tirsdag den 28. august 2012

Dine penge tilhører politikerne!

Dine penge tilhører politikerne

Priscilla Petty

Hvis jeg skulle pege på et enkelt punkt, hvor landet er gået helt grassat da ville jeg sige, at det var da vi tillod politikerne at manipulere med skattesatserne så de kunne tilgodese dem som de favoriserer. Der er selvfølgelig mange måder, hvor landet er gået i den forkerte retning, men politikernes kontrol med den enkelte borgers penge, deres overtagelse af store mængder af dem, som om de faktisk tilhørte politikerne så de kan bruge dem til egne formål, har nærmest gjort os til fallenter, ikke kun økonomisk men også moralsk.

Forleden dag smed vor to-årige søn en dollarseddel i gaspejseovnen. Det sneede udenfor og måske var det derfor han gjorde dette. Jeg aner det ikke. På samme måde smider politikerne dagligt vore dollarsedler i ilden og jeg kan bare ikke begribe, hvorfor. Jeg formoder at de, ligesom en toårig, intet kender til værdien af en dollar. Da det jo ikke er politikernes egne penge føler de måske, at de ikke behøver stå til regnskab som fornuftige forvaltere; det er jo kun papir og at brænde det er helt i orden. Men det er ikke længere helt i orden for flittige U.S. borgere.
Politikerne har fået deres magt over dig gennem kontrol af dine penge. Da politikerne har beskattet -- og undskyldt for skatterne ved at give goder eller undtagelser -- har de forandret selve forretningsnaturen i dette land. Det er ikke længere en fremherskende ide: Skab et produkt der hjælper forbrugeren og sælg det med en fortjeneste så du kan skabe dig en forretning. I stedet er der en konstant usikkerhed og bekymring fra virksomhedernes side, om de måder som regeringen kan blande sig i deres forretningers evne til at overleve, og fortsætte med at ansætte medarbejdere. Hvordan kan nogen eftertænksom forretningsmand planlægge for fremtiden når politikerne har frataget dem deres evne til at projektere forretningsplaner for fremtiden? Hvordan kan en forretning blomstre når lederne skal tage forretningsbeslutninger baseret på en potentiel skattepolitik der altid forandrer sig? Politikere har så ringe kendskab til virkeligheden, at de ikke kan forstå, at stabilitet i skatteregler og reguleringer er nødvendige for at et system virker. Politikerne ser ikke på det som et helt system, men fokuserer på enkeltdele. Den virksomhed der ikke tager dagens U.S. regerings lunefuldheder og påfund i betragtning kan ikke overleve økonomisk.

Dette for slet ikke at nævne de mystiske og indviklede regler og regulativer når det drejer sig om retten til at drive virksomhed i U.S. Der er nogle der siger at vi altid bryder loven hver eneste dag. Hvordan kan vi dog lade være? Tag politikernes kontrolforanstaltninger med vore liv gennem beskatning og regler og kombiner dem med bureaukratisk nævenyttighed og vi har opskriften på en katastrofe. Jeg kan huske, at jeg for lang tid siden læste Boris Pasternak's Dr. Zhivago og undrede mig over den forfærdelige situation som protagonisten befandt sig i da han forsøgte at navigere i de russiske og derpå de sovjetiske korrupte bureaukratier. Nu kan jeg se det samme er sket med U.S. som ramte det gamle Sovjetunionen. Vore politikere har ført os ud af en Orwellsk vej med dobbelttydninger og Newspeak. Politikere, og især hr. Obama er kommet til den overbevisning at vi vil stole på dem når blot de taler bureaukratisk. Men det amerikanske folk er vågnet og tænkende mennesker har fundet sammen på internettet. Vi vil fortsætte med at kommunikere, hen over hovedet på de talende politikermarionetter, og den dag vil måske komme da vi slår fælles front.

Når vi som gruppe forstår alle de magtmuligheder politikerne benytter, især de som drejer sig om deres kontrol over vore penge, da vil vi måske kunne vælge at stemme på de som forstår at penge- og skatteforanstaltninger har konsekvenser, undertiden utilsigtede. Vi har brug for klogere mere respekterede politikere der har lært at lytte til det arbejdende produktive folk. Vi har brug for politikere der beskatter for det fælles gode, ikke for deres eget ideologiske formål. Vi har brug for politikere, der i gennemsnit er bedre end den, generelt set, selvoptagede og korrupte gruppe som i alt for lang tid har befolket vor hovedstad.
.
Leo Tolstoj kommenterede om dette ved at sige "Selv i dødens skyggedal, bliver to og to ikke seks," og også i 1886  Hvad skal vi så gøre? skrev han, "Jeg hænger på en mands ryg, nærmest kvæler ham og får ham til at bære mig, og dog forsikrer jeg mig selv, og andre om, at jeg har ondt af ham og ønsker at lette hans byrde med alle mulige midler - undtagen at hoppe ned fra hans ryg."

Vi har brug for politikere der fjerner deres hænder fra vore penge, hopper ned fra vore rygge og holder op med at behandle os som om de har en gulerod og vi er æslet. Vi har selv dyrket de gulerødder og de tilhører os.

http://www.americanthinker.com/2011/02/your_money_belongs_to_politici.html

Priscilla Petty, a syndicated newspaper columnist for eleven years, produced The Deming of America video about quality guru and systems thinker W. Edwards Deming.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails