søndag den 25. marts 2012

Velfærdsstatens forbandelse - et citat!

Velfærdsstaten engang de europæiske demokratiers ære og stolthed -- er blevet til en forbandelse. Denne sørgelige tilstand bør ikke komme som en overraskelse. Udfaldet var til at forudsige, da vi jo kender menneskets natur og den måde regeringer handler på. For mere end 200 år siden, advarede John Adams om velfærdsmentalitetens skadelige virkninger:
"Som en kræftknude vokser den hurtigere og hurtigere for hver time. Statsindtægterne skaber pensionister, og pensionisterne higer efter mere afkast. Folket bliver mindre forsigtig, mindre åndrige og dydig, de som vil have deres del bliver stadig flere og mere korrupte, og hver dag forøges cirklerne af de som er afhængige, og af de forventningsfulde, indtil dyd, integritet, offentlig ånd, det enkle liv og sparsommelighed bliver noget man latterliggør og forhåner, og forfængelighed, luksus, krukkethed, selviskhed, ondskab og direkte bestikkelighed opsluger hele samfundet."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails