lørdag den 29. marts 2014

Big Bang bekræfter en Skabelse

Fysiker: BIG BANG gennembrud bekræfter Skabelse

'At benægte dette er at benægte videnskabelig fakta'

En fysiker fra Israel siger at ved gennembrud i den videnskabelige forskning er der fundet yderligere bevis på Big Bang teorien. Nogle kalder dette “kosmologiens missing link,” der bekræfter at Universet blev skabt.
“Noget som meddelelsen tydeliggør er,  at Universet havde et bestemt begyndelsespunkt - en skabelse - som beskrevet i 1. Mosebog,” fortalte professor i fysik ved  Bar Ilan University Nathan Aviezer the Times of Israel.
“At benægte dette nu er at benægte videnskabelig kendsgerning.”
Et hold videnskabsforske under ledelse af astronomen John M. Kovac fra the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics meddelte man havde fundet beviset man søgte til støtte for teorien om, at Universet havde en begyndelse.

The New York Times’ havde som overskrift til historien “Space ripples Reveal Big Bang’s Smoking Gun.”
Rapporten sagde at radio astronomer havde bekræftet at de havde sporet begyndelsen af Big Bang, og en teori fremført af fysikeren Alan Guth nu på MIT vedrørende “inflation” synes at være korrekt.
Guth’s hypotese var at Universet blev “splintret med voldsom kraft da det var sådan cirka en trillion af en trillion af en trillion af et sekund gammelt.”
Kovac’s forskning sporede revner i rumtidens materiale, det som nogle kalder tyngdekrafts bølger som signatur på skabelseshændelsen. 
 
‘Bevis på Guds eksistens?
Aviezer fortalte the Times of Israel, at det videnskabelige bevis ikke ville få nogen til at tro på Gud.
“Uden at tages tilling til hvem eller hvad der var årsagen, så passer værktøjerne i skabelsesprocessen beretningen i 1. Mosebog perfekt,” sagde han. “Hvis jeg skulle fremkomme med en teori der passer til de første passager i 1. Mosebog, så ville det være Big Ban.”
Han forklarede at skabelsessekvensen i 1. Mosebog begynder med intet, bliver til en kugle af energi og lys og derpå Universet.Aviezer bemærkede at selv kosmolog ved Cambridge University Prof. Steven Hawking fandt at “ det faktiske punkt med skabelse ligger udenfor området med de nuværende kendte love for fysik.”
Nu om den skaber.
“Som videnskabsmand fortæller jeg mennesker at tro på Gud netop er det. Vi vil adrig empirisk kunne ‘bevise’ Guds eksistens,” sagde Aviezer. “Tora citerer Gud der siger ‘lad der blive lys,’ og videnskaben fortæller os at dette lys kom, eksploderede til skabelsen af Universet som vi kender det......På dette punkt mener jeg vi kan sige at skabelsen er en videnskabelig kendsgerning.”
‘Så stort som det kan blive’
The New York Times sagde, at blev det bekræftet ville Kovas arbejde “fremstå som et fyrtårn i videnskaben sammenlignet med den nye opdagelse af mørk energi der skubber Universet fra hinanden, eller med selve Big Bang.”
Professor ved Johns Hopkins University Marc Kamionkowski, ekspert i emner vedrørende det tidlige univers sagde i rapporten: “Dette er stort, så stort som det kan blive, Dette er et signal fra det allertidligste Univers, der sender et telegram indkodet i tyngdekrafts bølger.”
Kovac og hans hold arbejder med det som kendt som “Baggrunds forestilling om Kosmisk Extragalaktisk Polarisering.”
Tyngdekrafts bølger beskrevet af Arno Penzias og Robert Wilson ved Bell Labs midt i forrige århundrede i deres Nobel pris vindende forskning har længe været en meget lidt forstået faktor i Universet.
Kovac og hans hold foretog observationer gennem en række radio teleskoper ved Sydpolen. I 2002 kom der et gennembrud, da man lagde mærke til at mikrobølge stråling er polariseret.
The New York Times kaldte det “et skridt mod det endelige mål at spore tyngdekraftsbølgerne fra oppustning.”
“Sådanne bølger, der skrumper rum i den ene retning og strækker sig i en anden mens de udvikler sig, ville forvandle retningen af mikrobølgernes polarisering sagde teoretikerne. Resultatet er at kort over polariseringen på himlen burde have små pile der går  i spiraler.”
Data lader formode at “det som skulle blive vort observerbare univers pludseligt voksede i størrelse som en paddehattesky mindst en trillion gange i størrelse fra en submikrospopisk plet af den uroprindelige energi til størrelsen af en grapefrugt - på langt mindre tid end et kosmisk øjeblik.”  
Det er tilsyneladende været i vækst lige siden.
‘Missing link’
Eksistensen af bølgerne er blevet forudsagt af Albert Einstein.
Således rapporterede the New York Times: “At bekræfte inflationen ville betyde at universet vi betragter, der strækker sig 14 billioner lysår ud i intet, med dets hundrede billioner galakser blot er en uendelig lille del af et større kosmos, hvis udstrækning, opbygning og skæbne er ukendt. Ydermere, kan der udover vort eget univers være et uendeligt antal af andre universer der bobler over i luftig evighed, som en gryde med pastavand der koger over.”
På  the Johns Hopkins website, sagde Kamionkowski, “det er ikke hver dag man vågner op og lærer noget nyt om, hvad der fandt sted en trillion af en trillion af en trillion af et sekund efter Big Bang.”
Han kaldte de oprindelige rapporter “kosmologiens missing link.”
Lawrence Krauss, en fysiker ved  Arizona State University, gav  Associated Press meddelelsen der hvis den dokumenteres, “giver os et vindue om universet fra selve begyndelsen.”
En Stanford University postering siger at bølgerne der er blevet opfanget er “en svag glød der er tilbage fra Big Bang.”
“Bittesmå bestanddele af denne efterglød afgiver spor om forholdene i det tidligste univers. For eksempel, små temperaturforskelle over himlen viser, hvor dele af universet var mere tæt, og med tiden kondenserede til galakser og galaktiske klynger.”
http://www.wnd.com/2014/03/physicist-big-bang-breakthrough-confirms-creation/#SxD4UhkbY7H3x7mw.99

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails