lørdag den 10. januar 2015

Verdens korteste krig

Verdens korteste krig                                                           

Uden for kysten af Tanzania ligger Zanzibar, nu en semi-autonom øgruppe, men del af Tanzania. I 1890 var Zanzibar et britisk protektorat, men i 1964, efter en opstand, sluttede man sig til Tanzania (Dengang “Tanganyika”) og dermed del af landet.

Opstanden der førte til Zanzibars uafhængighed af Storbritannien var ikke den første. Den 27. august 1896 gik Storbritannien og Zanzibar i krig mod hinanden - den varede 40 minutter.

Inden den kom i gang var den forbi.

To dage forinden var Zanzibars sultan, Hamad bin Thuwaini pludselig død. Hans planlagte efterfølger, fætteren Khalid bin Bargash (som mange mente havde forgiftet Hamad), brød briterne sig ikke om - man så hellere Hamoud bin Muhammad som arvtager til Hamads trone.

Ifølge en traktat der var underskrevet ti år forinden skulle Storbritannien godkende efterfølgeren for at han kunne sætte sig på tronen. Khalid nægtede at søge om godkendelse. Briterne anså dette som en krigserklæring og gav Khalid til kl. 9.00 lokal tid den 27. til at træde af. Khalid svarede ved at barrikadere sig i paladset, der blev forsvaret af paladsets vagter.

Kl. nærmede sig 9.00 og dermed også de britiske tropper. Med over 1000 landtropper forsamlet og 5 skibe - to kanonbåde og tre mindre fartøjer - var briternes styrke formidabel. Sultanen kunne regne med 2800 loyale mænd, skønt de hverken var godt bevæbnede eller optrænet; en kongelig yacht og to andre både (svarende til større motorbåde); og en kvartet af artilleribatterier.

30 minutter før ultimatum udløb, sendte Sultanen en besked til den britiske kontaktdiplomat, Basil Cave, hvori han slog fast at han ikke havde til hensigt at træde tilbage og ikke troede at briterne ville åbne ild. Cave svarede ved at gentage kravet: Træd tilbage kl. 9.00 eller vær forberedt på en regn af artilleri.

Præsic kl. 9.00 fik marineskibene deres ordrer: FYR.

I løbet af få minutter modtog paladset den lovede ladning. Zanzibars royale yacht HMS Glasgow gjorde sit til at afværge angrebet, ved at skyde mod et af briternes krigsskibe - men kl. 9.15 blev Glasgow sænket sammen med de to andre fartøjer fra Zanzibar. Angrebene på paladset dræbte eller sårede over 500 zanzibars på cirka en halv time, og Sultan Khalid bin Bargash flygtede til det tyske konsulat, hvor han fik asyl.

Kl. 9:40 var fjendtlighederne ophørt og Sultanens flag blev taget ned. Efter alle optegnelser er denne krig på 40 minutter den korteste i historien.

Storbritannien satte derpå Hamoud bin Muhammad på tronen, som han besad til han døde i 1902. Under hans britisk støttede styre, afsluttede Sultan Hamoud, til hans ære, slaveriet på øen.

Bonus fakta: Ifølge en Gallup undersøgelse i 2007, bruger gennemsnits amerikaneren 46 minutter på at komme til og fra arbejde hver dag. (Det er tilstrækkeligt til at udkæmpe en hel krig, med tid nok tilovers til at lave sig en portion mikrobølgeovns popcorn).

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails