torsdag den 6. marts 2014

Putin lærer Obama og Kerry at spille skak

Putin lærer Kerry og Obama om skak       Brian C.. Joondeph
                             
Udenrigsminister John Kerry der blev interviewet til “Face the Nation” demonstrerede sin evne til diplomati ved at lade Rusland præsident Putin få skylden for  invasionen af Ukraine. “I det 21. århundrede opfører man sig ikke som var man i det 19. århundrede ved at invadere et andet land ud fra en fuldstændig opdigtet forudsætning.”           


Javel så! Hr. Putin har gjort det ved en 18. århundredes invasion og han står fast trods trusler om sanktioner, fordømmelser og skammekrogen. Faktisk har hr. Putin mere opført sig som var han i det 13. århundrede og ligner dermed hr. Kerrys skæbneperson fra Vietnam Krigen Genghis Khan. Ligesom Genghis Khan der skabte det største imperium, arealmæssigt, i historien ser det ud til at Hr. Putin ønsker at genskabe det gamle Sovjetunionen.


Hvem så at dette ville ske? Helt klart Mitt Romney. I en præsidentdebat i 2012 kaldte han Rusland vor “Nummer 1 geopolitiske fjende.” Endog Sarah Plain forudså i 2008 muligheden af at Rusland ville invadere Ukraine. Forudså Obama administratione denne invasion? Åbenbart ikke. I 2008 gav Udenrigsminister Hillary Clinton sin russiske modpart en “reset knap” ikke med det russiske ord for “reset” men i stedet ordet for “overbelastet.” Hvor profetisk.


Mens verdens øjne fulgte med i Vinterlegene i Sochi og Oscar prisuddelingen, “overbelastede” hr. Putin Krim med russiske soldater.


Hvordan kunne den russiske præsident være så dristig? Måske kom der ubevidst en invitation fra præsident Obama og hans “røde linje” advarsler om Syrien. Eller fra kommentarer fra hans undskyldningsturne i 2009. Uanset hvad, så fornemmede hr. Putin svaghed i den amerikanske dam, og den russiske gedde besluttede at slå til. Det eneste hr. Kerry kunne gøre som svar på “Meet the Press” var at nævne alle de pagter, charters og traktater russerne har krænket.


Hvornår har bølller og aggressorer nogensinde bekymret sig om regler og høfligheder? Måske i hr. Kerrys fransktalende sociale cirkler, er manerer og protokol sine qua non. Hr. Putin følger i stedet Obama Doktrinen. “Hvis de har en kniv med i kampen har vi et skydevåben.” Uheldigvis benyttede vor præsident dette om det af føre kampagne, ikke om udenrigspolitik i en farlig verden. På verdens scene er hr. Obamas mantra mere - “Hvis de har et koben med, så har vi en støvekost.”


Som tidligere tiders præsidenter, fra begge partier, har erfaret, skal Amerika udvise styrke og magt, ellers bliver vort land en dørmåtte. Præsident Kennedy og Reagan demonstrerede beslutsomhed mod Sovjet, der så endelig trak sig. Hr. Obama undskylder og kommer med slet skjulte trusler der blot er tomme ord. Det kan derfor ikke undre at hr. Putin føler han har frihed til at udvide sit imperium.


Rusland er kendt for skakspillet, og kan prale med flere end halvdelen i top 20 i verden. Et taktisk og strategisk spil, hvor forudsætningen er at målet opnås ved at lægge mærke til modstanderens svaghed, holde øje med åbninger, og lulle modstanderen ind i en falsk sikkerhedsfølelse, og derpå afskære ham alle flugtmuligheder. Hr. Obamas svaghed er hans ubeslutsomhed og mangel på handlekraft.
 


Åbningsmuligheden har fundet sted under Obamacare problemerne, bøsserettigheder, immigration og andre hjemlige problemer som optager medierne og de sludrende politiske klasser. Den falske sikkerhedsfølelse blev forstærket ved de vel gennemførte Vinterlege og NBC’s smigrende omtale af præsident Putin.


Nu har hr. Obama ingen flugtmuligheder. Hr. Putin er helt og aldeles uimponeret over hr. Obamas taler. Amerika og allierede er dødtrætte af krig. Bekymrer gennemsnitsamerikaneren sig om Ukraine? Over en tredjedel af amerikanerne kan knap finde Amerika på et verdenskort.


SKAT MAT hr. Obama.


Brian C Joondeph, MD, MPS, a Denver based physician, is an advocate of smaller, more efficient government. Twitter @retinaldoctor.

http://americanthinker.com/blog/2014/03/putin_teaches_kerry_and_obama_how_to_play_chess.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails