lørdag den 9. maj 2015

Tora koderne.Ved at blive brudt?

TORA koderne: Ved at blive brudt?

De oldgamle tekster i Toraen, de 5 første bøger i Det Gamle Testamenter, åbenbarer ny information. Gennem hele Bibelen er skrifterne til overflod fyldt med numerisk information der i årtusinder har været genstand for efterforskning af matematikere, teologer, videnskabsforskere og rabbier. Skriften synes at antyde at vi er i ‘Endens Tid’ den periode, hvor der vil være massive opstande - en apokalyptisk tid der slutter med Messias’ genkomst.

Profetier åbenbarer episke hændelser der er blevet grundigt studeret for at se hvad der vil ske. Men hvad hvis der allerede var en indkodet information i Toraen, til vor tid? Hvis man holder det i tanke, at Bibelen er den eneste bog der fortæller os om fremtiden, burde vi da være så overrasket over at der i den er koder med skjulte efterretninger om vort liv i dag?

Der er ingen andre bøger i skriften der er så fulde af mystik som Toraen. Vi kender ikke alle detaljer om, hvordan denne bog blev givet til Moses. Det vi ved er at Gud var på en eller anden måde involveret i denne bemærkelsesværdige bogrække, fra 1. til 5. Mosebog. Vi ved at Toraen indeholder grundlæggende information om jorden og livet på denne planet. Det er en miraklernes bog.


I Det Nye Testamenter er der endnu et spor i Apostlenes Gerninger der afslører at Toraen var givet til os af “engle.” Hvad betyder det? I Daniels bog refereres til “forsegling” af information indtil De Sidste Dage i endens tid. Hvordan “forsegler” man en bog som alle allerede læser og har læst i århundreder? Den eneste metode er at kryptere den. Og hvorfor skulle vi være overrasket når det er så almindelig i dag af kryptere vore e-mails for at ikke andre skal læse følsom information? Tror vi at vi er de eneste gennem tiden der kender til at kryptere?

I 1976 gav Rabbi Yaniv en bog til den berømte matematiker, professor Eliyahu Rips. Den bog beskrev et fænomen som et andet geni, Rabbi Michael Dov Weissmandi havde opdaget i 1950’erne - kryptering af Toraen ved at benytte ELS teknik. (bogstavkombination). Da Weissmandi ikke havde en computer på daværende tidspunkt begyndte professor Rips straks at sammensætte et hold af computerspecialister. Sammen fandt de sent 1970’erne en metode til at afkode nogle få kapitler i 1. Mosebog med en original Apple II computer. Man ledte i Toraen efter personer, steder og begivenheder der er indtruffet i vor tid. I årene der er gået siden er både computere og software blev stærkt forbedret og forbløffende information dukker op, noget af denne synes at forudsige fremtidige begivenheder. Så i 1997, skrev Michael Drosnin bogen “The Bible Code” der fortæller om dette fænomen til verden. Mange dokumentarfilm er blevet produceret ved brug af de tabeller Drosnin fandt, men hvad har de oprindelige opdagere af Toran koden selv fundet ud af? Hvad laver disse verdenseksperter i Koden i dag, og hvad forbindelse har Israel til koden?

Det ønskede filmskaberen Richard Shaw at vide. Han og hans hold drog til Israel nogle dage efter våbenhvilen med Hamas for at mødes med eksperterne. Richard havde tidligere haft møde med og kendte altså disse mænd gennem flere år, og filmen havde været under planlægning siden 2009. Endelig i 2014, var midlerne der til at påbegynde processen, og det var også på høje tid.

I TORAH CODES End to Darkness, undersøger vi koderne, det som rabbierne og professorerne efterforsker i dag. Der er 41 Tora kodetavler i filmen der vises og forklares, sammen med interviews med eksperterne og også frirvillig i IDF Dan Gordon der forklarer den nuværende trussel ved Hamas sammen med Oberst Richard Kemp, tidligere kommandør for UK’s styrker i Afghanistan. Du vil se hvordan mennesker lever ved Gaza grænsen, hvordan raketterne der i de sidste 14 år er blevet affyret over grænsen mod Israel ser ud, og hvilke mirakler der er sket som beskyttelse for Israel.

Selv efter filmen blev givet fri, fortsætter forskningen. Her fornylig blev en kodetavle sendt til Richard med en tavle om Nethanyahu. Tavlen indikerede at han ville blive valgt i 2015, og angav datoen. Det forbløffende er at Rabbi Matiyahu Glazerson der opdagede tavlen gjorde det den 9. februar over en måned før valget fandt sted. Samtidig med at de førende medier fortalte os at valget ville blive tæt, så vidste både Glazerson og Shaw at Nethanyahu ville blive genvalgt, dersom koderne var korrekte, og det var de så sandelig. Selvom alt dette er sandt undlader rabbierne og professorerne at benytte Toraen som en krystalkugle, men den fortæller os ofte om kommende begivenheder, undertiden ganske tilfældigt.
Igennem hele Torah Codes, er der en metode til at søge i de bibelske tekster på hebraisk ved at bruge en form for afkodning som Gematria, der undertiden omtales som numerologi. Dette er ikke en religion eller kult, men en anden måde at forsøge på, og låse op for skrifterne. Tal har for jøderne betydning. Kristne i Vesten synes ikke at forstå at der undertiden kan være en dybere mening med de tal de læser om, og at der kan være flere koder i disse tekster end vi vil erkende.

I Gematria, har hvert hebraisk bogstav en numerisk værdi. I den første tid med at lægge Tora koder på en computer var der ingen hebraiske fonte. Hvert bogstav fik et tal, og professor Rips og hans medarbejdere, Doron Witztum og Yoav Rosenberg skabte originale Tora kode tavler der alle var numeriske. Hvis man lægger bogstavernes værdi i et ord eller en sætning sammen ender man med et tal.

Vor evne til at afkode skriften, åbenbarer de nu information der har været forseglet i årtusinder og alle vore nyeste informationer peger på september i år, og også 2016 synes at have en yderligere betydning da henvisninger til “Messias” rutinemæsssigt dukker op.

Forudsiger vi så at Messias vil komme i 2016? Nej. Det er noget ingen kan, men vi finder det dog pudsigt, hvor ofte det forekommer i forbindelse med de tider vi lever i. Det tal vi er mest interesseret i nu er 5776 - det hebraiske kalenderår for 2016 der begynder nu til september. Ifølge de oldgamle jødiske mystiske tekster, vil Messias komme i det 6. årtusind som vi nu er i.

Glazerson er altid begejstret for at vise Richard nye ting, men denne gang var han kåd som en skoledreng. Hvis man tager den numeriske værdi for det hebraiske udtryk for året 5776 (2016) og tallet 1335 (antallet af dage fra Daniels bog) så bliver de begge samlet 3382.  Det synes mærkeligt at det samme tal 3382 henviser både til år 2016 og 1335.

TORAH CODES End to Darkness er den bedst vej til at begynde at undersøge hvad der er med de koder, ved eksperter der var de første der opdagede den og som er særdeles opmærksomme med den præcise brug i gammelt hebraisk.

Read more about the Torah Codes here.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails