søndag den 9. juni 2013

Vi fortjener Skattevæsenet

Amerikanerne fortjener IRS

                                
Walter Williams       

Individuelt betragtet så fortjener amerikanerne ikke at være underlagt en sådan frygt-skabende, intimiderende og magtfuld instans som Internal Revenue Service (Skattevæsenet); men kollektivt set gør vi.   

Lad os se nærmere på det.                    

Siden 1791 og ratifikationen af vor Forfatning, og til godt ind i 1920’erne oversteg det føderale forbrug, som procentdel af BNP, aldrig 5%, undtagen under krige. I dag er det føderale forbrug 25% af BNP. Stats- og lokalregeringsforbruget er cirka 15% af BNP. Det betyder at regeringen bruger mere end 40% af hvor dollar vi tjener. Hvis vi lægger byrderne fra regeringens regulativer til, der jo blot er en slet skjult form for beskatning, så tager regeringen mere end 50% af det vi producerer.

For at presse de 50% af det vi producerer ud af os, skal et Skattevæsen (IRS) være hensynløst og i stand til at indgyde ‘Gudsfrygt’ i sine borgere. IRS har mestret den opgave.
 

Kongressen har givet magtbeføjelser der, hvis de blev benyttet af andre ville blive bedømt som kriminelle. For eksempel beskytter Forfatningens Fith Amendment amerikanerne mod at skade sig selv og være tvunget til at aflægge vidnesudsagn mod sig selv. Det er præcist hvad man er udsat for når man er tvunget til at indgive selvangivelse. Imidlertid kan et Fiths Amendment argument ikke benyttes som et forsvar i en retssag. IRS (skattevæsenet) vil imødegå det ved at du ‘frivilligt’ har givet information på din selvangivelse.

Hvis du har en lønkonto i Bank og America, Wells Fargo eller hos enhver anden, og du skylder dem penge, så skal de får at få deres penge først lade sagen gå gennem en retsinstans. I modsætning hertil kan IRS ‘snuppe’ din løn uden en domstolsafgørelse. Hvis en arbejdsgiver ikke ‘adlyder IRS og sender en del af din løn til dem, vil han blive draget til ansvar for det du skylder.

Som minimum krænker nogle af IRS opkrævningsprocedurer lovens grundlæggende regler - nemlig love vedrørende enkeltindivider (og andre private enheder) og regeringen (dennes embedsmænd og institutioner).

Vor Forfatnings Fædre frygtede fremkomsten af en instans som IRS og dets potentiale for misbrug. Derfor gav de os Article 1, Section 9 i Forfatningen der lyder: “Ingen Personlig skat, eller anden direkte skat kan pålægges undtagen i forhold til Befolkningens størrelse eller en opgørelse før den kan opkræves.”

Personlig skat er en skat der vedrører et individ. Det er hvad indkomstskat er. Grundlæggerne frygtede misbrug og regeringens magt ved en direkte skat. I Section 8 i Article 1 føjede de til, “Men alle pligterne, gebyrerne og afgifter skal være ens over hele United States.”  

Disse beskyttende foranstaltninger givet os af vore Grundlæggere blev ophævet ved den Progressive tidsalders 16. Amendment der lyder: “Kongressen skal have magt til at pålægge og opkræve skatter af indkomster, uanset hvilken de kommer fra, uden fordeling blandt de mange Stater og uden hensyn til nogen Folkeoptælling eller vurdering.”

Hvis det føderale forbrug blot var 5% af vor BNP (750 milliarder dollars) - i stedet for 25% (3,8 billioner dollars) - så ville der ikke være brug for nutiden undertrykkende og komplicerede skattesystem.

Så kunne du spørge, “Hvordan ville vi kunne være en stor nation, uden al regeringens forbrug?” Da vor Forfatning blev ratificeret i 1791 var vi en svag og fattig nation. 140 år senere, med et føderalt forbrug på blot en brøkdel af nutiden, var vi blevet verdens rigeste og mest magtfulde nation. En ikke ringe andel i dette mirakel var en begrænset og ikke stadig mere ‘indtrængende’ regering.

Konklusionen er, at medlemmer af Kongressen har brug for en hensynsløs skatteopkrævningsinstans, som IRS, grundet den ‘udfordring’ vi har givet dem. Vi ønsker IRS gør det de gør - nemlig at tage den ene amerikaners indkomst således at Kongressen kan skabe et ‘gode’ for en anden amerikaner. Så bliv ikke vred på IRS og deres instanser. De parerer blot ordre.
Walter E. Williams is a professor of economics at George Mason University.

http://www.humanevents.com/2013/05/29/americans-deserve-the-irs/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails