onsdag den 13. juni 2012

Den ægte krig mod kvinder

Den ægte ‘Krig mod kvinder’       

Thomas Sowell    


Blandt de mennesker der er mest skuffede over præsident Obama har ingen mere god grund, end de som mente han ville være “en forener, frem for en der splitter,” og at han ville “føre os alle sammen.”
Det var et ædelt håb, men uden noget faktisk grundlag. Barack Obama havde været en ‘splitter’ hele sit voksne liv, især som samfundsorganisator, og han havde gentagne gange ledt efter og allieret sig med andre ‘splittere’ den mest iøjnefaldende af dem var manden. hvis kirke han i 20 år kom i, Jeremiah Wright.

Nu med hans præsidentskab til skue, og meningsmålinger der ser en smule uklare ud, er præsident Obamas genvalgskampagne blevet mere åbenlyst opsplittende end nogensinde.
Han har talt varm for den stridbare “Occupy Wall Street” bevægelse med den latterlige påstand om at repræsentere de 99% mod den 1%. Obamas Justitsministerium har spredt det hysteri, at stater der kræver fotoidentifikation for stemmeafgivelse forsøger at holde minoriteterne ude fra valgstederne, og benytter svindel med stemmer som forlæg for hysteriet. 

Men enhver der tvivler på eksistensen af svindel med stemmer burde læse John Funds bog “At stjæle valg” eller J. Christian Adams bog, “Uretfærdighed,” der særligt beskæftiger sig med Obamas Justitsministerium der overvåger svindel ved valg når de som er involveret er sorte Demokrater. 

Ikke tilfreds med at opdele i klasser og racer søger Obama kampagnen nu at splitte kønnene ved at erklære at kvinder får mindre i løn end mænd, og det som en del af en ”krig mod kvinder” indledt af skurke, som Obama og Kompagni vil beskytte kvinderne mod - og, ikke sådan helt tilfældigvis forvente at modtage stemmer fra til november. 

Det gamle - og gentagne gange miskrediterede - spil om at nævne kvindernes løn som en procentdel af mændenes spilles igen og igen som del af “krigen mod kvinder” temaet. 

Da kvinder i gennemsnit arbejder færre timer om året, og færre år med fuldtidsbeskæftigelse end mænd, blandt andre forskelle, da er det at sammenligne mænd og kvinders årlige indtjeninger som at sammenligne æbler og appelsiner, som også forskellige kvindelige økonomer har påpeget. 
 


Læs Diana Furchgott-Roth fra Hudson Institute eller professor Claudia Goldin fra Harvard for eksempel.

Når man sammenholder kvinder og mænd i de samme beskæftigelser med de samme evner, uddannelser, arbejdstimer og mange andre faktorer der indgår i lønberegningen, er forskellene i indkomst skrænket ind til det rene ingenting - og i visse tilfælde tjener kvinder mere end sammenlignelige mænd. 

Men hvorfor dog lade de barske kendsgerninger ødelægge den følelsesmæssige retorik eller de politiske fupnumre for at oppiske hysteri og indsamle stemmer? 

Den farcemæssige natur ved disse numre stod frem efter Husets Minoritetsleder Nancy Pelosi erklærede at Kongressen havde brug for at vedtage Fair Pay Act, fordi kvinder i gennemsnit tjener 23% mindre end mænd. 

En journalist fra The Daily Caller påpegede så at kvinderne i Nancy Pelosis egen stab i gennemsnit tjente 27% mindre end mændene i hendes stab. Viser det at Pelosi selv er skyldig i diskrimination mod kvinder? Eller viser det at sådan forenklet statistik er i højeste grad vildledende?

 

Den såkaldte Fair Pay Act har intet med rimelighed at gøre, men alt at gøre med valgårspolitik. Ingen, med et sundt sind forventer, at loven bliver til lov. Den vil være heldig om den går gennem Senatet, og har ingen chance overhovedet for at blive vedtaget i Repræsentanternes Hus. 

Hele pointen med denne politiske øvelse er at få Republikanerne til stemme mod “fairness” for kvinder som del af Demokraternes kampagnestrategi om at hævde der er en “krig mod kvinder.” 

Hvis du nu leder efter en ægte krig mod kvinder så kunne du se på den praksis med at abortere pigebabyer efter en ultralydsundersøgelse har vist det er en pige. Disse aborter er den allermest tydelige form for diskrimination og deres konsekvenser har allerede været demonstreret i lande som Kina og Indien, hvor køns diskriminerende aborter og har givet en ubalance i andtallet af mænd og kvinder. (læs denne på synopsis

En lov mod kønslig og racemæssig diskriminerende aborter har været ude for modstand og er blevet bekæmpet af Husets Demokrater.
   Thomas Sowell
http://frontpagemag.com/2012/06/08/the-real-war-on-women/2/s

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails