mandag den 23. februar 2015

Tvangsægteskab til ISIS krigere plager regionen

Tvangsægteskab til ISIS krigere plager regionen

– Raqqa slagtes stille og roligt

ISIS har domineret Raqqa provinsen fra tidligt 2004. Raqqa var den første by der fuldstændig blev domineret af gruppen.

Lige fra begyndelsen har ISIS forsøgt at slå ned på kvinder. ISIS krigerne har i byen, og provinsen indledt en intens søgen efter kvinder som hustruer. Det kan se ud til at at gruppen benytter flere metoder for at opnå visse målsætninger gennem disse ‘ægteskaber.’ Først og fremmest for at få noget stabilitet hos deres medlemmer og sikre at de overlever i Kalifatet, sammen med en promovering og konsolidering af relationerne med den lokale befolkning, og endelig for at  få dækket behovene som nogle medlemmer af gruppen plages af.

De almindeligste sædvaner i Raqqa om ægteskab var semi-traditionelle og stammer fra generationer tilbage. Familier på landet foretrækker ægteskaber mellem slægtninge - fætre/kusiner, hvor traditionen med den såkaldte Alhayar var fremherskende, hvor fætteren udtrykker ønske om at gifte sig med onklens datter, så hun afholder sig fra at gifte sig med en anden mand.

Efter en aftale om ægteskab er indgået skal den unge mand betale en sum penge som medgift (dowry). Man har anslået at før revolutionen var medgiften cirka 200-350 tusind syriske pund, der svarer til 4-7 tusind US dollars. Pigen kan derpå begynde at samle udstyr og købe klæder og guldsmykker og køkkenudstyr og alt andet hun har brug for. Derpå afholdes koncerter, bryllup og fester i landsbyen og i området. Hvor en af deres sønner skal giftes sker det oftest i forbindelse med høsten på grund af indtægten fra  jordbruget.

I byen og de bynære samfund finder ægteskaberne sted efter den tradition den enkelte familie holder sig til, men forskellene er ikke særlig store fra det som sker på landet. Raqqa har haft en tradition for ægteskabsceremonier, hvor begge køn er med og som overværes af slægtninge og venner og kære fra både bruden og gommen. Det er en festlig lejlighed med masser af folkesang der omhandler Eufrat flodens vand og som er nedarvet fra generation til generation, og hvor en moderat islamisk væremåde var fremherskende i provinsen.

Da revolutionen brød ud var der en ændring i ægteskabstraditionerne i provinsen, hvor der har været en nedsættelse af medgiften (dowry) og man holder ikke koncerter og bryllupper på grund af den smerte og lidelse visse dele af fædrelandet gennemgår.

Men med begyndelsen af befrielsen og kontrollen af rebellernes styrker i store dele af provinsen og det at store antal af byens befolkning er berørt og deltager i oprøret har perioden med fred og sikkerhed medført at unge mennesker hurtigere bliver gift. Antallet af ægteskaber er steget markant.
Sidartha Dar "Abu Rmisa" British
Sidartha Dar “Abu Rmisa” fra England

Sammen med ISIS gruppens kontrol over byen og den tilstrømning af udenlandske krigere i kalifatet, søger gruppen og dens krigere at blande sig med folket og lade sig integrere i samfundet, gennem søgen efter hustruer med byens kvinder. Dette har en stor del af byen forkastet, og de siger de ikke vil give deres døtre som hustruer til fremmede.  

ISIS forsøger gennem restriktioner af ramme kvinder for at tvinge dem med magt til indirekte at gifte sig med deres medlemmer. Her benytter man følgende:

1. Forpligtelse til at være iført islamisk klædedragt, ifølge gruppens fortolkning.
2. Forhindre kvinder i at gå ud uden Muhram (en nær slægtning ved sin side) i byen og landsbyerne.
3. Forhindre kvinder under 50 i at rejse ud - kun hvis de er syge.
4. Lukke institutter og universiteter.
5. Forhindre piger i at rejse til andre regioner for at fuldføre deres uddannelse.
6. Forhindre kvinder i at arbejde uden Muhram med sig på en arbejdsplads.
7. Kvinder der begiver sig ud i byen uden Muhram skal generes.

Der er mange andre ting der presser folket og nærmest tvinger dem til at lade deres døtre gifte sig med medlemmer af gruppen, såsom:

1. Fattigdommen der plager byen i sammenligning med den velstand de kan se hos de som er med i ISIS gruppen..
2. De meget store medgifter der tilbydes af medlemmer af gruppen ved et ægteskab.
3. Tilstedeværelsen af nepotisme hos gruppen der gør at familierne gerne vil have tættere bånd til medlemmerne.
4. Man spreder rygter om at piger bortføres, hvilket gør at familierne frygter at der kommer skam over dem.

Der er en øgning i antallet af  arrestationer af kvinder ved Hesba patruljer,( kvinder der kæmper i rene kvindebataljoner,) og derpå tilbud om at der kan indgås ægteskab med ISIS medlemmer for de ugifte mens de er fængslet. Også special centre for enker og singler der ønsker at blive gift har man åbnet.

Der er talrige tilfælde af overgreb med kvindelige medlemmer af grupper, ved at man har grebet ind overfor klædedragt eller at man fremfører talemåder der betoner ønsket om ægteskab (Vor Herre har legaliseret seksuel praksis gennem ægteskab).

ISIS medlemmer leder efter hustruer ved at forsøge at indgå venskaber med indbyggerne i byen og provinsen, og fremsætter derpå ønsket om ægteskab og at man leder efter en brud blandt indbyggerne, og at man er villig til at betale medgift, og man opfordrer prædikanterne i moskeerne til at tilskynde indbyggerne til at lade deres piger blive gift med Mujahideen (martyrerne).

Gruppen har ledt i flygtningeområderne for at opfordre folk der lider af fattigdom og de vanskelige leveforhold til at lade deres døtre bortgifte.

Alle disse faktorer har bidraget til at nogle familier har ladet deres døtre gifte sig med ISIS krigere, men gennem besynderlige ægteskabskontrakter, og ofte kender de ikke identiteten eller karakteren hos ægtemanden eller blot vidnernes identitet. Det eneste de kender til ægtemanden er hans ‘Tilnavn’ gennem nationalitets tilhørsforhold, såsom Abu Ahmed - Iraker - Abu Qatada - Ansari - Abu Dardaa - Tuneser.

Dette giver store problemer for fastslåelse af  faderskabet når ægtemænd dør i kamp, og en masse forældreløse børn lades tilbage

Ligeledes bliver krigerne flyttet rundt til andre kampzoner og efterlader således hustruen tilbage, den hustru der kun kender sin mand ved hans ‘Tilnavn.’
One of the centers which established by the group to manage the operations of marriage

Der fortælles om rigtig mange tilfælde af flugt i nogle familier, på grund af angst for at blive tvunget til at bortgive deres døtre til medlemmer af gruppen, og i andre tilfælde, hvor man har nægtet at bortgive piger til sådanne ægteskaber, er der et dokumenteret tilfælde på at en pige har begået selvmord.

En stor del af ISIS medlemmerne lider under seksuel frustration og har et brutalt instinktivt begær efter sex, udover den sadisme og perversion de allerede har med sig og det manifesterer sig gennem:

1. Køb af undertøj til deres kvinder - meget perverst og udfordrende undertøj.
2. Gifte sig med mere en een hustru, i korte perioder, og en leden efter Sabya (tilfangetagne kvinder) trods det man har mere en een hustru.  
3. Leden efter ‘blå piller’ for at forøge den seksuelle formåen.
4. Der er berettet om mange tilfælde fra hospitaler og læger om kvinder der er blevet underkastet seksuelle handlinger på en brutal og pervers facon.

Alle disse faktorer og omstændigheder har medført en panik og en frygt hos Raqqa piger og kvinder, hvor deres hjem bliver deres fængsler og gravsteder, fordi de frygter for at falde i hænderne på Kalifatets soldater.

Statistics shows numbers of women who married from ISIS foreign fighters
Statistik der viser antallet af kvinder der er blevet gift med ISIS krigere fra udlandet.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails