mandag den 10. november 2014

Frisindets 7 Sakramenter

Liberalismens 7 sakramenter

       
   
Ordet “sakramente” stammer fra latin og græsk. Dengang betød ordet “en højtidelig og hellig ed.”

Romersk katolske tror der er 7 sakramenter som Kristus indstiftede. Disse sakramenter er synlige ritualer der er tegn på Guds tilstedeværelse. Man mener de kanaliserer Guds nåde til alle der tager imod dem.

De traditionelle 7 sakramenter plejer at blive sat i en rækkefølge, hvor de følger et menneskeliv fra fødsel til en naturlig død. De er: Dåben, Firmelsen (Konfirmationen), Eukaristien (Nadveren), Skriftemålet, De Syges Salvelse, Ægteskabet, og Ordinationen.

Igen, og imod disse traditionelle sakramenter er mange frisindedes overbevisning i dag. Man afslører sig for verden indeholdende alle de tegn en traditionel religion besidder, dog som en pseudo-religion.

Selvom man på venstrefløjen endnu ikke har udviklet en systematisk teologi, ups - en systematisk “materiologi” så kan vi genkende nogle af elementerne i de venstreorienteredes sakramentale system, begyndende med oprindelsen af Universet, fra intet - via et Big Bang - til alt.

Det er trods alt et stort spring til Den Franske Revolution, Karl Marx og derpå videre til Demokraterne i United States. Det er udmærket at holde historien om alt - ganske simpel - og ikke blive fanget i en diskussion om evolution.

Venstreorienteret undervisning fra børnehaven til universitetet fremholder at der er 7 “sakaramenter” som regeringen institutionaliserer for velfærden for alle. Disse sakramenter, eller påkrævede dogmer og væremåder er tegn på at en borger i verden vil fremme frihedens sag, lighedens sag, og broderskabet for alles sag. Sakramenterne er:

Abort: Abort er at byde en nyfødt velkommen i dødens samfund. Udover det frisætter abort kvinder til at være det de desværre ikke er født til at være: Mænd.

Multikulturalismen: Fordi alle mennesker er ens, er kulturelle forskelle ikke længere af betydning, heller ikke de moralsk problemstillinger der er forbundet med forskellige kulturer er åben for diskussion eller dom. Vegetarismen eller kannibalismen, hvad er forskellen? Hvis det smager godt, så gå dog i gang. Og når en Aztec kannibal indbyder dig til middag så være politisk korrekt og medbring nogle jalapeños.

Organisk mad og Vegetarianisme: Diæt restriktionerne der pålægges de som følger venstrefløjen er det samme som fremkomsten af en ny gnosticisme. Frisindede føler sig skyldige - fordi de er mennesker. De ønsker at flygte fra verdens snavs. “Hvorfor brændte jeg dog de visne blade i baghaven og var med til klimaforandring derved? Hvordan kan jeg lave en barbecue med tofu? Obama, hjælp mig.” Venstreorienterede ønsker udfrielse, at blive udrenset og fri for deres skyldfølelse, især den skyld der er knyttet til det at spise kød. Målet for nogle liberale, som Middelalderens asketer, er at leve udelukkende af affald der først har fået garanti for at have lidt en naturlig død.

Politisk Korrekthed: En ny måde at leve på kræver ikke kun en ren diæt men også et rent sprog. Intet der siges skal krænke nogen. Det er langt bedre at forblive tavs, fordi tavshed kan ikke krænke. Undtaget er de frafaldne på Fox News, medlemmer af medierne og Hollywood eliten der skal ordineres til at bekræfte det liberale livssyns indiskutable sandhed. Den politiske korrektheds censur vil blive den tavse bøn hos liberalismen.

Samme-køn Ægteskab: Frisindede ønsker ægteskab mellem personer af samme køn, fordi traditionelt ægteskab jo er så undertrykkende for kvinder. Ud over det betyder køn intet i dag. Den nye gnosticisme lærer at kvinder er, gennem egen skyld, ofre. Kvinder er mænd, der blot er blevet født misdannede. Derfor skal der laves om på det. En metode er at tillade enhver at gifte sig med hvem de kunne ønske, da vi jo alligevel alle er mænd.

Klimaforandring: Frisindede tror at verden ville være et langt bedre sted dersom der ikke var mennesker til (se abort foroven). Indtil da har vi bare at erkende at hvide mænd, er den virkelige kilde til ondskab i verden, og de ‘voldtager’ alt samtidig med de kører firehjulstrækkere. Hjerteløse hvide mænd skænker overhovedet ikke forureningen en tanke med al deres CO2 udledning. Klimaforandringen de er årsag til med deres firehjulstrækkere vil drukne New York og San Francisco, der er hjemsted for så mange elite liberale. Tænk dog for pokker på isbjørnene. De drukner, fordi der ikke er isbjerge de kan hvile sig på. Selv i en sojabønne er der klimaforandrings brutalitet.
Læge assisteret selvmord: Hvis du ikke var så heldig at blive aborteret, så kan du måske senere få fordel af læge assisteret selvmord. Du vil gøre plads til andre ved ikke at bruge af de knappe ressourcer. En eller anden dag kan du endog blive genbrugt som plasticpose der så igen kan benyttes til at samle hundelort op i parken.
Ups....ikke en plasticpose, men en bæredygtig, genbrugs organiske indkøbspose.

Amen.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails