onsdag den 23. januar 2013

Obamas indrømmelser i talen

Obama’s indrømmelser i talen

                
Tom Blumer

Præsident Barack Obamas anden indsættelsestale mandag bestod mest af det man kunne forvente: En hyldest til Statismens vidundere og om hvor stor Amerika kunne være hvis vi dog blot fik overvundet vor usunde arv. I Obamas verden ville vil alle have det meget bedre, og hvis dog blot kunne komme over vor besættelser af ihærdig individualisme og den sande mening af ordene i vor Forfatning, og lod en godgørende, alvidende regering få mere kontrol over vort hverdagsliv.

Midt i al hans “vi ved bedst” øvelse, kom Obama dog med den allermest forbløffende indrømmelse af en direkte fiasko jeg har hørt en præsident ytre i min levetid. Mere følger snarest.
 

I sin tale lod Obama som om han gav hyldest til vore Founding Fathers, men fulgte det op med en klar antydning af, at han mener deres visdom er passé, ved at hævde at “for at bevare vore individuelle friheder, kræves i sidste ende kollektiv indsats.” Udover vor indblanding i krige, som han så falskeligt hævder snart vil være forbi, så kan jeg ikke forestille mig hvad han kunne have tænkt på. Obama føjede endog en dosis af kold beregnende, foragtelig latterliggørelse til den blanding ved at inkludere en fornærmende reference til den moderne krigstids mangel på "musketer og militser.”

Dog var det faktisk, som Politicos Glenn Thrush så korrekt bemærkede, “den mest liberale tale han har givet som præsident,” og dermed skuffede den nogle i den etablerede presse der ønskede at høre Obama gå direkte efter sine modstanderes struber. Den gruppe omfatter John Dickerson, der har være politisk leder ved CBS News siden november 2011.

Dickerson holdt masken på flotteste vis hos Slate efter talen, men det er klart gennem læsning af hans tidligere 2000 ords slagplan, forklædt som en klumme i fredags, at Obama ikke gik så langt som han gerne så.

I klummens overskrift opfordredes Obama til at “Gå efter struben!” og “erklære krig mod Republikanerne.” I indholdet påstod Dickerson at den republikanske obsternastihged betød at “Obamas eneste tilbageværende mulighed er at pulverisere,” og at præsidenten “kun kan cementere sit eftermæle hvis han smadrer GOP.” (Republikanerne)

Slate var så begejstret for artiklen at den havnede på deres “mest populære” liste med overskriften:
“Hvorfor Obama bør søge at ødelægge Det Republikanske Parti.” Dickersons besættelse af sådan en sag på CBS og nærværelsen af så mange andre som ham på andre nyhedsmedier forklarer ganske udmærket, hvorfor den etablerede presse sidste år med dækningen  af Republikanernes primærvalg, og derpå selve valget, var så hensynsløse mod Republikanerne og i særlig grad konservative.

Når man tager resten af hans tales indhold i betragtning var det forbløffende at høre Obama sige følgende “En økonomisk bedring er begyndt.”

Nå, da, da.

Vi mangler blot tre uger før fjerdeårsdagen for vedtagelsen af “stimulusplanen” i februar 2009. Den formodedes at få gang i økonomien efter den ‘onde’ George W. Bush jo havde ruineret det hele.

Obamas Keynesianske økonomer fortalte os at uden stimulusplanens øjeblikkelige indførelse da ville arbejdsløshedstallet stige til det uacceptable 9%, i sommeren 2010. 
Men hvis vi kom igennem denne monstrøse plan som ingen læste da ville arbejdsløsheden nå et højdepunkt på 8% på blot få måneder og derpå gradvist falde til 5,2% ved 2012s slutning.

Det som virkelig skete er at trods vedtagelsen af planen (og faktisk på grund af den) ramte arbejdsløshedstallet 10% før 2009 var forbi, og forblev cirka 8% i en rekordperiode, efter 2. Verdenskrig, på 43 måneder, og den er stadig 7,8%. Obama regeringen der fik finansiel energi ved Den Demokratiske Kongres i 2009-2010 og siden har kørt på autopilot, har fået skabt 5 billioner dollars i formodet stimulerede budgetunderskud, og har været den som givet os næsten fire år med en rente på cirka  0% takket været Ben Forræderen, Bernankes Forbunds Bank.  


Nu efter al denne ruinerende stimulus, så er det bedste vor præsident kan sige: “En økonomisk bedring er begyndt.” Det er næsten som om han ønsker vi skal tro at hans mærkelige ukontrollerede uhyre kaldet økonomien nu endelig har besluttet sig for at få det bedre - af egen vilje.

Uheldigvis for de som er uden arbejde, har for lidt at lave og er mismodige, er der stadig grund til at tro at økonomien, efter så mange fejlstarter under Obamas første periode endnu engang vil gå i stå.

Økonomer har slidt deres viskelæder og “delete” knapper op ved at skrive deres estimater om den økonomiske vækst under fjerde kvartal af 2012. Den grove konsensus er, at BNP vil vokse med en årlig 1,5%, altså gået ned fra 3,1% i tredje kvartal - hvis vi er heldige.

Jobvæksten justeret for sæsonudsving har gennemsnitligt været 130000 i de sidste ti måneder. Det er under de 150000 jobs der er brug for at for holde trit med væksten i den voksne befolkning.

Sådan som tingene går, kan Obamas efterfølger meget vel benytte de samme ord - “En økonomi i bedring” i hans eller hendes indsættelsestale fire lange år fra nu.
About Tom Blumer
Along with having a decades-long career in accounting, finance, training and development, Tom Blumer has written at his own blog BizzyBlog.com, and several national online publications primarily on business, economics, politics and media bias topics since 2005.
   
http://frontpagemag.com/2013/tom-blumer/obamas-startling-second-inaugural-admission/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails