mandag den 6. april 2015

Den dag Gud døde

Den dag Gud døde

.
   
Jeg savnede Maundy Thursday gudtjenesterne i år, (tradition med vaskning af fødder som Jesus gjorde med sine disciple) hvilket er en skam på grund af, hvordan begivenhederne den dag går direkte videre til den næste i Kristu liv. For Jesus af Nazareth var der ingen søvn den nat. Den var en lang prøvelse - der endte med døden.

Sent om natten torsdag var Jesus i Getsemane Have, ved foden af Olivenbjerget, lige uden for Jerusalem. Han nærmeste disciple slumrede mens deres leder var i intens bøn. Han frygtede det som skulle ske så meget at Lukas fortæller han svedte blod.Med god ret. En deling romerske soldater, udsendt af myndighederne ved det jødiske tempel, dukkede op. Forræderen Judas, hvis fødder Jesus havde vasket blot få timer tidligere udpegede rabbien med et kys på hans kind.  

Simon Peter er blevet forhånet for sin kujonagtige indstilling i begivenhederne der fulgte. Han nægtede at kende Jesus, igen og igen - indtil hanen galede om morgenen - og han kaldes derfor en forræder. I ubegribelig grad forvirret er muligvis en bedre måde at udtrykke det på.

Hver gang romerne lagde hånd på en ‘Messias’ endte det med masser af blodsudgydelse. I dette tilfælde var det komisk så lidt blod der flød. .

Mattæus, Markus og Lukas siger alle, at en af disciplene trak et sværd og forsøgte at kæmpe mod romerne og huggede et øre af på en af de deltagende i processen. Skribenterne er for tilbageholdende med at sige, hvem denne discipel var. Det gør Johannes, det var Peter. Personen det gik ud over var Malkus, tjener hos ypperstepræsten.

Jesus fik Peter til at stikke sværdet i skeden og overtalte flokken til at lade disciplene gå, hvis han selv gik fredeligt med. Rabbien der kunne mirakler satte mandens øre på igen

Imidlertid kan man ikke håne Peter for at benægte at han kendte Jesus da Sanhedrinet afgjorde Jesu skæbne. Det hele var usikkert og farligt, og alt han troede han vidste blev der stillet spørgsmål ved.

Indenfor i Templet og foran den romerske guvernør Pilatus var det Jesu vedholdende fastholden ved sit budskab der dømte ham. Tempelmyndigheden kunne ikke finde nok vidner til at få ham dømt på deres anklage. Derfor spørger ypperstepræsten ham direkte: “Er du Messias?” Markus evangeliet giver Jesu svar: “Det er jeg, og du vil se Menneskesønnen sidde ved den Mægtiges højre hånd, og komme med himlens skyer.”

Men det er ikke hvad Jesu fjender så om fredagen. De så en dømt, forslået, forhånet, nedgjort Jesus foran menneskemasserne, udmattet af turen til hans egen henrettelse.

De så at hans tilhængere var forvirrede, demoraliserede, angste, spredt for alle vinde. De så det Det Romerske Imperiums institution med at hejse ethvert offer op på et kors. De betragtede ham lide der på korset, råbe og endelig dø. De så en spydspids gennembore hans side - som bevis.

Folk der følte sig truet af Jesus, så liget blive taget ned af korset og ført bort for at blive begravet. For dem havde det været en særdeles god fredag. De må have mente at det var så det.  

(Et par dage senere var alt forandret.)

About the Author
Jeremy Lott is managing editor of The American Spectator, a contributor to EconStats, and the author of several books and a haiku.

Read more at http://spectator.org/articles/62290/day-god-died

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails