søndag den 20. juli 2014

Obamadoktrinen: Angribe lande for klimaforandring?

Obamadoktrinen: Angribe lande for klimaforandring?                    

Ernest Istook   
                                   
Den nylige Obama Doktrin retfærdiggør angreb mod nationer der krænker “internationale normer” som kun præsidenten bedømmer dem.                                                                     Med baggrund i udtalelser fra Præsident Obama og vigtige nøglepersoner så kunne han endog iværksætte angreb mod de han beskylder for global klimaforandring. Så ‘forurenere og benægtere’ pas på: I kan komme til at stå over for vore Marinere.                 Med fremholdelsen af sin nye doktrin har Obama skabt en politik der er så ‘løs’ at den passer til hans udtalelser om klimaforandring - lige så behændigt som den passer på situationen i Syrien                                                                                                       
  • Den gode gamle “tydelige og øjeblikkelige” fare standard til retfærdiggørelse af brug af magt er ikke længere brugbar.
  • En forudsigelse, en fornemmelse er den nye standard for brug af magt.
  • Skader påført sårbare og underpriviligerede grupper - kvinder, børn, ældre og udviklingslande - vil få den største vægt.
                                                    Obamas Hvide Hus råd erklærer at han har en ubegrænset myndighed til at igangsætte militære angre så længe der er en “vigtig national interesse” på spil.

Hvad er så en “vigtig national interesse”? Det er sådan set alt det præsidenten bedømmer det til at være.
Det må være ret så evident at denne vidtrækkende standard er blevet til en fare for vor Republik.
Obama og hans administration har til stadighed sagt, at de mener at den største trussel for menneskeheden og planeten er klimaforandring. Obamas kommentarer ved sommerens møde i Berlin ved Brandenburger Tor var typisk:                              

“Fred med retfærdighed betyder at vi nægter at lade vore børn være dømt til en barskere, mindre gæstfri planet. Bestræbelsen på at dæmme op for klimaforandring kræver modig handling.....

“Dette skal være en indsats for alle nationer, ikke blot nogle. For de dystre alternative virkninger for alle nationer - flere voldsomme storme, mere hungersnød og oversvømmelser, nye bølger af flygtninge, kystlinjer der forsvinder når havet stiger.”

“Dette er den fremtid vi skal stå imod. Dette er vor tids globale trussel. Og af hensyn til fremtidige generationer, skal vor generation gå fremad mod en global indsats for at stå op imod en klimaforandring inden det er for sent. Det er vort opgave. Det er vort job. Vi skal i gang med arbejdet.”                                                                                            
Obama sagde ikke, men antydede det “Lad os marchere!” Han må have fundet at Tyskland er et godt sted som støtte for hans klima militante retorik, da han benyttede et lignende sprogbrug i 2009 i Strassbourg.
                                   
“Vi ved også at i det 21. århundrede, er sikkerhedsspørgsmålet mere komplekst end den militære magt. Dette er generationen der skal standse spredningen af forureningen der langsomt slår vor planet ihjel, fra kystlinjer der forsvinder og fra ødelæggende storme der giver udbredt elendighed og hungersnød og tørke. Klimaforandringernes virkninger er nu lige for vore øjne.”
                                           
Enhver der “slår vor planet ihjel” krænker de internationale normer og liv står på spil; hvilken mere ædel grund kan der være til at begive sig i kamp?                        

Da han benyttede et lignende sprog i sin 2013 State of the Union Address, sagde Obama igen at han er villig til at handle alene:

“Hvis Kongressen ikke snart handler for at beskytte fremtidige generationer, så vil jeg.”                                                           
Hans anden Indsættelsestale gjorde beskyttelse af klimaet til et kernepunkt, ligesom det har været med Syrien. Obama sagde at det ikke at indlede en modig handling “ville være at bedrage, svigte vor børn og fremtidige generationer.”  

Hvor stor en trussel er dette i hans øjne - og hos andre miljøekstremister? En rapport sidste år hævdede at klimaforandring alleredre slår 5 millioner ihjel om året og det forventes at forårsage 100 millioner døde mellem nu og 2030. Den internationale gruppe DARA udgav undersøgelsen, finansieret af Climate Vulnerable Forum, et partnerskab fra 20 udviklingslande. En krise af den størrelse ville være langt voldsommere end Syriens.    
   
De ‘ægte troende’ (på klimaforandring) ser helt bort fra sådanne oprørende påstande. DARA undersøgelsen, for eksempel blev afvist af Sam Bakkila fra Harvard i The Huffington Post, men venstreorienterede citerer den dog stadig og overalt. Venstrefløjen kommer med uafladelige non-stop dommedagsprofetier der hævder der vil komme mega-mængde dødsfald grundet den ‘menneskeskabte’ klimaforandring, men de ser bort fra beviser som de 15 år i række uden global opvarmning. Det alene forklarer hvorfor “global opvarmning” nu omdøbes til “klimaforandring,” ligesom “venstreorienterede” nu ønsker at blive kaldt “progressive.”
                                                   
Obamas hold har besluttet sig, og de har ikke noget behov for lige at se på deres konklusioner en gang til. Grundarbejdet er allerede udført af præsidenten ved at se på klimaforandring som en militær udfordring der inkluderer den nationale sikkerhed.

I maj måned forudså Udenrigsminister John Kerry i en Google Hangout video session at en klimaforandring der ikke gøres noget ved vil forårsage krige.
                                   
“Et problem som miljø/global klimaforandring står for mig som en yderst vigtig udfordring for fremtidens generationer. Hvis vi ikke går imod det med tilstrækkelige midler og får ændret den globale klimaforandring i løbet af de næste år, vil folk slås, der vil blive krige over vandet og   
over landområder.”


Quadrennial Defense Review, - fra 2010, der afgør Amerikas forsvarsopbygning inkluderede Pentagon en formulering der retfærdiggør militære modsvar, “Men dersom klimaforandring alene ikke skaber konflikt, så kan den dog virke som en igangsætter af ustabilitet eller konflikt, og pålægge os en byrde til at have en løsning på civile institutioner,  og militære, rundt om i verden.”
                                                Tidligere Forsvarsminister Leon Panetta fortalte Environmental Defense Fund at problemet nu er militært.

“I det 21. århundrede er virkeligheden at der er miljømæssige trusler der truer vor nationale sikkerhed. For eksempel, har klimaforandrings området en dramatisk indvirkning på vor nationale sikkerhed.”

Nuværende Forsvarsminister Chuck Hagel skrev sidste efterår i en rapport om “Påvirkningen af Klimaforandring”:

“Amerika og verden står over for hidtil usete, komplekse forbundne 21. århundredes udfordringer. Miljøproblemer vil fortsætte med at have en uforudsigelig og destabiliserende virkning på udviklede som uudviklede lande.”
                                                    Den er den type sprogbrug der ofte benyttes til at retfærdiggøre en militæraktion. Det ligner den måde som Obama i denne uge retfærdiggjorde sit løfte om at slå til mod Syrien, baseret på, ikke nogen nuværende trussel, men på en eventuel i en fjern fremtid:

“Hvis vi ikke handler vil Assad styret ikke have nogen grund til at stoppe brug af kemiske våben. Mens forbudet mod disse våben eroderer vil andre tyranner ikke have nogen betænkeligheder, eller vil tænke sig om to gange, før de får hold på giftgas - og benytter dem. Men tiden vil vore tropper igen stå overfor udsigten til en kemisk krig på slagmarken.”                                        
En eventuel trussel med kemisk krigsførelse benyttes som retten til et angreb i dag. En eventuel trussel om klimaforandring kunne på samme vis benyttes til et angreb   
i dag.
                                                   
De mere “moderate” ekstremister foreslår ikke brug af magt; de ville slå sig til tåls med at “benægterne” fjernes fra embeder eller at de kommer i fængsel. De har kaldt folk forrædere når de ikke er gået ind for ‘menneskeskabt’ klimaforandring. At slå  klimaforandringsbenægtere ihjel er ikke en ny ide; 1010global.org tilknyttet paraplygruppen Global Call for Climate Change Action, har lavet TV-reklamer der viser grusomme henrettelser af de som ikke slutter sig til dem. At benytte magt mod “benægtere af klimaforandring” er ofte blevet foreslået, altsammen for menneskehedens bedste og for at redde liv.
        
Unge mennesker fra 1010Global.org     
                                                           
Timothy Birdnow skrev december sidste år på American Thinker:
                           
“Professor Richard Parncutt, Musikolog ved Graz University i Østrig...… har udgivet  — og senere trukket tilbage efter offentlig postyr - et manifest der går ind for henrettelse af prominente ‘Klima Forandrings Benægtere.’ Denne opfordring er fremkommet nogle gange før i tiden. For eksempel redaktøren for, Climate Progress, Joe Romm … der gik ind for at ‘benægterne” skulle kvæles i deres senge. Skribenten for Grist Magazine, David Roberts gik ind for Nürnberg domstole for ‘benægtere’ og James Hansen fra NASA har på samme måde været fortaler for lignende domstole.”                                                                     Heldigvis har disse mennesker ingen magtbeføjelser. Men det har Obama. Ved at erklære en ny Doktrin med brug af militæret påtager Obama sig en forfatningsstridig hævd til sig selv om større militær magtanvendelse.        

Han har helt forladt det historiske kendetegn med en “tydelig og nærværende fare” som udgangspunkt for præsidentiel brug af magt. Han har strakt lovene så vidt ud af facon at hans doktrin kan retfærdiggøre ethvert angreb præsidenten finder er passende. Det omfatter brug af magt mod nationer eller ledere der ikke vil acceptere den almindelige, dog misforståede “internationale norm” om menneskeskabt klimaforandring. 

Vor Forfatning fastslår helt klart at Kongressen, ikke præsidenten, bestemmer de internationale normer og straffene for at bryde dem. Artikel 1, Sektion 8 giver alene Kongressen magten til “at definere og straffe .....krænkelser af nationernes lov.” Uanset hvor mange gange Obama eller andre hævder at han ret, så har Obama ikke den rette bemyndigelse til at angribe Syrien uden klokkeklar godkendelse af Kongressen. Heldigvis betyder det også at han ikke kan bruge vore væbnede styrker til at påtvinge hans ekstremistiske synspunkter om global opvarmning.

Obama forsøger at lave om på det globale klima med en præsidents magt - den skal han nægtes. Selvom vi ikke stemmer for at give bemyndigelse til at angribe Syren bør Kongressen stemme for en resolution der siger fra overfor hans magtovergreb med Obama doktrinen.                                       
Ernst Istok

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails