøstlige del."
Bidragene fra to byer skiller sig særligt ud. En af disse har i den sidste måned været yderst velkendt: Benghazi. Den anden er netop Darnah: Byen, hvor der ifølge den libyske regerings kilder blev udråbt et Islamisk Emirat da uroen tog fart i februar, og dermed gjorde sig fortjent til et besøg fra New York Times for at bevise at det ikke var tilfældet. Darnah ligger øst for Benghazi, bag kampzonerne der er skabt af de yderste fortropper af den libyske regerings styrker før meddelelsen torsdag om FN's sikkerhedsråds resolution.

Mens han var i Darnah talte New York Times journalisten Anthony Shadid endog med Abdul-Hakim al-Hasadi: Manden der ifølge de libyske regeringskilder havde erklæret Den Islamiske Emirat. Shadid så at al-Hasadi "førte an i Darnahs forsvarsforanstaltninger." Ifølge Shadids beretning om deres samtale lovpriste al-Hasadi "Osama bin Ladens gode 'sider' men undsagde 9/11 angrebene på USA." (Man er nødt til at læse mellem linjerne fra introduktionen af al-Hasadis navn til Shadids genfortælling for at indse, at disse citater kom fra ham,

En rapport fra Benghazi i den franske avis Le Figaro identificerer den selvsamme al-Hasadi som "de libyske islamisters talsmand" og hævder at en overgangsregering kun kunne skabes med hans godkendelse. The New York Times - eller Obamaadministrationen -- burde erindre at den Osama bin Laden som al-Hasadi "lovpriser" har erklæret krig mod Amerika.

Ifølge undersøgelsen fra West Point der dækker Irak Sinjar Optegnelser af de 440 udenlandske al-Queda rekrutter hvis hjembyer er kendt, kommer 21 fra Benghazi. Dette gør Benghazi til den fjerde hyppigste hjemby på listen i optegnelserne. 33 af al-Queda rekrutterne kommer fra Darnah. Dette er det højeste totale antal af nogen de de hjembyer der er med i optegnelserne. Det næsthøjeste, 51 kommer fra Riyadh, Saudiarabien. Imidlertid er befolkningsantallet i Darnah (80000) mindre end 2% af befolkningstallet i Riyahd. Dette for at fremhæve, at målt med befolkningsantallet er der 50 gange flere krigere der har tilsluttet sin al-Queda i Irak fra Darnah end fra Riyadh. Som undersøgelsens forfattere udtrykker det, da bidrager Darnah "langt, mere og er den største i antal af krigere i forhold til indbyggerantallet."

Det er faktisk utænkeligt at al-Quida og/eller den libyske gren af al-Queda (Libyens Islamiske Kriger Gruppe) ikke i dag er involveret i opstanden med base i Kyrene mod Muammar al-Gaddaffis styre. Det er endog endnu mere utænkeligt når man overvejer, at den nordafrikanske gren af al-Queda - al-Queda i Islamisk Maghreb - har erklæret deres støtte til oprøret og forpligtet sig til at gøre "alt vi formår" for at hjælpe det.
Barack Obama fik en prominent stilling ved sin voldsomme modstand mod krigen i Irak. Med næsten ingen forbehold overhovedet, hverken fra venstre- eller højresiden sender han nu amerikansk militærmagt til støtte af nogle af de selvsamme styrker -- og højst sandsynlig de selvsamme krigere - der blot fornylig kæmpede og dræbte amerikanske tropper i Irak.


http://pajamasmedia.com/blog/saving-the-libyan-islamists/

——
Editor’s Note: Related: “Libyan rebels: ‘Now is the time of Jihad!”
John Rosenthal writes regularly on European politics for such publications as The Weekly Standard, Policy Review and The Daily Caller. More of his work can be found at www.trans-int.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails