torsdag den 4. oktober 2012

Obamas anslag mod energi - en krigserklæring


Obama's anslag mod U.S. Energy

ALAN CARUBA
For anden gang på to dage er hundreder af millioner mennesker i hele Indien blevet ramt af mørke da elektricitetsforsyningen kollapsede. Dette er en advarsel om, hvad der kunne ske her i Amerika.

“Hvis derfor nogen ønsker at bygge et kulfyret kraftværk, så lad dem. Det er blot det at det vil føre til fallit for dem fordi de vil blive opkrævet en enorm sum for al den drivhusgas som vil blive udledt.”
-- Barack Obama

I en krig er nogle af de første mål kraftværkerne for at hindre at der kan leveres den energi en nation har brug for. Obama erklærede krig mod kul under 2008 kampagnen og kun få lagde mærke til det. I 1985 udgjorde kul 57% af al energi der blev skabt i USA. I 2011 var den nede på 42%.
Med en overskrift i Daily Caller fra 28. juli rapporteredes at “et rekordantal kulfyrede generatorer vil blive lukket ned i 2012.” Med baggrund i en analyse af U.S. Energy Information Administration, bemærkede artiklen af “kulkraftværksoperatører planlægger at trække 175 kulfyrede generatorer ud af drift, eller 8,5% af den total kulfyrede kapacitet i United States.

"Det rekordstore antal på 57 generatorer der lukkes ned i 2012, repræsenterer 9 gigawatts af elektricitetskapaciteten, ifølge EIA. I 2012 vil næsten 10 gigawatts af kapaciteten fra 61 kulfyrede generatorer være ophørt....rækkevidden af denne nye plan med lukninger er uoverskueligt.”

“Den kulfyrede kapacitet der ventes at blive trukke tilbage over de næste fire år, er mere end fire gange større end de lukninger der er blevet gennemført i de foregående 5 år.”

For de som mener at alle vindmøllerne og solkraftanlæggene ville kunne klare nedgangen er det værd at bemærke at disse forsynes os med mindre end 3% af nationens elektricitetsbehov. og at det er nødvendigt at de bakkes op af traditionelle kraftforsyningskilder.

I praksis er de alle placeret langt borte fra bycentre og kræver lange, meget dyre forsyningslinjer til elnettet, og dog meddelte Indenrigsministeriet i sidste uge at man vil reservere knap 1200 kvaddratkilometer i Arizona, Californien, Colorado, Nevada, New Mexico og Utah til solprojekter. Hvor mange multi-million dollars forfejlede Solyndras (stort solprojekt der gik konkurs - læs denne) skal der til at for hindre denne ‘voldtægt’?

Marts 2011 udgav Congressional Research Service (CRS) en rapport der bemærket at de samlede energiressourcer i nationen er de største på Jorden. De overskygger Saudiarabien (3.) Kina (4.) og Canada (6.) til sammen. Ikke inkluderet i rapporten er Amerikas skiferolie og naturgasdepoter.

Senator Inhofe (Republikaner Oklahoma), et højtstående medlem af Senate Environment and Public Works Committee, sagde dengang at “Obama administrationen har gjort det til bevidst politik at forøge energipriserne, dertil benyttes restriktioner på adgangen til de hjemlige energiforsyninger.” Hvis en fremmed nation gjorde dette mod Amerika så ville vi være i krig mod den.


CRS rapporten bemærkede at Amerikas reserver af kul er uovertrufne og udgør mere end 28% af verdens kulforekomster. Det er anslået af kulreserverne der kan udnyttes i USA ville svare til cirka 262 milliarder tons. For så vidt forbrugerne i USA bruger 1,2 milliard tons om året, så udgør dette altså adskillige århundreders forbrug.

Selvølgelig er kul ikke den eneste energikilde der har været under angreb af Obama administrationen. CRS rapporten anslår at der er 163 milliarder tønder olie som USA kan få adgang til, nok til at erstatte olieimporten fra Den Persiske Gulf i mere end 50 år.

En af årsagerne til at kulværkerne lukkes ned er fremkomsten af en enorm hjemlig reserve af naturgas der anslås til at være cirka 57 billioner kubikmeter i 2009. Så kan vi holde lyset tændt i et århundrede.
Obama administrationens energipolitik har været afskyelig. Man investerede og tabte milliarder i grønne energiselskaber og grønne job. Stimulus pakken anslås at have kostet 335000 dollars per job der blev “reddet” eller oprettet. 

Energiminister Steven Chu har været en eklatant katastrofe. Før hans udnævnelse sagde han, “På en eller anden vis skal vi regne ud, hvordan vi kan få prisen på benzin i vejret så den svarer til niveauet i Europa.” Jovist vi ved alle hvordan det har haft sin virkning i Europa hvor EU står på randen af kollaps.

The Environmental Protection Agency er endnu et sløvt værktøj til ødelæggelse af landets energiforsynere.

Obama administrationen har vedholdende insisteret på at “drivhusgasudledninger” hovedsageligt CO2, må og skal reduceres for at udsætte globale opvarmning, men der er INGEN global opvarmning og CO2 spiller INGEN rollen i klimaforandring. Da administrationen så forsøgte at få presset en lovgivning om handel med kvoter igennem, baseret på dette fupnummer, sagde Obama at med forslaget “ville energipriserne nødvendigvis gå i vejret.” Lyder det ikke som nogen er forsøger at smadre økonomien? Jo, så sandelig.

Ved et olieborings moratorium der to gange er blevet erklæret ulovligt af domstole og standsningen af Keystone XL rørledningen (der ville skabe tusinder af jobs samtidig med det koster US skatteyderen - intet) blev krigen mod olie fortsat mens administrationen tilbød Brasilien milliarder af skattedollars i lånegarantier så de kan udbygge deres olieproduktionskapaciteter.

Enorme oliereserver i Alaska og ude i havet udnyttes stadig ikke i Amerika. Oveni det er råolieproduktionen på forbundsjord og i indianske reservater faldet med 13% fra 739 millioner tønder i regnskabsåret 2010 til 645 millioner tønder i 2011. Produktionen i havet faldt med 17% i året 2011 og er faldet med 40% sammenlignet med for ti år siden.

Fire år mere med en Obama administration vil være tilstrækkeligt til på energiområdet at være en katastrofe for nationen. Præsidenten og hans medslyngler gør en nation svag, en nation der sidder ovenpå nogle af verdens største energireserver. Dette skal høre op meget snart ellers vil konsekvenserne være ubegribelig og ikke til at bære.


FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Alan Caruba writes a weekly column, "Warning Signs", posted on the Internet site of The National Anxiety Center, and he blogs at http://factsnotfantasy.blogspot.com. His book, "Right Answers: Separating Fact from Fantasy", is published by Merrill Press.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/obamas-assault-on-us-energy?f=must_reads#ixzz22UBfDwfa


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails