fredag den 25. januar 2013

Kerry og Hagel - elendige valg

Kerry & Hagel: Begge uegnede til jobbetMaj. Gen. Patrick Brady, U.S. Army (ret.)

Mens nationen anerkender 50 årsdagen for Vietnam Krigen er to veteraner for den krig nu helt fremme til udnævnelse i høje stillinger:

John Kerry som Udenrigsminister, Chuck Hagel som Forsvarsminister.i

Uheldigvis besidder ingen af dem de ekstraordinære kvaliteter hos den typiske Vietnam veteran. Begge er de villige pager for en præsident der ingen anelse har om udenrigspolitiske forbindelser og som kastrerer vort militær - vor sikreste garant for fred og den eneste regeringsinstitution der stadig fungerer.

Hagel, der engang fordømte udnævnelsen af en homoseksuel ambassadør, og homoseksuel opførsel i militæret, støtter nu et 4-sidet militær (Homoseksuel Heteroseksuel, Biseksuel og Transkønnet.) Som vidnesbyrd om hans loyalitet og militære forudseenhed, vendte han sig mod sin øverstkommanderende, Præsident Bush, og undsagde krigen i Irak, som han stemte for, og kaldte Præsidents Bushs succesrige ekstra indsats (surge) “den mest farlige udenrigspolitiske fejltagelse i dette land siden Vietnam.” Han sagde også, “Vort forhold til Israel er specielt og historisk......Men det behøver ikke og kan ikke være på bekostning af vort forhold til araberne og muslimerne.” Per definition berører vort forhold til Israel vort forhold til araberne og muslimerne. Lav om på det og du laver om på det andet, hvilket kan være Obamas mål.

L
Læs denne på synopsis om viste bog. http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2012/12/vietnamkrigens-humanitre-helte.html

Hagel slutter sig til de politiske vendekåber som Senator James Webb der opsøger mediernes meningsundersøgelser for at se hvad de peger på, for at få opfyldt deres selviske ambitioner. Denne mand er en opportunist og en mediafob med en lav karakter og overbevisning.

Men trods alle hans mangler kan Vietnam veteranen Hagel ikke leve op til uoprigtigheden og vanæren hos vor mest berygtede Vietnam veteran, John Kerry.

Kerry definerede engang patriotismen som “holde sammen med de som er iført uniform for dette land.” Efter hans sin egen definition er han ikke patriot. I hans stræben efter at blive præsident spillede han ofte “helte” kortet ud - før Kerry pillede dette “helte” kort ud spillede han uhæderlighedskortet. Da Kerry kom hjem fra Vietnam sluttede han sig til Jane Fonda (læs denne på synopsis) og i 1971 tog han afstand fra “de som er iført uniform” som værende terroristlignende voldtægtsforbrydere og snigmordere der “halshugger, sætter ledninger ... på kønsorganer og skruer op for strømmen, skærer lemmer af, skyder mod civile, raserer landsbyer, skød kvæg og hunde for sjov, forgiftede madlagre” og sagde han “de samme overgreb som tusinder af andre,” Han kom med disse anklager under edsaflæggelse.


Den selvsamme dag Kerry kaldte Vietnam veteraner for krigsforbrydere modtog familien til en af disse “krigsforbrydere,” Michael Blanchfield posthumt Medal of Honor for at have kastet sig over en granat for at redde sine kammeraters liv. Hvor meget anderledes end Kerry var ikke den måde denne mand holdt troen oppe hos de mænd som bar uniform sammen med ham. Hvor anderledes end Kerry var den facon Michael forsvarede sit land.

Kerry kunne have angrebet krigen uden at angribe krigeren. Han kunne have stillet spørgsmål ved politikken, uden at støtte kommunisternes påstand om at vore soldater var krigsforbrydere. Han kunne have holdt troen oppe hos de som bar uniform sammen med ham. Det gjorde han ikke og han bør kræves til ansvar. Kerrys “helte” kort er med baggrund i medaljer han modtog i Vietnam, og bliver hyldet, og ikke udfordret af de førende medier.

Jeg kender mange modtagere af Medal of Honor, der ville have fået langt mindre publicity for deres medalje end Kerry for sin. Men det er ikke medaljerne der skaber en helt. Det er godhed og, hvordan man benytter medaljerne, der skaber en helt. Enhver oprigtig soldat ved, at medaljer skyldes omstændighederne, endog helt tilfældigt, men mest af alt støtten til sine medkombattanter. Jeg blev belønnet med Medal of Honor, men mine medkombattanter der støttede mig i aktionerne, og tog sig tid til at skrive det ned fortjente den. Jeg bærer den for dem; de ejer mine medaljer. Enhver modtager af Medal of Honor, og helt, jeg kender mener det samme som jeg. Medaljer bør være et tegn på patriotisme, et symbol på et offer, en støtte og et forsvar af en stor nation.

Den højeste form for patriotisme er at tjene de unge; helte er også iført deres medalje for at signalere vigtigheden af mod. Helte benytter ikke deres medaljer med et personligt politisk formål. Som jeg sagde, der hører de ikke til.

Hvad Kerry/Fonda og medieeliten gjorde mod Vietnamveteranen og hans familie er forkasteligt. Ikke kun de levende, men også de som døde og deres familier der fik stillet spørgsmålet om den elskede ikke var en krigsforbryder. Og Krigsfangerne, nogle der troede Kerry/Fonda kartellet fik forlænget krigen, forstærket deres tortur og flere ligposer blev fyldt.

Senator Kerry smed sine medaljer bort (eller bånd, der symbolsk betyder det samme) en politisk handling der er yderst vanskelig for enhver veteran at begribe. Ham må have været stolt af dem, for han bar dem på sin kampuniform mod alle regulativer. Men de var ikke hans. De tilhørte de som han tjente. Ved den handling undsagde han sig sine medveteraner - igen.

Holder en person troen oppe hos de som er iført uniform ved at smide deres medaljer bort?

Det måske allermest betegnende ved hans lederskabskvaliteter er hans brug af sine Purple Hearts til at svigte sine medkombattanter, sin kommando på en teknikalitet. Kerry er måske den eneste person i historien der fik fordel af et Navy Regulativ der tillod ham at forlade sin kommando efter fire måneder for tre Purple Hearts, ingen af dem forårsagede at han mistede en dag i tjenesten. Efter min erfaring da kæmpede mænd for at blive med deres kammerater, og det gjaldt især de som havde kommandoen.
 


Alle de med en kommando som jeg kender ville komme ud af hospitalssengen for at være med deres mænd. I dag ser jeg tropper uden lemmer, der kæmper for at komme sig, med et mål for øje, -  vende tilbage til deres medkombattanter. En anden måtte taget Kerrys plads; sandsynligvis en med mindre erfaring, en der så skulle lære spillereglerne i kamp.

Det satte hans enhed i en større risiko end om han var blevet. Det er ikke vanskeligt at forstå, hvorfor de som var vidner til Kerrys handlinger, og tjente den fulde tid, afskyer hans dersertering fra sin kommando. Han krænkelse af veteraner og misbrug af sine medaljer bringer alvorlig tvivl om hans loyalitet i spil, hans integritet og karakter, der alle skal være hos en leder. Han er ikke egnet til et højt ansvarsfuldt embede.

Sørgeligt nok er disse mænd lige præcis nogle man kunne forvente præsident Obama ville vælge, mænd der mangler lederskabets kvaliteter, politiske spytslikkere der passer så perfekt til Obama/Panetta doktrinen defineret af Panetta for at undskylde katastrofen i Benghazi:

“Grundprincippet er at man ikke udsender styrker i faresituationer uden at vide hvad der foregår; uden at have en eller anden præcis information om hvad der sker.....”

Den udtalelse er en fuldstændig modsætning til dette lands etos, og enhver kriger der nogensinde har kæmpet for dette land.

Hvis man fulgte den standard ville der ikke have været nogen landgang på Normandiets kyster eller noget Inchon. Faktisk kan jeg ikke komme i tanke om en krig vi har kæmpet i, hvori vi ikke var i faresituationer uden en præcis information; eller for at redde liv - noget præsident og Forsvarsministeren nægtede at gøre i Benghazi. Det er i modstrid med selve essensen af medfølelse og mod, fundamentet for alle vore krige - ja faktisk selv hos politimanden og brandmanden.

Vi har virkelig brug for en Udenrigsminister der undsiger Obama/Panetta doktrinen, en der ikke ville have svigtet amerikanerne i Benghazi. Kerry er ikke den mand; han svigtede sin kommando i Vietnam. Vi har brug for en forsvarsminister der afspejler karakteren og overbevisningen hos krigerne i Forsvarsministeriet. Hagel er ikke den mand.

Get the full account of Gen. Brady's Vietnam rescue operations in his book, "Dead Men Flying," a riveting tale from America's most decorated living soldier – autographed!


http://www.wnd.com/2012/12/kerry-hagel-both-unfit-for-duty/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails