torsdag den 8. marts 2012

Politiske ideers oprindelse

Konservatismens og venstrefløjens rødder

Paul Shlichta

Konservative skribenter klager undertiden over de venstreorienteredes obsternasighed - hvordan de holder fast ved deres overbevisning trods de åbenbare misgerninger forårsaget af deres politikere og kollapset af velfærdsstaterne som det nu sker i Europa. Da falske konklusioner ofte er et resultat af de falske indledende formodninger forsøgte jeg at finde årsagen til denne vedholdenhed ved at gå tilbage til rødderne og tankegangen hos venstreorienterede, og borgerlige.

Jeg konkluderede at konservatismen er baseret på konceptet om at “alle mennesker er lige, men ikke nødvendigvis gode,” mens den venstreorienterede holdning stammer fra ideen om at “alle mennesker er gode, men ikke nødvendigvis lige.”

Konservatismen er den logiske konsekvens af to kristne doktriner: Universelle lige rettigheder og oprindelig synd. Som Wikipedia udtrykker det.

Konceptet med universelle menneskerettigheder var ikke kendt i oldtidens verden, ej heller i Det Gamle Grækenland og Rom, i Det Gamle Indien, i Det Gamle Kina, heller ikke blandt hebræerne; slaveri, for eksempel blev retfærdiggjort i oldtiden som et naturligt forhold.
 
Sankt Augustin

Konceptet med universelle lige rettigheder er underforstået i Det Nye Testamente, og blev diskuteret af Augustin og Thomas af Aquinas. Imidlertid blev der gjort nogle få organiserede forsøg på at indføre doktrinen i praksis indtil problemet med slaveriet i de spanske kolonier fik Dominikaner missionæren Bartolomé de Las Casas til at bede om frihed og lovens beskyttelse for indianerne på basis af guddommelig bestemt menneskelig lighed (1). Dette førte til at  Robert Bellarmine, en Jesuit teolog, gik i færd med, i detaljer, (i sin De Laicis) at beskrive menneskers universelle rettigheder. Gennem senere filosoffer, som Hume og Locke, blev denne doktrin ført videre til Jefferson og blev ‘legemliggjort’ i Declaration of Independence​.

Original synd -- læren om at alle mennesker har en uheldig tendens (som en bil med en defekt aksel) til at dreje skævt fremfor at gå ligeud - blev angivet som årsagen til behovet for forsoning gennem Kristus.  Det er også den mest klare lære som historien giver os. Dens førende politiske/økonomiske udløber er proklamationen udtrykt af mange af frihedens forkæmpere, at ingen kan betros magt uden begræsninger:


Micheangelos opfattelse af syndefaldet

"Der er ingen sikkerhed for ærlige mennesker undtagen ved at tro på al mulig ondskab af onde mennesker. ....De som engang er blevet ‘forgiftet’ med magt, og har erhvervet sig enhver form for vederlag ved den, kan aldrig forlade den frivilligt.”
-Edmund Burke
"Det er svaghed fremfor ondskab der gør mennesker uegnede til at blive betroet med ubegrænset magt.”
-John Adams
"En fri regering er grundlagt på jalousi - ikke tillid. Det er jalousi og ikke tillid der foreskriver begrænsende forordninger, for med magt at hæmme de, som vi er forpligtet til at stole på.”
-Thomas Jeffferson

“Al magt har tendens til at korrumpere og den absolutte magt korrumperer absolut.”
-Lord Acton.

Disse to doktriner har ført konservative til konklusionerne om at (a) Frihed er det mest værdifulde og det mest skrøbelige vi ejer, og (b) intet enkelt individ eller gruppe kan betros at beskytte eller bevare den for os. Derfor forsøger konservative at konstruere samfund som en ‘bevægelig dekoration,(mobile) -- hvor magten hos den ene gruppe afbalanceres af en anden, således at ingen gruppe eller koalition kan blive magtfuld nok til at dominere de andre. Konservative skelner, hvordan man bedst kan opnå denne balance, men er enige i  at det er vanskeligt og usikkert at opretholde.
En mobile/uro
Som Thomas Paine​ udtrykte det, "de som forventer at høste frihedens velsignelser skal, som mænd, undergå trælsomheden ved at støtte den.”

Som kontrast da accepterer venstreorienterede konceptet om menneskerettigheder - og har en beundringsværdig fortælling om at kæmpe for nogle af dem - men benægter eksistensen af original synd. De tror ikke at der er noget galt med menneskeheden som passende næring og uddannelse ikke vil kunne kurere (2). I stedet tror de mere på evolutionslæren, en quasi-religiøs erkendelse af at menneskeheden ledes af en tvingende kraft (som den sorte monolit i Kubrick’s 2001: Space Odyssey) der vil føre os fremad mod en endnu højere form for liv og intelligens. Hvis vi derfor følger vejen på rette vis, vil vi uundgåeligt komme til en ‘lykke’ verden med fred og sikkerhed for alle.

Imidlertid er der intet eksperimentelt bevis på at Den Sorte Monolit, eller skinnende sti virkelig eksisterer. Jeg fastholder derfor, at det at være venstreorienteret er en ligeså meget trosbaseret religion som Kristendommen. Som med enhver religion har den sine dæmoner - Wall Street, Kapitalismens store virksomheder, de rige og de med magt. Når vi engang er sluppet af med disse dæmoner (efter først at have flået dem for deres rigdomme) vil vil alle være rare og velhavende. 
 
Monolitten i Kubricks film

For at uddrive disse dæmoner, og som vejleder for vor næring i uddannelse tror venstreorienterede, at den store fælles hjord har brug for hyrder til at føre den. Med dette i tanke og evolutionslærens doktriner; da vil nogle af os være bedre egnede som ledere (3). Derfor, trods konstante bekendelser til universel lighed, er den venstreorienterede indstilling i al væsentlighed elitær og tenderer, som Djilas påpegede, skabelsen af et klassesystem for sig selv.

Socialismen har endog flirtet med mange forskellige guder. Rationalisterne i Den Franske Revolution forsøgte at gøre menneskeheden til sin egen Gud. Andre har tilbedt Historisk Nødvendighed eller Gaia (4). Men disse er utilfredsstillende abstraktioner, så derfor hælder nutidens venstreorienterede mere til at udvælge sig diktator Guder som Formand Mao eller Kim Jong-il.

Som opsummering ser jeg kampen mellem konservative og venstrefløjen som en kamp mellem to ‘religioner’ (5). Essensen er, hvilken foretrækker du på at tro på? Det konservative livssyn er grumt; som i den røde dronnings kapløb, (hvor alt vender tilbage til det samme)(billede fra Lewis Carrolls bog - Bag Spejlet), vi skal løbe så hurtigt vi kan for blot at fastholde den frihed vi har nu. Som modsætning lover venstrefløjen at hvis vi følger dens vej, vil vi meget snart slippe af med verdens dårligdomme og kunne nyde fred og overflod.
 

Ifølge videnskabelige undersøgelser og praktisk erfaring har vi tendens til at tro det vi ønsker at tro. Venstreorienterede ønsker bare ikke at udholde virkelighedens kølighed. Derfor ignorerer de enhver åbenbaring i medierne om deres fiaskoer og forbliver i deres lyserøde drømme. De ønsker ikke at blive vækket og vil kæmpe imod det.

Men lad os nu ikke blive for nedladende. Måske har vi konservative selv fejlfyldte myter.

NOTER:
[1] "The Declaration of Independence baserer på dogmatisk vis alle rettigheder på den kendsgerning at Gud skabte alle mennesker lige; og det er ret; for hvis de ikke var skabt lige, udviklede de sig helt sikkert ulige. Der er ingen basis for demokrati undtagen i et dogme om menneskets guddommelige oprindelse" -G. K. Chesterton, What I Saw In America (1922) Ch. 19.
[2] Dette fører til det paradoks, at hvis teorien om næring>/uddannelse er rigtig, så burde den velstående og aristokratiske balndt os være de bedste hos menneskehden og vore naturlige ledere.

[3] Uvægerligt ved den intellektuelle på venstrefløjen at de er dens forudbestemte ledere. De kan skilles ud ved deres selvtilfredse ‘mere åndelige’ end luften indstilling. Eric Hoffer diskuterede deres egoisme og ders magttørst The True Believer and The Temper of Our Time.

[4] Denne divergens i synspunkter om menneskeheden er på sælsomt vis afspejlet i deres syn på naturen. Venstreorienterede uanset om det er Grønne eller Gaia’troende’ ser Naturen som balanceret og god, som kun bliver fjendtlig når den forstyrres af mennesket. Konservative opfatter naturen som værende ligeglad med livet og med tilbøjelighed for katastrofal ustabilitet; som Goldfinger (figur i en James Bond film -synopsis-kommentar) kan naturen ødelægge en art i løbet af en nat.

[5] Det er foruroligende at bemærke at radikal Islam passer så fint ind i vor definition af venstrefløjen. Islamisterne tror ikke på original synd, betrqgter sig som en elitegruppe, og forventer at opnå velstand og en fredelig verden ved global erobring. Marxismen og Islam har så mange læresætninger til fælles at en slags alliance eller hybridform er frygtelig sandsynlig, især i de sortes eller tredje-verdenssamfund.

Read more: http://www.americanthinker.com/2011/12/the_roots_of_liberalism_and_conservatism.html#ixzz1hdllK4wM

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails