torsdag den 14. marts 2013

Francis - Den Sidste Pave?


Pave Francis” Historiens sidste Pavedømme?


En forfatter der forudsagde at Pave Benedikt XVI ville være den første Pave i 600 år der trak sig mener at valget af Jorge Mario Bergoglio som den 266. Romersk Katolske Pave passer med en profeti fra middelalderen der udnævner ham til at være den “sidste Pave” før Endens Tid.

Tom Horn, medforfatter med Cris Putnam til bogen “Petrus Romanus: The Final Pope is Here,” fortalte WND i dag, at udnævnelsen af Bergoglio var en “forbløffende opfyldelse af profetien.”

Hans bog undersøger St. Malachys “Profeti om Paverne,” der siges at være med baggrund i et profetisk syn af de 112 Paver der har været siden Pave Celestine II, der døde i 1144.

Malachy’s profetier, første gang udgivet i 1595 kulminerer med den “sidste Pave,” “Petrus Romanus,” eller “Peter Romeren,” hvis styre slutter med ødelæggelse af Rom og Dommen ved Kristus. Horn har sagt at en Pave af italiensk oprindelse ville opfylde profetien, og bemærker at Bergoglio er søn af en italienske forælder og en jesuit. 

“At være jesuit er et vigtig aspekt i vor forudsigelse i bogen,” fortalte Horn WND i en mail.
Idet han citerer fra sin bog sagde Horn at navnet “Petrus Romanus” i profetien “antyder at denne Pave vil genbekræfte den romerske Paves autoritet over Kirken og vil betone Den Romersk Katolske tros overlegenhed over alle andre religioner og trosretninger, og dens myndighed over alle kristne og alle mennesker i verden.”
Horn påpegede at Jesuitter Ordenen blev oprettet, organiseret “for at standse Protestanismen i at sprede sig og bevare fællesskabet med Rom og Peters stedfortræder.”

Som WND rapporterede, har Horn og medforfatteren, Cris Putnam, forudsagt i deres bog at Benedict ville træde tilbage og gøre plads for historiens “sidste pave.”

Forudsigelsen om  2012Bemærkelsesværdigt er det at Horn fortalte WND, at for mere end 60 år siden fremkom en belgisk Jesuit, teolog og akademiker ved navn Rene Thibault med året 2012 som kulminationen af Malachy’s profetier.

Horn peger på rapporter om at Benedict tog sin beslutning om at trække sig sidste år, før han meddelte det i februar i år.

Thibaut’s udtalelse blev offentliggjort på fransk blot fire måneder før han døde.

Horn og Putnam oversatte den belgiske præsts sjældne bog fra 1951 “The Mysterious Prophecy of the Popes,” til engelsk.

“Ved at anvende en mystikers metodologi sammen med en lærds” skriver Horn og Putnam i første kapitel i deres bog, at Thibault “fremkommer med en meget tungtvejende argumentation om at ‘The Prophecy of the Popes’ er en ægte overnaturlig profeti.”Horn bemærkede at Thibault er blandt de mange katolske ledere herunder Paver, kardinaler og præster der har bekræftet Malachys’ værk, som blev opbevaret i Vatikanets arkiver i fem århundreder før den blev udgivet.

Han sagde at Thibault benyttede et antal kryptografiske analysemetoder til at komme frem til året 2012, herunder kalkulationer over gennemsnitslængden af pavers perioder indtil det tidspunkt han skrev sin bog. “Med andre ord,” skriver Horn og Putnam, “blev 2012 anset som endens tids ‘hændelses horisont’ af mindst en Jesuit præst før de fleste læsere blev født.”

St. Malachy, en irsk helgen og ærkebiskop i Armagh der levede fra 1094 -1148, beskrev den “sidste Pave” således:

“I den ekstrem forfølgelse af den Hellige Romersk Katolske Kirke, vil der sidde Peter Romeren, der vil sørge for sine får under mange trængsler; når de er overstået, vil Byen på de Syv Høje blive ødelagt og den barske dømmer vil dømme sit folk.”

Som WND rapporteredes, beskrev han den næstsidste Pave som Horn mener er Benedict som “Gloria Olivae,” “Oliventræets Ære.”

Benedict var ikke en benediktiner præst, dog valgte han navnet fra grundlæggeren af Sankt Benedikt Ordenen, der også kendes som Olivetanerne.

Benediktiner Ordenens symbol omfatter en olivengren.

Read more at http://www.wnd.com/2013/03/pope-francis-historys-final-pontiff/#MmwyCDdeVjwQamVl.99

TODAY ONLY, get the electrifying “Petrus Romanus: The Final Pope is Here” by Tom Horn and Cris Putnam for only $4.95– a huge $15 discount off the regular price!

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails