lørdag den 27. december 2014

Hvorfor står muslimer ikke op mod muslimsk ondskab?

Muslimer skal stå op imod muslimsk ondskab

                               
                       
Med muslimske terroristers massakre i et indkøbscenter i Nairobi, Kenya og med muslimske terrorister der slår cirka 80 kristne ihjel i en kirke i Pakistan da undrer de fleste sig over om noget andet end en fortsat krig mod terror kan reducere den islamiske terrors svøbe.

Svaret ligger hos muslimerne. Specifikt betyder det, at de muslimske religiøse ledere over hele verden skal meddele at enhver muslim der bevidst  og med hensigt at dræbe  ikke-kombattanter skal i Helvede.

Jeg kommer til dette svar med baggrund i noget jeg længe har ment om Pave Piux XII og Holocaust.

Jeg anerkender villigt at konditionerne ikke er de samme. Europas jøder blev ikke efterstræbt og udslettet af katolikker i Katolicismen navn; hvorimod de kristne, muslimer og jøder der massakreres af islamiske terrorister netop bliver det i Islams navn.

Jeg anerkender også gerne at mange af de angreb på Pave Pius XII for hans påståede manglende interaktion, og endog samarbejde med Nazisterne under Holocaust får næring af individer der hader Vestens religion som et hele eller især hader Den Katolske Kirke. Pius XII var ikke “Hitlers Pave,” som en storsælgende bog om Piux XII har som titel.

Ydermere boede Pius XII i Italien under 2. Verdenskrig, i et fascistisk diktatur der begyndte som Hitlers allierede, og endte med at være målet for nazistiske overgreb. Dette var ikke tilfældet med for eksempel Franklin D. Roosevelt, der levede i sikkerhed i et frit land 10000 kilometer borte fra Tyskland, og som intet gjorde for at redde Europas jøder, og endog sendte en bådfuld jødiske flygtninge fra Hitler tilbage til Europa. Dog er Pius’ kritikere tavse når det drejer sig om Roosevelt.

Ikke desto mindre kunne Pius have gjort mere for i det mindste at få svækket Holocaust. Og jeg siger det samtidig med jeg anerkender, at Italiens katolske præstestand reddede mange jøder, og at Pius, til hans ros, måtte være klar over dette. Hvad han kunne, og skulle have gjort var, at meddele at enhver katolik, og enhver kristen for den sags skyld - der på en hvilken som helst måde hjælper med til at myrde uskyldige jøder begår en dødbringende synd, og ikke vil opnå frelse. Med andre ord vil vedkommende kunne gå til Helvede.

Dette ville ikke have haft nogen indvirkning på mange tyskere og andre europæere, der ikke havde en tro på Gud eller på religion; men det ville have haft indvirkning på de mange der tror.

Jeg tror det samme kan anvendes om muslimsk terror. Muslimske ledere - i særlig grad, enhver imam i verden der ikke støtter terror, lederne af de vigtigste Sunni institutioner såsom Al-Azhar Moskeeen og University of Cairo, og religiøse ledere i Saudiarabien og i Gulfstaterne - skal give meddelelse om, at enhver muslim der deltager i overlagte angreb på civile er hjemfaldne til Helvede.

Dette skal proklameres så klart og tydeligt som muligt og gentages - lige så ofte som de muslimske fordømmelser af Israel.

Ligesom med løftet om den øjeblikkelige indtræden i Paradiset opmuntrer mange muslimske terrorister, så ‘vil ‘løftet’ om en øjeblikkelig indtræden i Helvedet afholde mange muslimer fra at begå terrorhandlinger. Ligesom med løftet om de 72 jomfruer opmuntrer mange muslimske terrorister således vil ‘løftet’ om Helvede afholde mange muslimer fra terror.

Når ikke-muslimer spørger muslimske organisationer om den muslimske terrorisme, så tramper disse organisationer videre med variationer over de anti-terror udtalelser de er kommet med. Men det er i sådan set nytteløst fordi A) De fremsættes sædvanligvis af muslimske organisationer i Vesten. B) Når de fremføres af muslimer i Mellemøsten omfatter de altid fordømmelse af “stats terrorisme” der er en muslimsk taleform for fordømmelse af enhver brug af magt hos Israel, og C) Disse udtalelser plejer også at fordømme ikke-muslimsk terror, som om kristen eller jødisk eller buddhistisk terrorisme er en trussel mod menneskeheden som den muslimske terrorisme er.

Derfor er der brug for udtalelser af enhver muslimsk lærer, skole, moske og organisation om at den ikke støtter muslimsk terror og det skal være enstemmigt. De har brug for at slå fast at enhver muslim der har enhver civile som mål - uanset om det er en muslim, kristen, jøde, hindu kommer i  - helvede.

I tilgift er der brug for store muslimske demonstrationer mod muslimsk terrorisme. Jeg forstår at muslimske gejstlige der ville organisere sådanne demonstrationer i den muslimske verden sætter livet på spil. Men hvad med muslimer i Amerika og Europa?

Der har været kæmpe store muslimske demonstrationer mod karikaturtegninger der skildrer Muhammad og af enhver anden formodet “krænkelse” af Islam. Men jeg er ikke klar over om der har været en eneste demonstration mod muslimsk terror under ledelse af muslimer.

Og hvis ikke det moralske aspekt foranlediger de muslimske ledere til at komme med en sådan udtalelse og organisere demonstrationer så vil egeninteresse måske. For så at sige enhver uden for akademiets og mediernes verden så ser Islam altså ikke godt ud. De muslimske ledere burde være klar over at når muslimer nedbrænder kristne kirker og kristne i Pakistan, Irak, Nigeria, Egypten og andre steder og med de regelmæssige massakrer af uskyldige ved muslimske terrorgrupper, ja da begynder erklæringerne fra de muslimske talsmænd om at “Islam er Fredens Religion” at lyde noget tyndbenet. For en religion der gerne vil have konvertitter er det ikke en positiv udvikling.

På den anden side så kan det måske være at ikke særlig mange muslimske ledere tror at terrorister skal i Helvede.


Dennis Prager’s latest book, “Still the Best Hope: Why the World Needs American Values to Triumph,” was published April 24 by HarperCollins.
           
http://www.humanevents.com/2013/09/24/muslims-need-to-confront-muslim-evil/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails