mandag den 11. juli 2011

Greenpeaces mange løgne!

Hvis Greenpeace lyver så udtalt, hvorfor så tro dem på andre områder?Ruth Davis, den ledende politiske rådgiver for Geenpeace UK er citeret for at sige, i The Guardian om udsættelsen af en afstemning i EU Parlamentet om EU's udlednings reduktionsmål fra 20-30%. Her følger det:


Denne afstemning blev udsat efter at premierministeren personligt greb ind, således at de som var imod et højere klimamål ikke længere kunne regne med støtte fra hans side. Politikerne der bakker den 'beskidte' industri på indså, at de ville miste deres bid af kagen ved at gå videre med et grønnere Europa, og de havde ingen betænkning med at udsætte det.


Hendes udtalelse er - man kan ikke sige det mindre blidt - løgn. Grunden til at afstemningen blev forsinket er at der ikke var tid til en afstemning, og nogle MEP'er ønskede af få frokost. Udsættelsen blev godkendt. Derfra hvor jeg sidder, så det ud som om at lige over halvdelen af de britiske Torier stemte for at gå videre med programmet. MEP'erne stemte ikke efter om de er på højresiden eller venstresiden, men mere fordi de var bange for ikke at nå deres fly.

Min pointe drejer sig faktisk ikke om udledningsmålene. Så vidt jeg er klar over, og i modsætning til, hvad fr. Davis siger, er Konservative MEP'er stadig imod forandringen. Martin Callanan vor leder tror de vil medføre at jobs forsvinder fra EU til andre dele af verden med mindre ambitiøse miljøstandarder, og det således er såvel økologisk som økonomsik usundt. Der er, anstændige og oprigtige mennesker fra begge sider af sprøgsmålet, deraf mange med langt større teknologisk viden end jeg.


Nej, min pointe har at gøre med den direkte udstilling af Greenpeaces bedrageriske optræden. Jovist i det store spil er det en kedsommelig lille løgn. Dog er dette ikke første gang jeg har været i stand til at holde øje med pressionsgruppens påstande værende i direkte modstrid mit førstehåndskendskab, og set ud fra den vinkel har Greenpeace en ubestridelig 100% 1. plads i falske påstande.
Med baggrund i mit erfaringsgrundlag, skal jeg derfor formode at deres talsmænd på samme måde er utroværdige i deres påstande og de svindende skove, forurening af havene, om kernekraften, om bæredygtigt landbrug og om klimaforandring.
En fejl i superklassen, I fjolser.

FamilySecurityMatters.org Contributor Daniel Hannan is a British writer and journalist. He has been Conservative MEP for South East England since 1999. He speaks French and Spanish and loves Europe, but believes that the EU is making its constituent nations poorer, less democratic and less free. He is the winner of the Bastiat Award for online journalism.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails