tirsdag den 3. februar 2015

Den 2. D-dag Operation Dragoon

Den anden D-Day — Operation Dragoon


Den glemte invasion af Sydfrankrig for 70 år siden


Den 15. august markeredes 70 års dagen for de allieredes invasion på kysten ved Marseilles og i det sydlige Frankrig i 1944.

Selvom det blot står som en historisk fodnote i forhold til den lovpriste D-Dag invasion i Normandiet, så spillede denne invasion en vital rolle i befrielsen af Frankrig og det ultimative nederlag for de tyske styrker.

Operationen med kodenavnet - Dragoon - fik ellers en forfærdelig begyndelse da en af nøglepersonerne hos De Allierede kort før invasionen begik selvmord.

Rear Admiral Don Moon, der havde kommandoen over flådestyrker ved ved Utah Beach i Normandiet havde fået tildelt opgaven som kommandør over den højre fløj af Dragoon operationen, havde tigget og bedt Viceadmiral H. Kent Hewitt, øverstkommanderende for invasionen om at udsætte angrebet, idet han argumenterede for at optræningen til invasionen havde været utilstrækkelig, og at de tyske styrker ville slagte de invaderende Allierede styrker. (samme synspunkter havde han haft op til D-Dag). Han døde på sit kontor få dage før angrebet ved et selvpåført sår i hovedet ved sin tjenestepilot .45. På bordet lå et omhyggeligt skrevet selvmordsbrev.

Lige fra den blev introduceret var Operation Dragoon kontroversiel. Den amerikanske militære ledelse og briterne var uenige om operationen. Churchill var imod, fordi han mente den opsplittede de militære ressourcer som langt bedre kunne bruges i De Allieredes igangværende invasion i Italien. Han var fortaler for en invasion af de olieproducerende regioner på Balkan. Churchill argumenterede for at hvis man angreb Balkan, kunne Vestens Allierede lukke af for olien til Tyskland, og hæmme Den Røde Hærs fremgang og opnå en overlegen forhandlingsposition i efterkrigstidens Europa - det hele med et slag.

Amerikanerne argumenterede for at de store havnebyer, Marseille og Toulon ville udgøre en stærk nødvendig adgang for troppe- og forsyningskibe når dusinvis af U.S. Army divisioner nærmest sad fast hjemme på grund af mangel på losningsmuligheder i Normandiet, og ville forstyrre fjenden med et udfald op gennem Rhone Dalen samtidig med at man kunne anvende adskillige franske veteran divisioner der kæmpede i Italien.

Invasionen i det sydlige Frankrig blev godkendt af Eisenhower trods Churchills indvendinger. Og efter den succesrige gennemførelse af Normandiet invasionen der samtidig gav mulighed for anvendelse af amfibiekøretøjer blev Dragoon invasionsplanen fremmet.

De Allierede kæmpede hårdt for at forsyne deres stadig flere tropper i Frankrig, fordi tyskerne havde smadre havnen i Cherbourg, og en storm havde ødelagt den kunstige havn på Omaha Beach. Dette gjorde det stadig mere vigtigt, at man fik kontrol over de franske havnebyer Marseille og Toulon.

Trods den ildevarslende begyndelse med det tragiske selvmord af en vigtig Navy admiral var Operation Dragoon en ubetinget succes. Invasionen blev indledt ved at faldskærmstropper fra 1.st Airborne Task Force blev kastet ned, fulgt af et amfibieangreb af enheder fra U.S. Seventh Army, fulgt op en dag senere med en styrke hovedsageligt bestående af Første Franske Arme.

Ikke som i Normandiet, hvor deres forsvarsstillinger var formidable, og hvor de havde samlet en stor styrke for at imødegå et forventet angreb, var de tyske styrker for få og for spredt i Sydfrankrig. Ydermere var deres forsyningslinjer lange og vanskelige at holde vedlige. Resultatet var at de var dårligt forsynet og forstærkninger kunne ikke gives for at imødegå angrebet.

Landgangen fra vandet tvang den tyske hær til at opgive det sydlige Frankrig og under konstante angreb fra De Allierede trak man sig tilbage til Vogeser bjergene. Det var et genialt træk i den endelige befrielse af Frankrig og den fortsatte tilbagegang for de tyske styrker der havde besat Europa.

Trods det at den var en kompleks og stor militær operation og udmærket udført fra kysten og fra luften er Operation Dragoon ikke særlig godt kendt og har ikke fået den rette respekt. Den fandt sted senere i krigen og blev overskygget af den større og tidligere Operation Overlord, også kendt som D-Dag invasionen af Normandiet.

Men alle De Allierede tropper der kæmpede i Operation Dragoon, 2050 U.S. tropper blev dræbt, fanget eller savnedes sammen med 10000 franske sårede, fortjener så rigeligt vor evige tak for deres offer i befrielsen af Europa og deres vitale rolle i den endelige afslutning af krigen.

Således er 6. juni 1944 ikke den eneste D-Dag der fortjener vor beundring. Den 15. august 1944 skal også have en hædersplads.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails