tirsdag den 12. maj 2015

Det afkristnede Europa og konsekevenserne

Det afkristnede EuropaPå en rejse i Italien for nogle år siden undredes jeg over krikerne smukke storslåethed, katedralerne og basilikaerne. På samme tid var jeg endnu mere forbløffet over, hvor tomme disse utrolige bygninger i europæisk civilisation var. De fleste mennesker der var i disse kirker var ældre kvinder, der var knap nogen unge mennesker. Alligevel er der langt flere kirkegængere i Italien end i Nederlandene, Frankrig, Tyskland eller Storbritannien.

I mange af de europæiske lande har det at færre går i kirke eller har et tilhørsforhold til kirken tvunget mange kirker til at lukke, eller blive solgt til de stadig større muslimske samfund i Europa. Det afspejler også den nedgang den kristne tro har i Europa - det være sig Katolikker og Protestanter. Denne tendens er ildevarslende for Europa, hvis kristne tro har beriget og opretholdt civilisationen i århundreder. Kristendommen i dag kan mere end nogensinde være en forenende faktor på et kontinent der har mistet troen på fremtiden. Dette tab af tro manifesterer sig i nedgangen i fødselstal, ægteskaber. På den anden side har tilstrømningen af millioner af unge muslimer med stor fertilitet forvandlet uddannelsessystemet i Europa, hvor der i nogle læreanstalter er flere muslimske børn (mestendels af nordafrikansk herkomst). De udgør ofte over 50% af elevernes antal. Det har også påvirket kulturen og politik i Europa.
church-abandoned

I dagens Europa er den underbevisste holdning hos den politiske og kulturelle elite at, “vil vil hellere være Grønne (muslimer) end døde.” Det er et symbol på underkastelse, mangel på vilje og resignation.

Europa har i bund og grund mistet sin kampvilje for tro og kultur. Årtier med fremherskende multikulturalisme ved eliten til en slags “religion” har fået fjernet europæisk stolthed ved den nationale arv. Hvordan kan man ellers forklare de europæiske mega-moskeer i Rom, Helsinki og den som er under opførelse i Köln, Tyskland? Der gives absolut ingen tilladelse til opførelse af kristne kirker (for slet ikke at nævne synagoger) i Saudi Arabien, heller ikke i Egypten, Syrien, Pakistan eller Iran.

Pew Research Center and Wall Street Journals undersøgelse (2010) viser, at antallet af mennesker i vesteuropæiske stater der har et religiøst tilhørsforhold er i tilbagegang. I Nederlandene med 42%, i Frankrig 28%, i UK 21,3% i Italien 12.4%. Disse tal indikerer selvfølgelig ikke, at i Italien er 87,6% regelmæssige kirkegængere. Det betyder blot en parentetisk tilhørsforhold til en kirke. Dette finder altså sted i Italien, Den Katolske Kirkes ‘hjerte’ hvor Vatikanet befinder sig.

Den Anglikanske Kirke i UK klarer sig ikke meget bedre. De anglikanske kirker i Storbritannien bliver solgt og forvandlet til moskeer. Det samme sker i Tyskland og Nederlandene, med Lutheranske og Hollandsk Reformte kirker.

Vatican Insider rapporterede (11/9/2012) “Cirka  20 anglikanske kirker i UK ‘ lukkede sidste år. Dette vedholdende fænomen har ført til at Church of England udgiver en liste over religiøse bygninger man forbereder på salg.” Marco Tosatti skriver i Vatican Insider. “Tendensen med at forvandle kirker til moskeer er ikke kun begrænset til Mellemøsten, ifølge Fr. Lazzara er det almindeligt forekommende i Central- og Nordeuropa. ” I Nederlandene er det så mange som 250 bygninger, hvor katolikker, lutheranere og Calvinister har bedt i århundreder, der er blevet solgt. Amsterdam Fatih Camii moske var engang en katolsk kirke.The Church of St. Vincetius blev solgt på auktion sammen med alle dens liturgiske møbler og udsmykning og benyttet til ‘profane’ formål.”

Ifølge Wall Street Journal (January 3-4, 2015), “Rundt regnet 200 danske kirker er blevet bedømt ikke levedygtige og ikke benyttet nok. Den Romersk Katolske Kirke i Tyskland har lukket cirka 515 kirker i det sidste årti. I Nederlandene anslår romerske katolske kirkeledere at  to tredjedele af deres 1600 kirker vil komme i kommission i det næste årti, og 700 af Hollands protestantiske kirker forventes af lukke i løbet af de næste fire år.”

Det vidt udbredte tyske tidsskrift Bild rapporterede at “flere og flere kirker laves om til moskeer.” Vatican Insider (11/9/2012) oplyste at talsmanden for Ærkebiskoppen af Berlin, Stefan Foerner ikke udelukker muligheden af at en katolsk kirke i fremtiden sælges til muslimer.  I Danmark, sagde biskoppen af København, at det er muligt han vil lukke 10 kirker der ikke får nok besøgende. St. Andreas kirke midt i hovedstaden, som kan rumme 1000 mennesker har kun nogle ganske få dusin besøgende.
.


Mens kirker lukker, blomstrer de nye moskeer. Ifølge Soeren Kerns artiel i Gatestone Institute, 16. januar 2012, “Antallet af moskeer i Frankrig er næsten fordoblet til flere end 2000 i det sidste årti.”

Lederen af Grand Mosque i Paris, Dalil Boubakeur, har opfordret til at antallet af moskeer i landet fordobles igen  — to 4,000 — for at imødekomme de større behov. Den samme artikel afslører at skønt 64% af Frankrigs 65 millioner identificerer sig som romersk katolske, er det blot 4,5% der er praktiserende. Til sammenligning så betegner 75% af Franrkigs 6 millioner muslimer sig som troende, og 41% som praktiserende muslimer....ifølge French Institute of Public Opinion.

Der synes dog at være klare tegn på en kovending på Kontinentet. Europæerne gør modstand mod eliten i deres respektive stater. Anti-immigration og nationalistpartier havde betragtelig fremgang ved det seneste valg til Europa Parlamentet. I adskillige EU lande har partier som Frihedspartiet i Nederlandene, UKIP i Storbritannien, Liga Nord i Italien, Front National i Frankrig, og Dansk Folkeparti fremgang. De påpeger farerne ved radikal Islam for kulturen og politikken i Europa. i

Geert Wilders grundlægger og leder af Nederlandenes Frihedsparti har ført kampagne for at få standset den muslimske indvandring til Holland og gøre muslimer der nu for tiden bor i Holland til ‘hollændere.’ Han erklærede (2007) i Parlamentet at, “islam er en trojansk hest i Europa. Hvis ikke vi får standset islamiceringen nu, vil det blot være et spørgsmål om tid før vi har Eurabia og Netherarabia.”

I dag er Wilders ikke længere en enlig stemme på Europas scene mod islamiceringen af Europa (ikke som sådan mod muslimer). I Dresden Tyskland  sidste efterår organiserede en gruppe der kalder sig Pegida (Patriotiske europæere mod islamisering af Vesten) titusinder af demonstrerende for at protestere mod “islamiseringen af Europa.” De har antaget det slogan som blev brugt mod de østtyske kommunistmyndigheder i 1989. “Wir sind das Volk.” Pegida forsøger at distancere sig fra Tysklands yderste højrefløj. Dog nævnes specifikt muslimske immigranter i deres taler.

Ved nærmere eftertanke er jeg sådan set forbløffet over at europæerne mangler stolthed over deres kultur, og hvor villige de er til at opgive deres fundamentale monumenter. Historisk refleksion over det sidste århundredes to verdenskrige der slog 6 millioner uskyldige jøder ihjel sammen med millioner af europæiske soldater og civile og smadrede kontinentet kan måske være en forklaring på europæernes apati.

Ikke desto mindre kan det ikke forklare at europæerne har forladt deres jødisk-kristne arv. Og samtidig med kirkerne lukker, og Europa  lukker..


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails