torsdag den 24. januar 2013

Israels mirkauløse klimaforandring


Israels mirakuløse klimaforandring


Joseph Farah


JERUSALEM – Jeg er her i Israel og hvad tænker jeg på? - Klimaforandring.
Hvorfor klimaforandring?

I 1800 år forekom det usandsynligt at et Israel ville blive genfødt.
Ingen nation i historien er nogensinde blevet samlet igen efter så lang en periode. Selv det hebraiske sprog var gået tabt i årenes løb.
Samtidig var Det Forjættede Land blevet til en gold ødemark - en ørken intet menneske kunne opdyrke. Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor Det Hellige Land blev en ødemark i løbet af de 1800 år med jødernes forvisning fra deres land, og som holdt ved indtil de i stort antal begyndte at vende tilbage tidligt i det 20. århundrede?

Har du spekuleret på hvorfor Mark Twain var så gennemført skuffet over det han så på sine rejser gennem området i det 19. århundrede?


Har du nogensinde spekuleret over, hvorfor i løbet af disse næsten totusind år, ingen andre folk med succes og permanent har slået sig ned i dette land, hvorom der er så megen diskussion nu om stunder?

Det var altsammen en opfyldelse af en profeti. Mark Twain havde kun lidt anelse om det da han skrev om sin rejse til Det Hellige Land, på en måde opfyldte han en profeti.

1. Kongebog 9:6-8 forklarer det hele:

"Men hvis du vender dig bort fra mig, eller dine børn gør det, og tilbeder andre guder og ikke adlyder mine love, vil jeg jage Israels folk ud af det land, jeg har givet dem. Jeg vil fjerne dem fra dette tempel, som jeg nu har helliget, og kaste dem bort fra mit ansigt; og Israels folk vil blive genstand for hån og latterliggørelse i verden - dets skæbne vil blive en stående vittighed og et eksempel til skræk og advarsel. Templet skal blive til en ruinhob; og enhver, der går forbi, vil forbavset og skadefro udbryde: 'Hvad har Herren dog gjort mod sit eget folk og sit tempel?'

Det var ikke kun Israels børn der led som resultat af deres frafald og ulydighed. Det gjorde landet også.

I sin bog “Prophecies for the Era of Muslim Terror,” påpeger Rabbi Menachem Kohen at landet led en hidtil uset, alvorlig og uforklarlig (om ikke man antager en overnaturlig forklaring) tørke der varede fra det 1. århundrede indtil det 20. - en periode på 1800 år der tilfældigvis falder sammen med den tvungne forvisning (diaspora) af jøderne.

.

Kohen ser dette som en mirakuløs opfyldelse af en profeti man kan se i 3. Mosebog - især kapitel 28: 23-24.

“Himlen over jer skal hærdes som bronze - jorden under jer skal blive hård som stål; i stedet for regn sender Herren sandstorme fra himlen, til landet ligger øde, og I er tilintetgjort.”

Klimaet i Israel forandrede sig på dramatisk visk under denne 1800 års periode - lang tid før Al
Gore fandt på - “global opvarmning.”

Før jøderne drog ind i Kanaan, blev det i Bibelen beskrevet som et land der ‘flyder med mælk og honning.’ Hvis du læser om hvordan Israels klima og naturlige landskab var på den tid Josua krydsede Jordanfloden og lige op til Jesu tid, så lyder det som et land med rigtig meget skov. Det var dog nogle forbløffende afgrøder der blev høstet af de folk som bebeoede landet da jøderne ankom.

Indtil jeg fik læst om profetien i 5. Mosebog, gjort opmærksom på den af Rabbi Kohen, havde jeg spekuleret over, hvad det mon var der gjorde at Israel var blevet til et tørt og støvet land, da jøderne vendte tilbage i det 20. århundrede. Indtil da havde jeg ingen anelse.

I 1800 år regnede så at sige aldrig i Israel. Dette var et øde, goldt landskab som Mark Twain bemærkede. Det såkaldte “Palæstina” var et øde land - ingen beboede det. Der var så at sige ingen oprindelig arabisk befolkning. Den kom først tilbage efter jøderne var kommet.  

Begyndende i år 70 (Jerusalems ødelæggelse ved romerne) og varende ved til tidligt 1900 - cirka 660000 dage -ingen regn.

Jeg besluttede mig for at undersøge dette så godt det nu kan lade sig gøre, og fandt data over regnmængder for 150 år siden i Israel fra tidligt 1800 tallet og op til 1960’erne. Det jeg opdagede var forbløffende - stadig mere regn, for næsten hvert eneste år siden - med den største regnmængde cirka 1948 og 1967. Er dette blot et tilfælde?

Jeg må helt ærligt erkende overfor Jer: Det mener jeg ikke.

Jeg mener heller ikke Israel kan fortsætte i dag med at foretage dårlige husholder afgørelser vedrørende det land som Jøderne fik overdraget af Gud - uden at det vil få konsekvenser - alvorlige konsekvenser.

Det er præcis det Israel gør i dag - giver efter for globalt pres for at handle “land for fred.” Det vil ikke fungere. Faktisk advarer profeten Daniel (Daniel 11:39 om at dette vil ske i de sidste dag - og medfører den endelige konfrontation kendt som “Armageddon.”

Det er så årsagen til jeg tror på klimaforandring. Men det er ikke den imaginære udgave forårsaget af CO2-udledninger. Den er forårsaget af Skaberen af CO2 - og alt andet.

Han har stadig en plan for dette land Israel. Og han er så absolut intolerant over for nogen eller noget der blander sig i den.
Joseph Farah is founder, editor and CEO of WND and a nationally syndicated columnist with Creators Syndicate. He is the author or co-author of 13 books, including his latest, "The Tea Party Manifesto," and his classic, "Taking America Back," now in its third edition and 14th printing. Farah is the former editor of the legendary Sacramento Union and other major-market dailies.

http://www.wnd.com/2013/01/israels-miraculous-climate-change/#VmEAXAd0OTGS8mL7.99

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails