onsdag den 8. april 2015

Hvad sker der i fracking industrien? Fakta

Ekspertens vurdering: Hvad sker der i fracking industrien?  

                               
   
Hydraulisk fracking har taget U.S. med storm, og som det er tilfældet med de fleste industrier der får økonomien i gang, søger forbundsregeringen af slå ned og regulere den til fald.

Nicolas Loris, senior politik analytiker ved Heritage Foundation’s Roe Institute for Economic Policy Studies, giver en opgørelse over, hvordan fracking fejer hen over landet, og hvordan regeringen har indflydelse på energiindustrien:

Hvad er status for hydraulisk fracking i landet? Jeg ved det er et meget ømtåleligt emne i mange stater, og at Texas her fornylig har udstedt et lokal forbud. Kan du fortælle os om hvordan i store træk situationen i landet er for fracking?
       
Hydraulisk fracking er kontroversielt i visse områder i landet, men det bør det ikke være. Moderne, smarte boreteknologier har bidraget helt enorm til den amerikanske økonomi -  øgede energiforsyninger, lavere priser og der er skabt arbejdspladser i hele landet. Ifølge    
Energy Information Administration (EIA), har seks områder der ligger på privat jord, og statens jord bidraget med 90% af væksten i U.S. olieproduktionen og for næsten al naturgasproduktion. Som resultat er USA nu verdens største producent af olie og naturgas.

Selvom der har været alvorlige bekymringer over at fracking ville forurene drikkevandet gennem udsivning af gas og gennem brug af de kemiske additiver, så har processen vist sig sikker, og er med succes blevet reguleret på statsligt plan i årtier. Stater er de primære regulatorer af fracking, og disse statslige regulativer har sørget for en utrolig miljøbevidsthed, samtidig med at man har fremmet den økonomiske vækst. Som anerkendt af Environmental Protection Agency og andre forbundskontorer, har der ikke været et eneste tilfælde af forurening af vandet i de mere end 1 million fracking brønde i USA i mere end seks årtier. Mange stater har også vedtaget love rettet mod offentligheden for brug af kemikalier.
Expert's take: What's happening in the fracking industry?

Hvad har Kongressen foreslået man skal gøre ved fracking, om noget? Har præsidenten berørt problemet?

Administrationen har været ivrige efter at vedtage nye miljøregler for fracking på forbundsejet jord gennem Department of Interior’s Bureau of Land Management. Problemet er at de har vanskeligt ved at finde en god grund til at gøre det, på grund af staterne egne effektive  regulativer.

Staternes regler og de private lodsejere har både den lokale viden, og den specialiserede viden sammen med de helt rigtige grunde til at fremme en økonomisk vækst samtidig med man beskytter miljøet. De har nemlig mest at ‘vinde’ ved en ordentlig behandling af naturens ressourcer og økonomisk aktivitet, for de har nemlig mest at miste ved en elendig varetagelse.

Hver stat der tillader fracking har omfattende reguleringer for at sikre og hjælpe med til at olie-  og gasudvindinger opereres sikkert og miljømæssigt forsvarligt. De står for bøder og andre straffesanktioner til de som ikke handler ifølge regulativerne.

Selv dem i regeringen anerkender det. Indenringsminister Sally Jewel sagde, “Jeg ved der er de der siger at fracking er farligt, og burde høre op. Dermed ignorerer man den virkelighed at udvindingen er blevet gjort ganske sikkert i årtier, og har potentialet for at udvikle betragtelige hjemlige ressourcer og styrke vor økonomi også i de kommende årtier.” Tidligere Indenrigsminister Ken Salazar og tidligere chef for EPA (miljøstyrelsen) Lisa Jackosn har sagt noget lignende som Jewel.

Hvad er på spil, men hensyn til arbejdspladser og afkast? Hvad risikerer man ved at påtvinge flere regler, eller ved at lave om på processen?  

De mikro- og makroøkonomiske goder ved det amerikanske energiboom er forbløffende. Husholdninger sparer penge gennem lavere energiregninger og billigere varer når virksomheder konkurrerer og lader besparelserne tilflyde forbrugerne. Økonomer fra Yale kalkulerer med at besparelserne for forbrugerne ved den sænkede pris på naturgas overstiger 100 milliarder dollars.

Faktisk lægger boomet i skifergas flere penge tilbage i familiernes husholdningsbudgetter. Det økonomiske konsulentselskab IHS vurderer at gennemsnitshusholdningen sparede 1200 dollars i 2012 gennem de lavere energiomkostninger og forøget indkomst, og de besparelser vil næsten tredobles i det næste årti.

Lavere naturgaspriser er også med til at give lyst til flere investeringer i virksomheder og trække virksomheder til USA.

De positive økonomiske virkninger går langt videre end til besparelser på husholdningsbudgetter. Borearbejdet og fracking har givet flere end 2,1 million jobs i 2012. Boomet har også skabt arbejde til geologer, ingeniører, lastbilchauffører og rørsvejsere. Det har givet et større behov fra resaturanter, værksteder, butikker, isenkræmmere, hoteller, underholdning, vaskerier mv. i de berørte områder. I Williston, North Dakota, hjemsted for en af landets mest produktive skifergasområder tilbyder McDonalds bonusser og Wal-Mart ansætter kassepersonale til 17,40 dollars i timen næsten 2,4 gange over mindstelønnen.

Med righoldige skiferolie og gasdepoter over hele landet forudser IHS at U.S. energisektoren vil vokse sig stærkere og at den energirelaterede beskæftigelse vil øges til 3,9 millioner jobs i 2015, med flere end 550.000 i fremstillingssektoren. ‘Smarte’ boreteknoligier og den dermed forbundne energiproduktion skabte 284 milliarder dollars til BNP i 2012, og IHS vurderes at det beløb vil ramme 533 milliarder dollars i 2025.

Med andre ord. Der er så rigeligt med muligheder. Amerikanerne burde byde de forbløffende goder olie- og gasboomet vil bringe i de kommende år velkommen, og staterne har med succes reguleret hele processen i årtier. Så rør det endelig ikke.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails