søndag den 16. juni 2013

Indoktrinering af brøn i Saudiarabien

Saudisk indoktrinering af børn del 3 af 3.

N. M. GUARIGLIA 

Læs1 del her.http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2013/06/indoktrinering-af-brn-i-saudiarabien.html
Læs 2. del her.http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2013/06/indoktrinering-af-brn-i-saudiarabien_13.html

....fortsat

Nedværdigelse af kristne, sekularister, ikke troende og Vestens civilisation er allestedsnærværende. Den mest alvorlige gift spares imidlertid til jøderne og Israel. Staten Israel betegnes som en “banditstat.” Den er ikke anerkendt på de saudiske studerendes geografikort over Mellemøsten. Det hele er Palæstina. Jøderne selv er som “et æsel der bærer store bøger, men ikke har gavn af dem.” En muslim “burde handle ifølge sin viden, da det ikke at handle efter sin viden er et karaktertræk ved jøderne.

Ifølge de saudiske lærebøger bliver jøderne anklaget for at være ansvarlig for begge verdenskrige, Bolschevik revolutionen, Den Franske Revolution, “forsøg på at forlede folk til synd,” de ejer barer og natklubber over hele Europa, “svindel, korruption, tyveri fupnumre,” “kontrollerer litteratur og kunst,” og bankerne og medierne og så videre.

The Protocols of the Elders of Zion, den berygtede anti-semitiske svindelbog er en populær billigbog. Ved prøver får de studerende et spørgeskema, hvor de skal udfylde de tomme felter: “De som har vakt Guds vrede er....” Det korrekte svar: “Jøderne.” Betegnende fastslår en bog at jøderne er “et folk af bedrag og forræderi ....Deres endeligt, om Gud det vil, er evig fortabelse.”  

Saudiernes ‘kongelige’ mål er at forgifte og fordumme sindene i unge muslimske mænd over hele verden. Wahhabi-Salafist doktrinen der prædikes i kongedømmet er sået i klasseværelserne i næsten 50 lande. Næsten altid, er disse skoler de mest radikale islamiske centre i værtsnationerne. Saudiernes korstog for kontrol med global islamisk uddannelse er over hele planeten fra Den Persiske Golf gennem Afrika, Europa og Amerika, til Syd og Sydøstasien.

Pakistan er en af Riyadh’s stormodtagere, Under krigen Sovjet-Afghanistan sendte Saudiarabien det samme som USA, nemlig 3 milliarder dollars til Pakistans Inter-Services Intelligence Directorate (ISI). Disse penge fandt så vej til pakistanske madrassas, der spyttede unge jihadister ud til at kæmpe mod russerne. USA holdt inde med at sende disse bidrag for lang tid siden, men saudierne er fortsat. I årtier har de kongelige i Saudiaraben finansieret og støttet opbygningen af religiøse skoler som Darul Uloom Haqqani, “Jihad University” langs Pakistans Nordvestlige grænse provins. Darul Uloom Haqqani, eller “center for al Religiøs Viden,” er Mullah Omnars alter mater, og blot en af mange saudisk støttede pakistanske institutioner der præidker had mod jøder, kristne og ikke-muslimer.


Når man overvejer Pakistans atomarsenal så er Riyadh-Islamabad forbindelsen måske den med de største konsekvenser i regionen. Ved at tænke over Pakistans historie, da er Saudiarabiens indflydelse noget der gør at forholdene er endnu mere tragiske. Det var slet ikke Pakistans grundlæggeres intention at deres land skulle være et fristed for Wahhabi dødskulten. Deres hensigt gik ud på et “kulturelt muslimsk land,” som Indien er “kulturelt hinduistisk.” De gik efter en stat som respekterede verdslig uddannelse og tolerance over for andre. Mohammed Ali Jinnah sagde engang, “Jeg ville hellere være overhoved for rettighederne for Hindu minoriteten i Pakistan end overhoved for Pakistan. Man vil i tidens løb finde hinduerne der vil ophøre med at være hinduer, og muslimer der vil ophøre med at være muslimer, ikke i religiøs forstand, fordi det er en individuel personlig tro, men i politisk forstand, som statens borgere.”

Pakistans økonomi, statsledelse og skoler har svigtet det pakistanske folk. Helt kynisk har saudierne benyttet deres olierigdom til at udfylde dette tomrum, og har bygget et net af cirka 6000 Wahabi-Salafis skoler der underviser unge pakistanske drenge i hvordan, og hvorfor, og hvor og hvornår de burde slå ikke-muslimer ihjel. De som ofrer sig får løfte om evig lykke.    

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails