mandag den 18. maj 2015

Pave Frans kalder Abbas en 'fredens engel'

Pave Frans kalder Abbas en ‘fredens engel.’'        


                       
       
Holocaust benægter, terrorist og korrupt politiker Mahmoud Abbas, præsident over Den Palæstinensiske Selvstyreenhed, er blevet kald en “fredens engel” af Pave Frans.

Dette efter Vatikanet anerkendte “staten” Palæstina tidligere på ugen. I en anden nyhed fra Vatikanet meddelte Paven at “Satan blot var en misforstået ærkeengel,” og ikke burde fordømmes for barskt.

Voice of America:

Pave Frans hyldende den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas som en “fredens engel” ved et møde lørdag i Vatikanet, der understregede, at Den Hellige Stols (Pavedømmets) varme relationer til palæstinenserne.

Frans kom med komplimentet under den traditionelle udveksling af gaver ved afslutningen af en officiel audiens i Det Apostolske Palads. Han gav Abbas en medalje, og forklarede at den repræsenterede “fredens engel der ødelægger den onde ånd ved krig.”

Talemåden i den gamle joke, “er Paven katolsk?” er ikke længere morsom.

Paven sagde at han mente gaven var passende da “du er en fredens engel.” Under hans besøg i Israel, og Vestbredden  i 2014 kaldte Paven både Abbas og den israelske præsident Shimon Peres - fredens mænd.

Abbas befandt sig Rom til kanoniseringen søndag af to nonner fra det 19. århundrede, dengang under det osmannisk beherskede Palæstina. De nye helgener, Mariam Bawardy og Marie Alphonsine Ghattas er de første fra regionen der bliver kanoniseret siden Kristendommens første tid.  

Om lørdagen tilbød Abbas relikvier fra de to helgener til Frans
Pope Francis and President Abbas. (Photo: EPA)
Kirkens embedsmænd fremholder de nye helgener som et tegn på håb og som opmuntring for kristne i Mellemøsten, og det på et tidspunkt hvor den voldelige forfølgelse fra islamiske ekstremister har fået fordrevet mange kristne ud af den region der er Kristi fødested.
Abbas besøg følger også nogle dage efter Vatikanet afsluttede en bilateral traktat med “staten Palæstina” der klargjorde at man anerkendte den som en palæstinensisk stat.  

Vatikanet nævnte at den havde givet udtryk for “stor tilfredshed” over den nye traktat under samtalerne med den palæstinensiske delegation. Man sagde at Paven, og senere Vatikanets udenrigsminister også udtrykte håb om at direkte fredsforhandlinger med Israel kunne genoptages.  
"Med dette formål blev ønsket gentaget om, med støtte af det internationale samfund, at israelere og palæstinensere med beslutsomhed kunne tage modige afgørelser for at fremme fred,” lød det i en udtalelse fra Vatikanet.

Den eneste “fred” Abbas er interesseret i at indgå med israelerne er gravens fred. Mon Paven dog er ubekendt med den kendsgerning at palæstinenserne - både Fatah og Hamas - ikke anerkender at Staten Israel eksisterer, og at deres endelige mål er at ødelægge den jødiske stat?

Denne form for 180 graders vending om palæstinenserne er nu en de facto holdning hos det meste af venstrefløjen i Europa. At ignorere den alvorlige fanatiske antisemitisme hos Abbas - en mand der skrev en afhandling med titlen: “Den anden side, den hemmelige forbindelse mellem Zionismen og Nazismen” - er ganske helt og aldeles ubegribeligt for en uddannet, vidende, person i verden.

Pavens forvrængede verdenssyn der hylder Holocaust benægtere samtidig med den nedgør klima “forandrings” benægtere er et udtryk for det hykleri og den moralske blindhed som venstrefløjen og store dele af verden lider under.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails