fredag den 31. oktober 2014

Vækst i Centraleuropa - fald i Eurozonen - hvorfor mon?

Ungarn har vækst - hvorfor mon?


For nylig offentliggjorde Eurostat nye tal over den økonomiske tilvækst hos EU medlemslandene. To markante tendenser kan aflæses: Centraleuropa dominerer væksten samtidig med at Eurozonen oplever en negativ tilvækst.

Øverst på listen over lande i EU med høj vækst ligger Ungarn, hvis økonomi er øget med 3,7% det seneste kvartal. Samtlige lande der hører til den centraleuropæiske kultursfære ligger højt og indtager hele 7 af de 8 øverste placeringer.


Tallene som Eurostat gør rede for, er over den totale økonomis størrelse, hvilket gør at lande med øget befolkningstal - hvilket indenfor EU så at sige altid betyder stor indvandring - fremstår som økonomisk stærkere end virkeligheden berettiger. Hvis man i stedet have klargjort økonomiens størrelse delt med antallet af indbyggere (BNP pr. indbygger) så havde de centraleuropæiske landes dominans været endnu større, eftersom disse lande generelt set har lav indvandring og fald i befolkningstallet til forskel fra lande i Nord og Vesteuropa.

Så selvom stemningen var dyster inden for Eurozonen, fordi den i sin helhed ikke levede op til markedets forventninger, så var den noget mere munter i Budapest. Med de 3,7%’s vækst ligger den ungarnske økonomi et stykke over prognoserne, og nærmer sig nu væksttallene som premierminister Viktor Orbán har sagt er nødvendige for at landet i løbet af tre år skal kunne nå målsætningen om at sænke indkomstskatten til et et cifret niveau.

og

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails