torsdag den 22. marts 2012

10 skadebringende holdninger på Venstrefløjen

10 venstreorienterede holdninger der smadrer samfundets moral

Dennis Prager


Mens venstreorienterede er overbevist om den moralske overlegenhed ved deres politik, er sandheden, at den selvsamme politik er med til at gøre et samfunds moral ringere. Mange venstreorienterede individer er rigtig gode og rare mennesker, men den politik de går ind for har altså en tendens til at gøre et folk skade: Her følger 10 årsager:  
 1. Jo større regeringen er des mindre vil borgerne gøre for hinanden. Hvis staten vil tage hånd om mig og mine naboer, hvorfor skulle jeg så dog gøre det? Dette er grunden til at Vestens europæere, de mennesker der har levet i velfærdsstater i meget længere tid end amerikanerne, giver mindre til velgørenhed og bruger mindre frivillig tid på andre end amerikanere med samme socioøkonomiske baggrund gør. 
  En gennemarbejdet beskrivelse af den amerikanske civilisation blev skrevet tidligt i det 19. århundrede af en franskmand Alexis de Tocqueville. En af de forskelle der adskiller amerikanerne fra europæerne, og som han undrede sig mest over, var hvor meget amerikanerne - gennem myriader af relationer - tog vare på hinanden. Indtil præsident Franklin Roosevelt begyndte den tilsyneladende ubønhørlige bevægelse i Amerika hen mod den europæiske velfærdsstat - senere hen yderlige voldsomt udvidet af andre demokratiske præsidenter - tog amerikanerne ansvaret for hinanden, og sig selv i langt højere grad end i dag. Kirkerne, Rotary Clubs, gratis-låne associationer og andre frivillige organisationer og foreninger var allestedsnærværende. Mens staten blev stadig større, gik alle disse foreninger tilbage. I Vesteuropa er de næsten alle helt forsvundet. 

 2. Velfærdsstaten, skønt med de bedste intentioner, er ikke desto mindre en Ponzi-plan. Konservative har vidst dette i generationer. Men nu, må en enhver med et åbent sind anerkende det. Velfærdsstaten har som formål at indsamle penge fra nutidens arbejdere for at give dem videre til de som betalte før dem. Men nutidens arbejdere har bare ikke tilstrækkeligt med penge til at planen kan holdes kørende, og der bliver færre og færre af dem til at yde. Resultatet er faktisk, at enhver velfærdsstat i Europa, og mange amerikanske stater, som Californien, er fallit.
 3. Borgerne i venstreorienterede velfærdsstater er blevet i stadig højere grad selvcentrerede. Det som optager det helt store flertal af briter, franskmænd, tyskere og andre vesteuropæere, er hvor meget ferie de har , og hvor tidligt de kan gå på pension og blive støttet dertil af staten. 
 4. Den venstreorienterede velfærdsstat får folk til at foragte arbejde. Amerikanerne arbejder betragteligt hårdere end Vesteuropæerne, og i modsætning til venstreorienteret tankegang, siden Karl Marx, da opbygger arbejde karakteren.
 5. Intet mere er en garanti for eroderingen af karakteren end at få noget for intet at lave. I den venstreorienterede velfærdsstat udvikler man en rettighedsmentalitet - endnu et udtryk for narcissisme. Og den venstreorienterede retorik  - hvor man sætter etiketten "rettighed" på ethvert gode - er med til at forstærke denne følelse af at have en ret.
 6. Jo større regering des mere korruption. Som den berømte talemåde lyder, "Magt korrumperer, og absolut magt korrumperer mest." Selvfølgelig er store virksomheder også ofte 'betændte.' Men de bliver sædvanligvis afsløret eller går fallit. Regeringen kan ikke forsvinde. Og ulig korrupte regeringer, kan korrupte virksomheder ikke trykke flere penge, og derved devaluere et lands valuta, og regeringen kan ikke arresteres. 
 7. Velfærdsstaten korrumperer familielivet. Selv mange Demokrater anerkendte de ødelæggende konsekvenser velfærdsstaten har haft på underklassen. Den har medført at i stort antal behøver kvinder ikke mænd, de har set hen til staten for støtte til sig og deres børn (des flere børn des mere støtte) frem for de har søgt støtte hos ægtemænd. Disse kvinder har valgt statens som deres ægtemand.

 8. Velfærdsstaten begrænser at landets unge borgere modnes som ansvarsbevidste voksne. Når det især drejer sig om mænd, blev jeg opdraget, som alle generationer af amerikanske mænd før mig, til at arbejde hårdt for at blive gift og støtte en hustru og børn. Sådan er det ikke mere. En af grundene til at mange enlige kvinder jamrer over at mænd er som unge pubertetsdrenge - mænd som ikke er blevet voksne - er at den venstreorienterede stat har fortalt mænd at de ikke behøver støtte nogen. De kan være drenge så længe de lyster.
  Og det vedrører sådan set begge køn. Det største og mest vedholdende bifald jeg nogensinde har hørt var det college studerende gav  en tale af præsident Barack Obama der informerede dem om at de ville ville blive dækket ind under deres forældres sundhedsforsikring indtil de var 26. A
 9. Resultatet af venstrefløjen sympatiske holdninger til pacifisme og fordi næsten ingen velfærdstat har råd til et stærkt militær, stoler landene i Europa på at Amerika vil bekæmpe verdens ondskaber og endog forsvare dem.
 10. Den venstreorientere weltanschauung betragter samfundet og den store kamp i verden som mellem rige og fattige frem for mellem godhed og ondskab. Lighed overtrumfer derfor moral. Dette er sådan der skabes moralsk forvirrede elitære der kan hædre et tyrannisk Cuba med det lighedsfikserede samfund frem for et frit og anstændigt Amerika der har større ulighed.


Alt dette betyder nul og niks for de progressive. Mod al denne ødelæggelse vil de ikke svare med argumenter der forkaster disse konsekvenser ved den liberale velfærdsstat, men ved at citere og benytte udtryk som "social retfærdighed" og "medfølelse," og ved at sætte etiketter på deres modstanderes som "selvisk" og det der er værre lader de formode at borgerlige er ondsindede og kyniske.  

Hvis du har et ønske om at føle dig selvgod, da er den venstreorienterede holdning perfekt. Hvis du ønsker at gøre det gode, er den gennemført frygtelig.


Read more: 10 ways leftist policies harm society's moral character http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=323621#ixzz1SZmRmY92

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails