fredag den 20. februar 2015

Stadig mere voldelig kriminalitet i Tyrkiet under Islam partiet AK, og Erdogan

Tyrkiet oplever en epidemi i kriminalitet under det islamistiske AK Parti

   
                       
                           
Da AK Partiet (refærdigheds- og udviklingspartiet) fik magten i Tyrkiet sent i 2002, var nationen relativ stabil. Arbejdsløsheden var cirka 9%, højere end det havde været i løbet af de seneste år, men på et niveau svarende til post 1980 perioden. Bruttonationalproduktet var svingende fra år til år, men dog i øgning med 16% i det sidste årti. Landets gæld var toppet, men var nu på vej ned igen, og inflationen faldt hastigt fra højdepunktet i midt 90’erne.
Billedresultat for ak party turkey
Alt var ikke perfekt, men den socio-økonomiske udvikling syntes at gå den rette vej. Siden 2002, er inflationen stadig faldende, og i 2004 nåede den sin bundgrænse på 9% - hvor den er forblevet. Regeringens gæld er også faldet, og i 2012 var den mindre end 40% af BNP. Arbejdsløshedstallet har nået sit foreløbige højdepunkt her under den finansielle krise, liggende konstant på 9%. Reallønnen er øget med næsten 43% siden 2002.

Økonomien har klaret sig fint under AK Partiet, hvilket yderligere sætter fokus på en nærmest epidemisk øgning i kriminaliteten, som er draget hen over landet i det sidste årti, og den sociale uro der lurer under overfladen.

Skønt partiembedsmænd benægter det, er AK Partiet dog blevet karakteriseret som Islamistisk, ved sin Pan-Islam indenrigs- og udenrigspolitik, samtidig med man har genoptaget forbindelserne til - og støtte - til Det Muslimske Broderskab.

I årene før AK Partiet kom til magten var voldelig kriminalitet i øgning, dog kun moderat. Fra 1996 til 2002, er voldelig kriminalitet øget med 35%. Helt tydeligt et problem, men intet i sammenligning med det som skete siden AK Partiet begyndte at benytte sin magt. I løbet af det sidste årti, er voldelig kriminalitet eksploderet med 130%, herunder en 15% øgning siden 2009 - en periode hvor arbejdsløshedstallet faldt fra højdepunktet i den finansielle krise på 13% til blot 8%, og reallønnen øgedes med 17%.


.
Den voldelige kriminalitetsrate øges fire gange hurtigere efter det Islamistiske AK Parti fik magten fra før man ændrede landet til en quasi-islamisk stat.

Når man ser på de traditionelle økonomiske indikatorer så kan de ikke forklare misforholdet i den voldelige kriminalitetsrate. Faktisk burde disse lade formode at voldelig kriminalitet burde være langsommere i vækst end før AK Partiet fik magten, eller endog falde. I stedet går det den stik modsatte retning.

Vi kan se dette mønster gentage sig over hele Europa. Stadig større islamistisk indflydelse hænger uløseligt sammen med stadig større voldelige kriminalitetsrater. I tilfældet med Tyrkiet, kommer presset indefra. Tyrkiets internationale migrant antal som en procentdel af det det samlede befolkningstal (netto immigration og flygtninge bevægelser) har været konstant siden 1980. I andre områder i Europa kommer presset udefra, ikke indefra. Men i alle tilfælde er resultaterne de samme: Hurtig øgning i antal af voldelige forbrydelser. .


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails