søndag den 16. september 2012

Egyptens pyramider skal fjernes!?

Opfordring til at ødelægge pyramiderne er fremsat

Raymond Ibrahim
        
Ifølge adskillige rapporter i arabiske medier er prominente muslimske gejstlige begyndt at gå ind for nedrivningen af Egyptens store pyramider - eller med ordene af den saudiske Sheikh Ali bin Said al-Rabi‘i, disse “hedenskabets symboler” som Egyptens Salafi Parti længe har haft planer om at dække til med voks. Her fornylig bad Bahrains “Sheik for Sunni Sheiks” og Præsident for National Enhed, Abd al-Latif al-Mahmoud, Egyptens nye præsident Muhammad Morsi om “at ødelægge pyramiderne og fuldføre det som Sahabi Amr bin al-As ikke kunne.”
 

Dette er en henvisning til den muslimske profet Muhammads kompagnon, Amr bil al-As og hans arabiske stammefolk der invaderede og erobrede Egypten cirka år 641. Under al-As og det efterfølgende muslimske styre blev mange egyptiske oldtidssager ødelagt for at være vantroens relikvier.

Selvom de fleste akademikere i Vesten argumenter på anden vis, så blev ifølge tidlige muslimske skribenter det store bibliotek i Alexandria - dømt som et hjemsted for hedensk kundskab i modstrid med Koranen - og biblioteket blev ødelagt under bin al-As’ styre og i overensstemmelse med Kalif Omars ordre.
Læs denne artikel på synopsis om Alexandria Biblioteket.

Mens det at brænde bøger var en nem foreteelse i det 7. århundrede da var det at ødelægge de bjerglignende pyramider og deres vogtere Sfinskerne ikke - selvom Egyptens Mameluk herskere i Middelalderes “af-næsede” Sfinkersne som øvelsesmål (selvom en populær legende går ud på at det var folk fra Vesten, Napoleon, der lod det ske.)
Nu, som Bahrains “Sheik af Sunni Sheiks” bemærker og takket været moderne teknologi kan pyramiderne imidlertid ødelægges. Det spørgsmål der står tilbage er om Det Muslimske Broderskabs præsident for Egypten er “from” nok - om han er villig til at fuldføre islamiseringsprocessen der begyndte under Egyptens første islamiske erobrer.

En sådan handling er ikke umulig. Historien er fyldt med eksempler på muslimer der ødelægger deres egen præ-islamiske arv - begyndende med Islams profet Muhammad selv, der ødelagde Arabiens Ka’ba tempel og lavede det om til en moske.

At spørge om, “Hvad er det dog med Islam der så ofte får dens tilhængere til at vende sig mod sin egen fædrenearv?” da giver Daniel Pipes adskillige eksempler fra Middelalderens muslimer i Indien der ødelægger deres forfædres templer til nutidens muslimer, der ødelægger deres ikke-islamiske arv i Egypten, Irak, Israel, Malaysia og Tunesien.

Nu for tiden i det som Den Internationale Kriminal Ret beskriver som en mulig “krigsforbrydelse” ødelægger islamiske fanatikere den oldgamle arv i byen Timbuktu, Mali - og det under Islams triumferende krigsråb, “Allahu Akbar!”
 

Meget af dette had til deres egne præ-islam arv er knyttet til den kendsgerning at traditionelt så identificerer muslismer sig ikke med denne eller hin nation, kultur, arv eller sprog men kun med den islamiske nation - Umma.

Mens egyptere - muslimer og ikke-muslimer - betragter sig som egyptere så har islamisterne ingen nationalidentitet, man identificerer sig kun med Islams “kultur” med baggrund i “sunna” fra profeten og Islams sprog arabisk. Denne følelse blev meget tydeligt afspejlet da den tidligere leder af Det Muslimske Broderskab, Muhammad Akef erklærede, “til helvede med Egypten, dermed indikerede han, at hans lands interesse var sekundær Islams.

Det er mere betegnende at sådanne opfordringer kommer nu - umiddelbart efter at et medlem af Det Muslimske Broderskab blev Egyptens præsident. I de samme rapporter der diskuterer opfordringen til at nedrive de sidste af Verdens Syv Vidundere, bemærkes også af egyptiske salafister beder Morsi om at forbyde alle Shiiter og Baha’iere i Egypten.  

Med andre ord, kan Morsis anmodning om at Den Blinde Sheik (som stod bag den første bombe mod World Trade Center i New York) løslades, terrormesterhjernen, være første skridt i en bølge af kommende skamløsheder. Fra opfordringer til at legalisere islamiske sexslave ægteskaber til opfordringer til at indsætte “moralpoliti” til opfordringer til at ødelægge Egyptens bjerglignende monumenter under Det Muslimske Broderskabs årvågne opsyn, da er proppen røget af flsken og Ånden er sluppet løs over Egypten.

Vil alle de internationale institutioner, der gør en dyd ud af at se den anden vej hver gang menneskerettighederne krænkes af muslimer, medmindre de forekommer “islamofobiske” i det mindste så være opmærksomme nu da Den Store Pyramide synes at være den næste på Islams ‘målliste’ eller vil den kendsgerning at muslimer er indblandet igen gøre dem tavse - selvom de allerældste symboler på menneskelig civilisation rives ned til grunden?


http://frontpagemag.com/2012/raymond-ibrahim/muslim-brotherhood-destroy-the-pyramids/2/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails