torsdag den 28. maj 2015

Vil muslimske økonomier overhale Vesten?

Vil muslimske økonomier overhale Vesten?


Sierra Rayne


De førende kristne nationer har lige for tiden en BNP der er fire gange større end de førende muslimske nationer, men denne kløft er hurtigt ved at lukke sig.

Hvis den nuværende udligning fortsætter så vil de muslimske nationer omkring år 2050 udgøre en større andel af den globale økonomi end deres kristne modparter. Økonomisk magt giver politisk og militær styrke.

Naturligvis er truslen ikke kun udefrakommende. Den er også intern - vi bliver undermineret indefra af de samme kræfter der kommer udefra. Der er valide grunde til at personer som Geert Wilders og Pamela Geller er meget bekymrede over den stadig mere udbredte islamisering af Vesten

De tre nationer der er mest forfejlede er udelukkende muslimske: Somalia med 99,8% muslimer. Sudan med 951%, og Tchad med 55%.

Som kontrast er alle de 13 nationer der er vurderet som “bæredygtige” (dvs. mindst forfejlede) i altovervejende grad kristne. Faktisk er ingen af de 32 nationer med antydningen af at være i forfald muslimske - alle ud over et par stykker er kristne (Japan er i en klasse for sig selv og Singapore er overvejende buddhistisk).

Når man ser på indekset over presseytringsfrihed er de 27 nationer i toppen, med de mest frie systemer næsten kun kristne - med en stat eller to som undtagelse.

Så følger det muslimske land Mali som nummer 28. Den næste muslimske nation er så Burkina Daso som nummer 49, fulgt af Guinea-Bissau som nummer 67. Ud af de 66 nationer der ligger øverst på listen med den mest frie presse er der kun to muslimske - resten er i al væsentlighed kristne.

Fire af de syv nationer med den mindste pressefrihed er muslimsk domineret. De andre tre er Nordkorea, Burma og Eritrea. Det eneste land af de tre som er overvejende kristent er Eritrea, skønt man har en stor muslimsk befolkning på 37%, versus 67% kristne.

Når det drejer sig om indeks over korruption er det første muslimsk dominerede land nummer 19. De første 18 nationer er alle kristne (endnu engang uden Japan og det buddhistiske Singapore - sammen med Hong Kong)

Blot to muslimske nationer (Forende Arabiske Emirater er nummer 28), ligger i top 30. Sådan set er alle de andre kristne. I den anden ende af spektrum er syv af de otte lande i bunden som mest korrupte overvejende muslimske. Ingen af de mest korrupte lande er kristne.

Hvis man bruger Economist Intelligence Unit’s demokrati indeks, så finder vi ingen gennemførte muslimske demokratier. De muslimske nationer der ligger højest er som nummer 60, Indonesien, og den nation er nærmest et hybrid regime (quasi-autoritær stat).

Udover Malaysia, 71, og Mali, 79, er der ingen andre muslimske stater der er vurderet som forfejlede demokratier. Alle andre muslimske nationer er på forskellige niveauer autoritære regimer. Tre af de fire mindst demokratiske nationer er muslimske - den fjerde er Nordkorea - ikke noget smukt selskab.

Vi kan ganske klart slå fast at de muslimske økonomier vokser cirka tre gange så hurtigt som de kristne økonomier, og at overvejende muslimske nationer ikke deler Vesten kultur med stabile demokratiske institutioner, en ægte fri presse, og en relativ mangel på korruption.

Disse kendsgerninger repræsenterer en eksistentiel trussel mod Vesten som vi kender det og det burde give grund til ægte eftertanke.Fremme af økonomien i overvejende muslimske nationer er ingen garanti for mindre islamisering af Vesten.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails