torsdag den 2. april 2015

Bomb Iran før det får a-bomben siger John Bolton

John Bolton: Bomb Iran før det får en a-bombe

Sandy Fitzgerald

Ifølge tidligere ambassadør John Bolton er der er kun en måde at blokere for at iranerne får bygget en atombombe: Bomb dem først.  
“Den uundgåelige konklusion er at Iran ikke vil forhandle deres kerneprogram i skuffen,” skrev Bolton i en artikel i New York Times torsdag. “Sanktioner vil heller ikke blokere for at de opbygger en bredspektret og farlig våbeninfrastruktur.”

“Den ubelejlige sandhed” insisterer Bolton, er at “kun ved en militæraktion som den israel udførte i 1981 mod Saddam Husseins Osirak reaktor i Irak, eller da Israel i 2007 ødelagde en reaktor i Syrien, tegnet og bygget af Nordkorea ka man opnå det som er påkrævet. Tiden er skrækkelig kort, men et angreb kan stadig lykkes.”

Sådant et angreb ville ikke skulle ødelægge hele Irans kerne infrastruktur, men i stedet, sagde Bolton, ville det smadre de vigtige faciliteter i kernebrændstofudvindingen, og lade Irans program blive forsinket mindst tre til fem år.


"At gøre Natanz og Fordow uran berigelsesinstallationerne og Arak tungtvandsfaciliteten og reaktor ubrugelige ville være prioriteterne,” sagde Bolton. “Det samme gælder den nærmest ubemærkede, men vigtige facilitet til uran udvinding i Isfahan.”

USA kunne fuldstændig ødelægge disse mål, sagde han. Men Israel ved at handle alene kunne også indlede de nødvendige skridt. Han talte også for at handlingen skulle kombineres med en regimeforandring i Iran.

Samtidig sagde Bolton, at præsident Barack Obamas besættelse af at indgå en kerneaftale med Iran kunne igangsætte en bølge af kerneprogrammer over hele Mellemøsten.

“Præsidentens største eftermæle kunne være et gennemført kernevåbenbesiddende Mellemøsten,” sagde Bolton.
Eksperter har i årevis været bekymret for hvad der ville ske, sagde Bolton. Som i andre tilfælde, som med Indien, Pakistan og Nordkorea, burde Vesten have været opmærksomme, siger han, “men at svigte med at handle tilbage i tiden er ingen undskyldning for at begå de samme fejl nu.”

Obama som sine forgængere har arvet eftervirkningerne af tidligere præsidenters beslutninger, men er dog ansvarlige for det som sker under deres vagt, sagde Bolton og hans “holdning til Iran har medført en alvorlig situation, der nærmer sig katastrofen.”

De omfattende internationale sanktioner har forkrøblet Iran en del, men har ikke standset fremskridt i kerneprogrammet-.
“Selv uden troværdigt bevis, som en afprøvning, har Irans stædige fremskridt mod kernevåben længe været ganske tydelig.” sagde Bolton. “Nu er våbenkapløbet begyndt.”

Han bemærkede at Saudi Arabien forventes at indlede det første træk fordi “på ingen måde vil Sunni saudierne tillade at Shia Persien kommer foran dem i kapløbet om dominans.”
Analytikere mener at Saudi Arabien vil kunne få kernevåben fra Pakistan, og Bolton sagde Egypten og Tyrkiet står i kø.

Israels kernekapacitet er i store træk et afskrækkelsessystem, ikke et offensivt stystem, og har ikke medført et våbenkapløb. Irans er helt anderledes.

Beviser hober sig op om at Saudi Arabien, Egypten og Tyrkiet er ved at sætte fart på i deres stræben efter deres egne kernevåben, sagde Bolton.
“Saudi Arabien har underskrevet kernesamarbejdsaftaler med Sydkorea, Kina, Frankrig og Argentina med det mål at bygge samlet 16 reaktorer frem til 2030” sagde Bolton.

Saudierne har også haft møder med ledere fra Pakistan, Egypten og Tyrkiet og “kerneudfordringerne var helt sikkert med på dagsordenen.”

Bolton sagde Pakistan hurtigt kunne levere våben, og han ønskede at advare om ikke at udelukke Nordkorea der vil forhandle bag ryggen af deres iranske allierede “blot prisen er rigtig.”

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails