søndag den 4. marts 2012

Er venstreorienterede mere intelligente?

Er venstreorienterede bare klogere?

Jeffrey Folks

Enhver lærer ved at man kan få enhver gruppe af unger til at se klogere ud ved blot at ændre på indholdet i en prøve. Det er det som ligger bag adskillige undersøgelser der hævder at vise at venstreorienterede er smartere end konservative.  

Ved at benytte data fra tidligere undersøgelser i Storbritannien, hævder forskerne ved Brock University i Canada at have opdaget en forbindelse mellem IK (intelligenskvotient) og politisk orientering. Undersøgelsen lader formode at person med en lav IK, vælger at blive konservative fordi konservatismen er imod forandring og således er mere “sikker” for de som er lidt langsomt opfattende. Ikke kun det, men forskerne bedømte, at konservative er personer med en ringere intelligens, er mindre tolerante, mindre originale og ikke så åbne overfor andre.

I en særlig undersøgelse angiver Satoshi Kanazawa fra  London School of Economics at have fundet at meget intelligente mennesker selv synes de er liberale og ateister. Forskerne lader formode at forbindelsen kan afspejle at “evolutionære kræfter,” da klogere menneskelige tanker fremmer arterne med “nytænkning,” eller det kan muligvis være et resultat af at klogere individer konkurrerer om status ved at gå ind for ukonventionelle og “avancerede” ideer.

Der er adskillige fejlslutninger tror jeg bag disse undersøgelser. Om det er bevidst eller ej, da blev “spørgsmålene der blev stillet,” - i dette tilfælde  IK prøver der er så gamle som 40 år, og som måler en mindre abstrakt intelligens, og intet mere, udvalgt for at komme frem til det resultat at venstreorienterede er klogere. I alle målinger, på praktisk intelligens og præstationer da kunne det se ud til at konservative  har mere ‘hjerne.’

Standard IK test har aldrig været en god indikator for succes, fordi de ikke magter at måle en bred margen af mentale egenskaber - alt fra mekanisk snilde til sociale kompetencer og følelsesmæssig stabilitet. Mange af disse alternative mentale talenter bidrager til en persons evne til at begå sig i den virkelige verden. De udgør en række af evner som filosoffer traditionelt har omtalt som “sund fornuft” den slags intelligens som det kunne se ud til venstreorienterede mangler helt og aldeles hvis vi skal bedømme fra deres seneste “investeringer” i grøn energi og deres mishandling af sundhedsreformen.

I modsætning til den abstrakte forestilling der benyttes som parameter for standard IK test, da spiller denne dybereliggende intelligens en livsvigtig rolle i at kunne foretage vigtige valg i livet. Den involverer mere end blot at løse problemer på et stykke papir; den gør det muligt at kunne træffe vise valg, planlægge omhyggeligt, og udvise en ansvarlig opførsel set over et livsforløb.

Beviser lader formode at venstreorienterede ikke har så høj en pointscore på disse målemærker. Det er for eksempel en kendsgerning at de der kedelige konservative typer gifter sig og forbliver gift hele livet. De opdrager også børn der i langt mindre grad er tilbøjelige til at begå kriminalitet, blive stofmisbrugere, eller begår selvmord. De ender med at give mere til velgørenhed og deltager mere i frivillige gøremål. Alle disse kendetegn reflekterer en mere dybfølt inderlig form for intelligens der altså eksisterer blandt konservative og ikke blandt venstreorienterede.

Måske er den allerbedste måleenhed for intelligens - lykke. Man ville forvente at de som er virkelig intelligente ville finde en måde at opnå lykke. Og dog afslører enhver objektiv forskning af lykken, udført af undersøgelser uden skjult dagsorden, at som gruppe er konservative mere lykkelige end venstreorienterede. Hvis nu borgerlige er sådanne idioter, hvorfor er de så lykkelige?

Ifølge Jaime Napier, en forsker ved Yale University, er borgerlige mere lykkelige, fordi de tro på præstationssamfundet. Det vil sige de tror at Amerika, med dets frie markedssystem vil blive belønnet for sine anstrengelser. Når mennesker tror på det system som de arbejder i og for, får de en følelse af formål og indfrielse. De kan arbejde hen mod et mål, og de har en positiv holdning til livet. Dette er helt sikker en del af hvad det vil sige at være lykkelig. Men dog ikke alt.

Den vigtigere grund til at borgerlige er lykkeligere end venstreorienterede er at de besidder en moralsk intelligens som venstreorienterede mangler. Selvom de kan være uenige om detaljerne, tror borgerlige på eksistensen af nagelfaste ideer, og en ansvarlighed overfor moral. Dette dybere niveau af intelligens, omfatter mere end blot at kunne lægge tal sammen eller løse en kryds og tværs; det omfatter det at kunne tage beslutninger med baggrund i de altafgørende vurderinger af de større formål med livet. Med andre ord, det omfatter besiddelsen af en moralsk og religiøs sensibilitet.

Borgerlige udstiller denne form for moralsk intelligens; venstreorienterede, hvis moralske orientering er med baggrund i relativismen, om ikke nihilismen, gør ikke. Ikke kun det, venstreorienterede bruger deres liv på at forhåne og snerre af de selvsamme former for intelligens der vitterligt ville kunne gøre dem lykkelige.

Den allermest magtfulde behandling af dette paradoks kan man finde i romanen af Fjodor Dostojevski ‘Djævelen.’ I denne blændende roman er “djævlene” de som, af stolthed og ondskabsfuldhed, vender ders ansigter bort fra enkle sandheder der faktisk ville kunne frelse dem. Som venstreorienterede i dag, forestiller Dostojevskis djævle sig, at de er mere intelligente end deres mere konservativt-sindede naboer. De tror at de udgør intelligentsiaen, og som en sådan har de ret til at bestemme den fremtidige kurs for deres land. Uheldigvis fører deres intelligens, og ders forkærlighed for social transformation, uanset omkostningen, til vold, anarki og ruin. Dostojevski forstod at den intellektuelle klasse, så opfyldt af tillid til dens egne kræfter for at ændre livet for andre (og dens absolutte ret til at gøre det, med baggrund i deres overlegne “intelligens”), er den største trussel mod menneskelig lykke.  

Et er at venstreorienterede intellektuelle ikke tager hensyn til omkostningerne ved deres reformer. Dog er økonomisk ansvarlighed, der er tæt knyttet, integreret til lykken, om ikke overlevelsen, et af aspekterne ved livet der kontrolleres ved en højere niveau af klogskab. Evnen til at konceptualisere de længere varende virkninger af gæld, og afholde sig fra at stifte gæld for at kunne klare forpligtelserne er en form for intelligens som borgerlige besidder og venstreorienterede mangler. 
   
Man behøver blot at se på Obamas budgetforslag for 2013, med dens fremtidige uendelige billiondollars underskud, for at få et bevis.

I virkeligheden er den abstrakte intelligens der måles ved akademiske prøver - de prøver der “beviser” at venstreorienterede er klogere end konservative - lige præcis den slags uanvendelige mentale væremåder der fører til fiasko i den virkelige verden.

Blandt de som i praksis producerer ægte varer og tjenesteydelser -- de som ikke er ansatte regeringsbureaukrater, lærere eller samfundsorganisatorer -- der hersker en noget anderledes form for intelligens. Denne praktiske intelligens omfatter evnen til at holde fokus på udkommer, at udvise beslutsomhed, og foretage tunge beslutninger i en ufuldkommen verden. Det omfatter mentale egenskaber, kvaliteter der ikke kan måles i akademiske tests.

Sagt helt enkelt: Borgerlige er de klogeste.

Jeffrey Folks is the author of many books and article on American culture including Heartland of the Imagination (2011).

Read more: http://www.americanthinker.com/2012/02/are_libs_smarter.html#ixzz1mM2LGqyW

1 kommentar:

Gry sagde ...

Hmm, interessant indlæg.

Related Posts with Thumbnails