onsdag den 30. januar 2013

Sådan kan OPEC knægtes! Bryd et monopol

Bryde monopoler er en regerings vigtigste ansvarsområder


I deres nye bog Petropoly kommer Anne Korin og Gal Luft med et meget tungtvejende overbevisende argument, gående ud på, at de mest indflydelsesrige fortalere for det frie marked altid er gået ind for en særlig brug af regeringssystemet: At bryde monopoler eller forhindre monopoler - således af frie markeder og konkurrence er i spil.


Mange mennesker går ind for konkurrence på brændstofområdet, men mener at Open Fuel Standard er der, hvor regeringen går for langt. Korin og Luft’s argumenter gør det tydeligt at intet kunne være længere borte fra sandheden.

Mange mener at årsagen til at andre brændstoffer ikke konkurrerer med benzin er, at det kan de ikke - de er altfor dyre. Men det passer ikke. Etanol og metanol kan sælges i dag for mindre pr. kilometer end benzin. Den eneste grund til at de ikke benyttes er, fordi bilerne ikke giver garanti for at de kan anvendes i dem. Motorerne selv kan godt benytte alternativerne. Men der gives kun garanti på bilerne til et brændstof, uanset hvor let og omkostningslavt det er at gøre dem i stand til at køre på alle tre. Det er den eneste årsag til at der ikke er konkurrence på brændstoffer.

Det vi har er et reelt monopol. Og da transport i den grad er med til at være grundlaget for vor økonomi, da styrer dette monopol vor allervigtigste økonomiske råvare- Hvad ville Nobel Pris modtageren (i økonomi) Friedrich August Hayek mon ment der skulle gøres ved dette? Han var som Korin og Luft udtrykker det, “En af de største økonomer og politiske filosoffer i det 20. århundrede og verdens førende forkæmper for det frie marked.... I 1945 udgav Hayek sin succesrige sejrende bog “Vejen Til Trældom”, et manifest i forsvaret for markedet og fri  konkurrence, hvilket gjorde ham til de konservative partiers yndling og hos ledere over hele verden, herunder Margaret Thatcher.”  

Hayek sagde at man ikke strengt kan holde sig til regler når det drejer sig om frie markeder og han nævnte specifikt laissez-faire som en af de regler man ikke skulle være ufleksibel over for. Hayek mente at regeringen skulle tjene som “en modvægt mod monopolistisk tvang,” som Luft og Korn udtrykker det. Det er præcis det vi oplever i transportsektoren. “Biler der blokerer for konkurrerende brændstoffer,” skriver de, “er en barriere for udviklingen af det frie marked i brændstoffer.” Fordi vi ikke har nogen andre attraktive valgmuligheder for at bryde OPEC’s monopolistiske grebom vor økonomi, da ville Hayek muligvis helhjertet have støttet Open Fuel Standard Act.

Endnu en vigtig og indflydelsesrig frimarkeds fortaler var også en Nobel Pris i Økonomi modtager - Milton Friedman. Han skrev, at “den første og mest presserende nødvendighed i regeringspolitikkens område er elimineringen af de virkemidler der direkte støtter monopoler.”

Hvad er det der i vort samfund direkte støtter monopolet med benzin? Det køretøj der kun kan køre på benzin!

Hvad kunne knække det monopol? The Open Fuel Standard.

Mange mennesker er forståeligt nok vrede over vor regerings konstante indblanden og manipulation med det frie marked. Men at befri markedet fra et monopols dominans over en vigtig råvare er en af de få gode grunde til at vor regering burde intervenere. Lad os håbe denne forståelse rammer tilstrækkeligt med mennesker - i tide.

http://www.openfuelstandard.org/2013/01/breaking-monopolies-is-one-of.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+OpenFuelStandard+%282+-+Open+Fuel+Standard%29

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails