tirsdag den 11. november 2014

Vindmøller erklæret sundhedsrisiko

Vindmøller erklæret en sundhedsrisiko i WisconsinDette er historisk!
Jack Spencer i  Michigan Capitol Confidential skriver:
…the Board of Health in Brown County, Wisconsin, hvor Green Bay findes, har erklæret at et lokalt industrielt vindmølleværk udgør en fare for menneskers sundhed. Den specifikke facilitet består af 8 500 fod høje, 2,5 megawatt industrielle vindmøller.
Rådet afgjorde sagen med stemmerne 4-0 (tre medlemmer var ikke tilstede) ved et møde den 14. oktober, efter han har behandlet sundhedsklager hidrørende fra vindmøllerne i mere end fire år.

Endelig var rådets afgørelse med baggrund i en årelang undersøgelse der dokumenterer sundhedsproblemer. og viste at infralyd og lavfrekvent støj stammende fra møllerne kunne måles i huse i en radius af 10 kilometer fra vindmøllerne.

Jay Tibbetts, læge og medlem af Brown County Board of Health, sagde rådet har baseret sin afgørelse på at møllerne udgør en sundhedsfare bedømt ud fra vægten af beviser.

“Jeg kan forsikre dig om at vi absolut ikke er et råd mod vindenergi,” sagde Tibbet. “Vi har arbejdet med dette i fire og et halvt år før vi kom med denne beslutning. Tre familier er flyttet. Jeg kendte dem alle. Vi ved også at dette ikke kun forekommer her. I Ontario har 40 familier forladt deres huse for at komme bort fra påvirkningerne af vindmøller.”

Ifølge Tibbetts, blev der placeret mikrobarometre i husene i området omkring det industrielle vindmølleværk. Formålet med dette var at registrere akustiske emissioner, herunder infralyd og lavfrekvent støj fra møllerne.

“Her konstateredes det, at der var infralyd og lavfrekvent støj så langt borte som 10 kilometer fra den nærmeste vindmølle,” sagde Tibbetts. “Der var ingen klager fra huse der lå længere borte end 10 kilometer, men der var klager fra huse der lå cirka 7 kilometer borte.”

“Vi har 80 personer der har indgivet klager over sundheden, herunder en sygeplejerske der er blevet døv,” fortsatte Tibbetts. “Det kan vi ikke blot ignorere.”

Oveni disse problemer er jeg klar over at vindmøller i knastørre områder, som den enorme vindmølle farm nær Palm Springs, Californien, hvirvler en masse støv, og andet materiale op. Ydermere er der ingen omtale af antallet af trækfugle der synes at følge de samme vinde som vindfarmene er placeret for at udnytte, og som i hobetal falder til jorden ramt at vindmøllernes vinger.  
Doug Schmidt påpeger:

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails