onsdag den 24. oktober 2012

Alarm! Jorden er ved at gå under - igen!

'Verden som vi kender den er ved at forsvinde’


Frygt for masseudryddelse får videnskabsforskere til at erklære ‘det får mig til at ryste i bukserne...’

Drew Zahn           

Nogle af Amerikas mest venstreorienterede publikationer slår alarm efter udgivelsen af en “rædselsfremkaldende” rapport, der advarer om at global opvarmning og overbefolkning snart vil føre til “masseudryddelser” af menneskeheden.

“Situationen får mig til at ryste i bukserne af skræk,’ sagde en forfatter til rapporten, “skriver den ‘grønne’ blogger Justin Gillis i New York Times. “‘Vi har skabt denne enorme boble med befolkningstallet og økonomien.....Den skal enten punkteres blidt, ellers vil den sprænge i luften.”                                      
Alexander Abad-Santos fra The Atlantic’s “Wired” blog skrev også om rapporten, der blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature tidligere denne uge, med en tilgang der blev kaldt “Verden som vi kender den slutter snart, siger nogle virkelig opskræmte videnskabsforskere.”


“En ny forskning af 22 biologer og økologer har fundet, at de miljømæssige forandringer på vor planet er ved at nå et punkt hvorfra der ingen vej er tilbage og som vil fører til masseudryddelser,” skriver Abad-Santos. “Som The Atlantic’s James Fallows, der gør os opmærksom på denne skrækindjagende forskning skriver, dette kunne være den allervigtigste nyhed i 2012.”

The Atlantic henviser så igen til the Times og citerer: “Hvor snart forventer disse videnskabsforskere så at verden vil komme til en afslutning? Gillis skriver, ‘i løbet af nogle få menneskegenerationer, om ikke før.’”

Selve grundsubstansen i videnskabsforskernes påstand, som Gillis forklarer det, er at menneskene har opbrugt omkring 43% af det isfri landområde på jorden og hvis det når op på 50%, “kan den økologiske balance kollapse.”

Gilles indrømmer at de 22 forfattere til rapporten “vil blive anklaget for alarmisme,” og afslører at videnskabsforskerne indrømmede at nogle af deres konklusioner er rent gætværk. Ikke desto mindre fastholder Gillis at rapporten kommer på et vigtigt tidspunkt for en international politisk aktion mod “global opvarmning.”

“I interviews har de involverede videnskabsforskere i arbejdet anerkendt, at tærskelen på de 50% blot var deres bedste gæt, baseret på en ekstrapolering af tidligere forskning,” skriver Gillis.

“Men de sagde de var dybt bekymrede over de mange tendenser på planeten og den tilsyneladende manglende vilje hos verdens politiske lederskab til at begive sig i kast med dem.” 
 

Gillis forklarer derpå at dokumentet blev udgivet som en del af en pakke der leder frem til Rio+20, et “global bæredygtigheds topmøde” afholdt i Rio de Janeiro, 20 år efter “Earth Summit,” et øgenavn for FN Konferencen om Miljø og Udvikling afholdt i Rio i 1992.

“Ved det såkaldte Earth Summit i Rio for 20 år siden forpligtede verdens nationer sig entydigt til bredere aktioner for at forbedre miljøsituationen og også reducere risici for menneskets samfund,” skriver Gillis. “Forventningerne til Rio+20 konferencen, ment som en opfølgning på den oprindelige, er beskedne, men mange miljøgrupper skubber på for mere handling.”

Det første Earth Summit er berømt for at igangsætte den kontroversielle FN handlingsplan ved navn “Agenda 21” der af en Republikansk National Komite resolution tidligere i år er blevet benævnt “en omfattende plan for ekstrem miljøbevidsthed, sociale omforandringer og global politisk kontrol.”

RNC resolutionen inisterer på, at “Denne FN’s Agenda 21 Plan er om radikal såkaldt ‘bæredygtig udvikling,’ den betragter den amerikanske levevis - det private ejerskab, huse med en familie, det at eje sin egen bil, det at kunne vælge at rejse individuelt, og privat ejede landbrug - alle som værende destruktive for miljøet.”

Resolutionen beskriver Agenda 21 som en plan for den “socialistiske/kommunistiske omfordeling velfærd” der dømmer national suverænitet ikke kun som en hindring for dens mål, men også “en social uretfærdighed.”

“The Republican National Committee anerkender den ødelæggelse og farlige natur ved FN’s Agenda 21, og hermed udstilles for offentligheden, og de som skal stå for den offentlige politik, plans farlige hensigt,” konkluderer resolutionen

Uanset om Rio+20 bedst kan beskrives som endnu en fase af Agenda 21’s globalistiske politiske dagsorden eller blot er en opfordring til ansvarlige miljøforkæmpere, da insisterer forfatterne bag rapporten på, at deres resultater kræver at verden handler før det er for sent.

Anthony Barnosky, en af rapportens forfattere og professor i biologi siger, “Det er ganske åbenbart at vi er på vej mod noget stort.”

I den følgende video kan man se Barnosky forklare nogle af udløberne af hans gruppes opdagelser og han proklamerer, “Vi er på et punkt i menneskehedens historie, hvor vi har brug for at planlægge fremtiden, langsigtet, og lede planeten i de retninger vi ønsker den skal gå.”


Drew Zahn is a former pastor who cut his editing teeth as a member of the award-winning staff of Leadership, Christianity Today's professional journal for church leaders. He is the editor of seven books, including Movie-Based Illustrations for Preaching & Teaching, which sparked his ongoing love affair with film and his weekly WND column, "Popcorn and a (world)view."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails