fredag den 13. februar 2015

Genfærdet fra Auschwitz hærger i Mellemøsten

Genfærdet fra Auschwitz i Mellemøsten


                                                    
I eksil i Argentina skrev verdens mest eftersøgte mand et forsvar for det som ikke kan forsvares.

Han forkastede den “såkaldte Vestens kultur,” hvis bibel “udtrykkeligt fastslog at alt helligt kommer fra jøderne” I stedet så han hen til den “store kreds af venner, mange millioner mennesker,” hvis positive holdning til hans forbrydelser han begærede.

Disse millioner mennesker var ikke i Tyskland. De var heller ikke i Argentina.

Hans mednazister havde forladt ham efter at have besluttet at mordet på millioner af jøder ikke kunne forsvares og måtte forkastes i stedet for at blive forsvaret. Han ville dog ikke forkaste mordet. Han ønskede at blive beundret.

“I 360 millioner muslimer som jeg har haft en tæt forbindelse med siden dagene med mit samarbejde med Stormuftien af Jerusalem” skrev Adolf Eichmann, arkitekten bag Holocaust, “I har en større sandhed i Jeres Korans surahs, jeg beder Jer bedømme mig.”

Eichmann vidste han kunne forvente en positiv dom fra en religion, hvis profet have befalet etnisk udrensning af jøderne, og som tror at ‘Enden’ “ikke vil indtræffe før muslimerne bekæmper jøderne og dræber dem. Når en jøde skjuler sig bag en klippe eller et træ, vil det sige, ‘Oh, muslim. Oh, Allahs tjener. Der skjuler sig en jøde bag mig, kom og dræb ham!’”

Således var Eichmanns Hadith Holocaust med selv træer og klipper der finder jøder for Islamisk SS:

En langt mere håndgribelig dom faldt over Eichmann fem år senere i Jerusalem da israelske agenter benyttede ekstraordinære midler for at pågribe ham og stille ham for en domstol. Men den muslimske verden havde afsagt deres egen dom for lang tid side, da Mufiten af Jerusalem var kommet til Europa og opfordrede til udslettelse af jøderne.

“Dette er jeres bedste mulighed for at komme af med denne beskidte race....slå jøderne ihjel,” havde Muftien fremført over for sine medmuslimer.

På 70 årsdagen for befrielsen af Auschwitz, er genfærdene af Eichmann og Muftien af Jerusalem, der havde besøgt gaskamrene under Holocaust stadig i aktion.

En Holocaust overlevende husker at han fik at vide at Muftiens ankomst var et ‘arbejdsbesøg.’ “Når vi har vundet krigen vil han vende tilbage til Palæstina og bygge gaskamre og slå jøderne der bor der ihjel,” fortalte en SS officer ham.

Eichmanns nazister tabte, men Muftiens islamister fortsætter med deres folkedrabs dagsorden. Mein Kamp er meget vel forbudt i Tyskland med den er storsælgende i den muslimske verden. .

Udgaven der er ofte en oversættelse af Louis Heiden, også kendt som Luis al-Haj, en nazist der konverterede til Islam og som i indledningen proklamerer, “Nationalscocialismen døde ikke med dens budbringer. Snarere er den sæd forøget under hver stjerne.” Den reference er rent bogstavelig. Det gamle egyptiske flag er en halvmåne og tre stjerne på en grøn mark.Det nye flag i Den Arabiske Republik har to grønne stjerner.

Haj arbejdede under Johann von Leers, også kaldet Omar Amin, endnu en muslimsk konvertit i Nazi Propagandaministeriet, der hyldede forfølgelsen af jøderne under islam som “en evigvarende tjeneste for verden.”Læs denne på synopsis om Leers http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2011/09/egypten-og-nazismen.html

En tidligere udgave var blevet udgivet af broderen til den fremtidige diktator, Gamal Abdel Nasser. På to år havde Mein Kamp solgt 911000 eksemplarer i Egypten, helt usædvanligt mange i et land med en arbejdende befolkning på 13 millioner, hvilket vil sige at så mange som en ud af 14 voksne kan have købt bogen. Efter amerikansk målestok for bestsellere har den i den grad overgået Da Vinci Code.

Under de selvsamme år var de fleste af Egyptens jøder blevet etnisk udrenset af Nasser.

I begyndelsen af årtiet, havde Det Muslimske Broderskab gudfader, Sayyid Qutb skrevet sin egen Mein Kamp, med titlen “Vor kamp mod Jøderne,” hvori han hævdede at Allah havde sendt Hitler. Påstanden er her for nylig blevet gentaget af Det Muslimske Broderskab Yusuf al-Qaradawi på Al Jazeera i 2009.

“Den seneste afstraffelse blev udført af Hitler ....Om Allah det vil, så vil den næste gang være ved de troende hånd,” sagde han. I dag er alle enige om at nazisterne var onde. I 50’erne søgte selv Eichmanns mednazister at sige fra over for Holocaust og forsøgte at fremstå i mere gunstigt lys. Men nazisterne dengang bliver ofte behandlet som muslimer i dag.

Medierne understreger forskellene mellem radikale og moderate nazister. (Hitler var selvfølgelig moderat). Nazi overgrebene blev behandlet som legitime. Der blev løjet om og dækket over deres forbrydelser.

I 1933 hævdede en nyhedsrapport fra Associated Press at forfølgelsen af jøderne allerede var holdt inde. Endnu en nyhedshistorie med overskriften “Forfølgelse af jøder er forbi siger udsending” hvor man citerede udenrigsminister Hull’s lettelse over, at Hitler regimet gjorde sit bedste for at dæmme op for yderligere forfølgelse af jøderne. Hull skulle senere beklage da den republikanske borgmester i New York, omtalte Führeren som “en mand uden ære.” Borgmester LaGuardia kunne have lidt af Führerfobi.

Jødernes protester blev behandlet som skingre og uden grund til alarm.

"U.S. Efterforskning viser ingen grund til protest,” var overskriften hos AP i dækningen af historien.

“Uden hensyntagen til de afgivne forsikringer fra tyske regeringsledere og af Hull om at Nazisternes overgreb mod den jødiske race var ophørt i Tyskland, gik jødiske ledere videre med planerne om massedemonstrationer i protest.,” lød det i en anden historie. “Alle krav om at disse møder skulle annulleres er for døve ører.”

Kun en uge før denne historie, var den første officielle Nazi koncentrationslejr, Dachau blevet åbnet. Mediernes dækning burde lyde som noget vi kender. Det er således Irans atomoprustning er blevet dækket. Det er således muslimsk vold mod jøder bliver dækket. Det diskuteres meget tøvende og bliver umiddelbart afvist. Jøder betegnes som plageånder der nægter at lytte når Kerry, som Hull, fortæller dem - der er intet at bekymre sig om.

Således kunne Holocaust virkelig komme i omdrejninger.

Auschwitz er blot et udtryk for den sidste fase. Den viser os ikke sympatien for nazisterne, villigheden hos nogle på venstrefløjen til at se dem som allierede i transformationen af det eksisterende system og vreden over selviskheden hos jøderne der sætter deres eget ønske om ikke at blive slået ihjel over verdensfreden.  

For at forstå Auschwitz kræves der mere kontekst end blot Hitler. Det kræver at vi forstår, hvorfor så mange lande og så mange af verdens ledere gjorde det muligt at han kunne fremstå og handle. Og det er ikke vanskeligt at forstå. Det eneste vi skal gøre er at se på muslimernes forsøg på at slå jøder ihjel, både før og efter Holocaust.

Det letteste var at forlige sig med Nazisterne. Det er lettere at forlige sig med den muslimske verden. Jøderne blev ikke betragtet som ‘kanariefuglen i kulminen’ ulig tjekkerne og polakkerne og derpå alle andre blev jøderne en forhindring for at indgå en aftale med Djævelen. I det er det de kristne i Nigeria, buddhisterne i Burma og en lang liste af andre rundt om i verden, herunder jøderne i Israel, der står i vejen for fred, hævder man.

Holocaust og hele krigen fandt sted, fordi alle bare ønskede fred med Nazi Tyskland og nægtede at acceptere at nazismen fra starten var ren og skær aggressivitet.

Eichmann forestillede sig nazisterne og muslimerne som værende ofre.

“Hvem er så aggressorerne? Hvem er krigsforbryderne? Ofrene er egypterne, araberne, muhammedanerne, Amon og Allah,” skrev Eichmann om krigen i 1956.

På Egyptens side stod en lang række nazister. De ligesom Eichmann så Islam som viderebringer af deres dagsorden, ikke kun mod jøderne, men mod Vesten..

Nazisterne var ikke udelukkende anti-semiter. De ønskede at nedrive civilisationen og erstatte den med deres egne udgave af barbariet.

I krigssituationer havde de en hel del til fælles med ISIS, der på brutal vis udsletter hele befolkninger, flytter rundt på områder og befolkninger, og slaveholder de som de ikke slår ihjel. Da Europa ikke havde nogen nutidige barbarer at efterligne så brugte man villigt eksemplet med Islams hære. Genfærdet fra Auschwitz hærger stadig Sudan, Nigeria, Pakistan, Gaza, Irak, Iran og hundred andre steder. Ofrene er kristne, jøder, buddhister, hinduer, yazidier og utallige andre. Nazisterne begyndte med jøderne. Den muslimske talemåde lyder. “Først lørdagsfolket derpå søndagsfolket!”

Auschwitz er det vi får når vi ikke tager truslerne alvorligt, fordi vi vil have fred for enhver pris. Prisen for fred var så Auschwitz, det var millioner af døde, lande smadret til ukendelighed, folkeslag slaveholdt i årevis og andre i generationer. Prisen for fred var - uvidenhed, apati og derpå krig.

Eichmann fandt støtte for Auschwitz i "surahs i jeres Koran." Det samme gjorde jihadisterne der myrdede jøder i Paris. Hvis vi glemmer det, så glemmer vi lærer fra Auschwitz.
                       
                           
Daniel Greenfield is a blogger, columnist and freelance photographer born in Israel, who maintains his own blog, Sultan Knish.
                       


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails