tirsdag den 17. februar 2015

Syrien er den største trussel for Sverige i 70 år

'Syrien' er den største trussel mod Sverige i 70 år

       
Organiseret kriminalitet der stammer fra konflikten i Syrien kunne udgøre den største trussel mod Sverige siden 2. Verdenskrig, argumenterer den politiske analytiker Karl Lallerstedt i en debatartikel skrevet til The Local.

Borgerkrigen i Syrien har ført til at flere end 3 millioner mennesker er flygtet fra deres land. Da flygtningene ikke har nogen lovlig metode til at komme her er de tvunget til benytte menneskesmuglere. Dette har skabt et enormt sort marked ved organiseret kriminalitet.

Menneskesmugling fra Syrien til Sverige var en forretning i milliardklassen i 2014. Sidste år søgte 30593 syrere og 7863 statsløse (de fleste fra Syrien) asyl i Sverige.

Gennemsnitsprisen for rejsen til Sverige er anslået til tæt på 150000 Sv.kroner per person. Forbrydersyndikater med forgreninger indenfor EU og i Sverige kontrollerer denne milliard kroner ‘industri.’

Disse ‘entreprenører’ gør det næppe for at deres ‘kunder’ skal få det bedre. Ifølge International Organization for Migration (IOM) døde flere end 3000 migranter under forsøg på at krydse Middelhavet mellem januar til september sidste år.

I første halvdel af 2014 var 24% af alle flygtninge over havet syrere, ifølge EU grænsesikkerhedskontoret Fontex. Hvis man ekstrapolerer fra IOM’s og Frontex’s tal kan man med rette formode at cirka 1000 af de som døde under forsøget på at kommer over Middelhavet var syrere.

Da næsten en tredjedel af de syriske alsylansøgere der kommer ind i EU gerne vil til Sverige, kan man også formode at cirka 3000 af de som døde i Middelhavet sidste år havde Sverige som endestation. Dette betyder at for hver 100 syriske asylansøgere man modtog i Sverige så døde rundt regnet en på vejen dertil.

For syndikaterne der står bag mennesketrafikken er ‘kundernes’ desperation en fordel. De som ikke har råd til den fulde rejse, bliver sommetider tvunget ud i organiseret kriminalitet for at kunne betale for turen. Ifølge politiet kunne det omfatte ting som - smugling af narko på rejsen, eller udføre noget ‘beskidt kriminelt arbejde’ når de først er ankommet til Sverige. Den kendsgerning at flygtningene ofte har familier der bliver tilbage i deres hjemland, kan gøre det vanskeligt at stå imod forbrydersyndikaternes ordrer.
 'Syria's the biggest threat to Sweden in 70 years'

Udover at have bidraget til en forbryderisk milliardindustri, har det voldsomme pres fra bølgen af syriske flygtninge også givet en politisk risiko. Den brutale terrororganisation IS menes at kontrollere en tredjedel af Syrien, og tusinder af ekstremister fra Europa og andre steder i verden er rejst dertil for at deltage i jihad, og blive optrænet af terrorgrupper. Dette betyder at den massive infrastruktur der er blevet opbygget for at smugle mennesker også kan benyttes af al-Queda inspirerede terrorister der gerne vil ind i Europa. BuzFeed News har fornylig interviewet en ISD operatør der hævdede at organisationen havde smuglet terrorister ind i Europa, og især Sverige, og i samme artikel bekræftede to US senatorer at menneskesmuglerne er blevet brugt til at smugle IS krigere ind i EU. Se denne på synopsis:


Det store antal flygtninge - antallet af asylansøgninger fra hele verden i 2014 svarer til 1% af Sveriges befolkningstal - hvilket betyder at Migrationsverket er under pres. Staten har derfor begrænset ressourcerne til at undersøge de individuelle sager fra Syrien. Der er en fare for en  sikkerhedsrisiko, som man ikke gør noget ved. Ydermere kan de som betragtes som potentielle trusler ikke udvises på grund af den igangværende borgerkrig i Syrien. Sidste år blev 2o asylansøgere identificeret som havende i alvorlig grad skadet andre eller være medlemmer af terroristorganisationer.  

Når man ser tilbage på tidligere konflikter, såsom de som fandt sted i det tidligere Jugoslavien var ulovlig handel en vigtig kilde til indtægter hos de krigende parter. Selv i dag 15 år efter krigen, er en stor del at de illegale våben man finder i Sverige, netop kommet fra den region.

Det store antal våben og den stadig større narkohandel i Syrien kan få konsekvenser der når hele vejen til Sverige. En stadig større diaspora i Sverige, forbrydersyndikaternes misbrug af flygtninge og kombattanter der vender hjem (ofte med en kriminel fortid) skaber det perfekte miljø for den ulovlige strøm mellem Sverige og en af verdens værste konfliktzoner.

Til trods for at Damaskus er mere end 3000 kilometer fra Stockholm kunne krigen i Syrien ende med at berøre Sverige mere end nogen anden konflikt siden 2. Verdenskrig. Det er derfor yderst vigtigt at efterforske og gå imod de potentielle trusler dette kan medføre.

Der er ingen hurtig ‘kur’ eller nogen ‘magisk formel’ der kan klare de sikkerhedsudfordringer der er tilstede ved menneskesmuglingen ind i Sverige. Syrien er kaos. Libyen, en af de vigtige afskibningsteder som smuglerne benytter er også i en alvorlig konflikt, og man mangler en effektiv centralregering.

Middelhavetkystlinjen, hvorfra de fleste flygtninge smugles ind i EU er kolossal lang, og landene er gennemsyret af korruption. Det sydlige Italien, et af de vigtigste ankomst områder er under kontrol af magtfulde organiserede forbrydergrupperinger der har en oplagt interesse i denne lukrative handel med mennesker.

Der er imidlertid nogle ting som de svenske myndigheder kunne gøre for at reducere tabet af menneskeliv og indtægter ved organiseret kriminalitet som den omfattende menneskesmulign ind i Sverige genererer:

  • Afsæt flere ressourcer til at infiltrere de kriminelle grupper der har med menneskesmugling at gøre i selve Sverige.
  • Opmuntre myndighederne i Tyrkiet og på ruterne til EU staterne om at have fokus på smuglernes mål - Sverige.
  • Proaktivt arbejde for at få en langt bedre EU grænsesikkerhed og kontrol.

På længere sigt vil det også være vigtigt systematisk at identificere de bedste metoder, som har succes med at gøre noget med menneskesmugling, i andre lande, således at de mest virksomme løsninger kan indføres af svenske og europæiske myndigheder.

Ingen af disse indsatser vil være tilstrækkelige til at eliminere den menneskelige lidelse forårsaget af menneskesmugling. Men intet at gøre er ingen option. Vi har ikke længere råd til at ignorere en kriminel storindustri der underminerer vor grænsesikkerhed, samtidig med at milliarder af kronor scores på flygtninge og deres død.

Karl Lallerstedt is Co-founder of Black Market Watch and programme director of illegal trade, economic and financial crime at the Global Initiative Against Transnational Organised Crime. For a more thorough analysis of the other threats posed to Sweden by the conflict in Syria, read his report "Syria and Sweden - a distant conflict with serious consequences at home", published by the Stockholm Free World Forum.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails