torsdag den 22. maj 2014

Styret af regler ikke af mennesker

Styret af regler - ikke mennesker

                   
       
Hvilken slags regler burde styre vort liv? Jeg vil argumentere for at de bedste regler er de som vi ville være tilfredse med dersom vor værste fjende stod for beslutningstagningen. Grundlaget for sådanne regler blev givet af min mor. Lad os se nærmere på det.

Min mor arbejdede som husassistent. Det betød at min lillesøster og jeg ofte spiste hjemme hos os selv før vi blev teenagere. Da jeg var større og stærkere end min lillesøster delte jeg sjældent maden ligeligt, det gjaldt især desserten. Efter en udmattende dag på arbejde mødte mor hulkehistorier fra min søster om uretfærdighederne ved frokosttid. Til sidst blev mor ganske træt af disse søskende skænderier. Hun opmuntrede mig ikke til at være mere hensynsfuld, retfærdig, følsom og omsorgsfuld. Hun lavede en regel: Den som skærer kagen (tærten, brødet, kødet mv.) skal lade den anden vælge først. Med den nye plads så kan du være helt sikker på, at når enten min søster eller jeg selv delte maden, så var det ligeligt.

Du kunne sige, “Jamen sikken dejlig historie, Williams, men hvad er pointen?”

Pointen er at det princip der lå bag mors regel er præcis den slags der er nødvendig dersom regler skal fremme retfærdighed. I det store og hele burde det være således, at de regler vi burde ønske os, er de som fremmer retfærdighed, uanset om det er vor bedste ven eller det er vor værste fjende der tager beslutningen. I tilfældet med mors regel, var det sådan set ligegyldigt om jeg var mokkesur på min søster den dag, eller at hun hadede mig eller om det var min søster eller mig der stod for delingen af maden; der var en ligelig deling.

Tænk for et øjeblik over reglerne i sport - lad os sige basketball. Det ene hold taber, det andet vinder, men de og deres fans forlader stadion fredeligt og for det meste som venner. Hvorfor? Udfaldet af kampen betragtes som retfærdig, fordi kampens regler er fastlagt, kendte, de er neutrale - anvendes over for begge hold af dommerne. Dommernes job er at fortolke de regler - ikke afgøre udfaldet af spillet.  Forestil dig det kaos og den fjendtlighed der ville opstå blandt spillerne og fans, hvis det ene hold betalte dommerne for at vinde, eller hvis dommerne forsøgte at skabe et jævnbyrdigt resultat.
Governed by rules, not men

Milliarder af dollars og milliarder af timer bruges på at føre kampagne for denne eller hin kandidat i vore nationale valg. Du kan være helt sikker på, at folk ikke kommer med de ofre, for at politikerne kan opretholde og forsvare Forfatningen - de gør det for egen vindings skyld. .
Forfatningens ‘fædre’ gav os rimeligt retfærdige og neutrale spilleregler. Hvis vor regering handlede, efter grundlæggernes hensigt, som en dommer eller en nattevagt, hvor meget betydning ville det så have for nogen af os, hvem der sad i Det Hvide Hus, eller Kongressen? Kun meget lidt forskel, om nogen.

Det ville være som med vort eksempel med basketball kampen. Enhver regeringsembedsmand der kendte og fulgte reglerne kunne gå an. Men i stadig større grad så har det betydning, hvem der sidder på embedet, fordi regeringen har forladt sin dommer og nattevagtrolle, og er begyndt at beskæftige sig med at bestemme, hvem der er vindere og hvem der er tabere. Uheldigvis for vor nation, er det det som de fleste amerikanere ønsker!

Thomas Paine sagde: “Regering selv i dens allerbedste udformning er et nødvendigt onde.” Vor Bill of Rights er en kraftig anerkendelse af Founding Fathers mistro til Kongressen. Se blot på dens ordvalg, med fraser som “Kongressen skal ikke begrænse,” “skal ikke overskride,” “skal ikke nægte,” “miskreditere,” og “krænke.”

Hvis forfatningens udformere ikke troede at Kongressen ville misbruge vor Gud-givne-, eller naturlige rettigheder, så ville de ikke have benyttet det sprogbrug de gjorde.

Hvis vi, når vi er døde, ser noget der ligner Bill of Rights ved vor næste destination, så ved vi vi er i helvede. For at kræve sådanne beskyttelser i himlen ville være det samme som at sige at Gud kan vi ikke stole på.

Walter E. Williams is a professor of economics at George Mason University.

http://www.humanevents.com/2014/03/12/governed-by-rules-not-men/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails