torsdag den 18. oktober 2012

Disse Hemmelighedsfulde Mormoner

De hemmelighedsfulde Mormoner (Der aldrig tier om deres Kirke)

Joseph Ashby

Med NBC’s Rock Center med Brian Williams og med ABC Nightly News der kører en omfattende (efter netværks nyhedsstandarder) reportager om mormonisne -- officielt Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige -- er mange konservative bekymrede over at Mitt Romneys religion vil blive benyttet af medierne til at skræmme vælgerne bort fra den republikanske præsidentkandidat.

De to reportager var i det store og hele positive, men et par undtagelser. En af de besynderlige tendenser i reportager om Mormonismen (som med andre emner) er, hvordan medierne i helt utrolig grad har fokus på de meget atypiske medlemmer, eller de som slet ikke længere er medlemmer. Tænk på Tea Party dokumentarer med overskrifter af David Brooks, Colin Powell og David Frum. Har de nogle kommentarer om Tea Party? Jovist. Har de rigtig mange forbindelser til den konservative bevægelse? Jo. Forstår de eller værdsætter de det som Tea Party handler om? Helt sikkert ikke.

Et sådant interview var NBC’s med den yndige, høflige og relativt uinformerede Abby Huntsman, datter af tidligere præsidentkandidat Jon Huntsman. Da der blev spurgt om, hvorfor den brede offentlighed ikke kender meget til Mormonismen svarede Abby Huntsman (der ikke længere er en praktiserende Mormon), “Jeg mener ikke de (Mormonerne) har gjort det særlig godt med at være åbne. De har været meget hemmelighedsfulde.”  

Dette ‘hemmeligheds’ mantra var dominerende hos både ABC og NBC reportagerne. De som er bekendt med LDS Kirken og dets medlemmer kunne godt benytte lejligheden og spørge, “Har disse mennesker nogensinde mødt en Mormon?” Enhver der ønsker (og nogle som måske ikke er opmærksomme) kan, på et øjeblik have en forsamling af mormoner der gerne vil tale om deres religion i dagevis.

Mormoner har titusindvis af missionærer der går fra dør til dør hele dagen, hver dag, over hele verden og søger efter muligheder for at fortælle offentligheden om deres tro. De som har oplevet et par LDS missionærer der har banket på deres dør, til stor ulejlighed, ville muligvis ønske at Mormonerne var meget mere “hemmelighedsfulde.”

Den mest almindelige kritik vedrørende ‘hemmeligheder’ ville uden tvivl være omtalen af LDS Templer. Kun dedikerede, og kun trofaste medlemmer får lov til at gå indenfor og deltage i de forskellige ritualer der udføres der.

 
Templet i København

Den omsorgsfulde brug af templer har en oldgammel oprindelse. Så langt tilbage som på Moses’ tid viser Bibelen, at brug af templer (eller Tabernaklet på Moses’ tid) har været særdeles omhyggeligt beskrevet -- så meget at på den tid da den israelitiske nation havde et tempel i funktion, var det kun een mand, der een gang om året (ved Yom Kippur eller Forsoningsdagen) fik lov til at gå ind i templets Allerhelligste.

Det er ikke sådan at ritualerne i Mormon Templer som sådan skal holdes hemmelige. Tænk på det som når man forsøger at undervise en grundskoleelev i hovedregning. Uden et tilstrækkeligt bredt kendskab til algebra, division, og med forklaringer, så ville det være upraktisk at undervise nogen i, hvordan man benytter funktionen drdθ, med r der går fra 0 til x og θ der går fra zero til y. Dog vil nogen med den rigtige baggrund finde det som værende en ganske almindelig og forståelig opgave.

Ydermere er problemet mere end blot behovet for kontekstuel forståelse. Lad os for et øjeblik formode at den unge elev forsøger at finde ud af om matematik virkelig er en videnskabelig disciplin eller blot sludder, der blev fundet på af Sir Isaac Newton, Joseph Fourier og en hoben andre fyre,  der måtte være svindlere. Sandt, en lærer kunne begynde på at forsøge at forklare den højere matematik. Men den lærer ville have langt større succes, hvis han byggede på elevens viden og forståelse ved punkt for punkt at føje mere til frem for at smide hele ‘tagetagen’ ned over eleven med det samme. 
 

(Analogier der ikke helt passede omfattede “Gå før man kan løbe,” “Som at kysse på første stævnemøde,” og “Det ville være det samme som at lade en 15 årig køre med i en NASCAR racer. Først må man forklare pedalernes funktion så kan man begynde på, hvordan man bedst kommer ind i og ud af en kurve.”)

Nu alle forklaringer til side. Den så berygtede hemmelighedsfuldhed ved Mormon Templer er mere stereotyp end virkelighed. Straks efter bygningen står alle templer åben for offentligheden med omvisninger. Turene omfatter forklaringer af ordinance værelsernee, herunder mulighed for at stille spørgsmål og få svar.  Hvert fremtidigt medlem bliver undervist i formålet med og aktiviteterne i templerne før vedkommende slutter sig til kirken.

Hemmelighedsformodningen spiller med i Obamas kritik af at Romney er en eller anden dyster person der forsøger at skjule sin fortid. Hvis svingvælgerne kommer under indflydelse af Obama kampagnens grundløse anklager om uordentlighed og fiflerier i regnskaber, skatteopgørelser så kan den mediefremførte forestilling om at hele Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en eller anden uigennemsigtig organisation vise sig skadelig for vælgerkorpset.  

Men da Romney faktisk ikke er en svindler, ligesom han har betalt sine skatter, da vil en nærmere analyse vise at Mormon Kirken ikke er særlig hemmelighedsfuld. Udover med nogle få undtagelser, er mormoner ivrige efter at delagtiggøre deres medmennesker i deres religion som enhver anden, og måske noget mere.

Joseph Ashby is a talk show host in Wichita, Kansas; a frequent AT contributor; and a practicing Mormon who does not speak in an official capacity for the church.

http://www.americanthinker.com/2012/08/those_secretive_mormons_who_never_shut_up_about_their_church.html#ixzz24qknczQG

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails