mandag den 22. juni 2015

Darwin, overmennesker og racespørgsmålet

Det forbløffende ved darwinistisk stupiditet
I 1905 blev Ota Benga 4' 11", 103 lb. og afrikansk pygmæ (buskmand) bragt til Amerika og udstillet ved Bronx Zoo. Pamela Newkirk leder af studier ved New York University's Arthur Carter Journalism Institute og forfatter til Spectacle:  The Astonishing Life of Ota Benga, sammenfatter Ota Benga's liv og tid i en CNN artikel "Da Bronx Zoo udstillede et menneske i et jernbur."

Hovedkonklusionen i hendes artikel er den sædvanlige tilsvining af det 21. århundredes Amerika: Ota Benga blev til et ‘dyr’ i zoo, på grund af racisme og helt sikker hvid racisme, fordi som alle progressive kan fortælle dig, det jo er den eneste racisme der findes.

Blot halvdelen af hendes artikel handler om Ota Benga, resten er en undersøgelse af “racismens resonans,” og hun citerer eksempler som: En ny rapport fra Sentencing Project der gør opmærksom på “de udbredte og dybereliggende tendenser hos hvide til at forbinde sorte med kriminalitet,” En rapport fra ACLU der fastslår at i Maryland har politiet dræbt 75 sorte i perioden 2010 til 2014, “næsten halvdelen” var ubevæbnede, og de helt store offerikoner, fra Rodney King, til Eric Garner, Michael Brown og Trayvon Martion.

Pyt være med at Sentencing Project's undersøgelse var baseret på en video simulation eller at “næsten halvdelen” var ubevæbnede, hvilket altså vil sige at 50% var bevæbnede, eller at Rodney King, efter en biljagt på over 100 kilometer gennem tæt bebyggede boligområder, og fordi han frygtede at en SUI anklage ville påvirke hans løsladelse for en tidligere røveridom, modsatte sig anholdelse da han endelig blev standset, og derpå kastede sig mod politiet, eller at retsmedicineren  entydigt fastslog af Eric Garner ikke døde som følge af kvælergreb, eller at Michael Brown røvede en butik og truede med at angribe butiksassistenten før han mødte politiet, eller at Trayvon Martin var den krigeriske i hans kamp med George Zimmerman. Alt det har ingen betydning, ikke sandt?

Nej, det er racisme der er selve problemet. Det er så let at lægge hele skylden på den fremfor at se uvildigt på sagerne.

Newkirk tager fejl lige fra begyndelsen. Ota Benga blev ikke et udstillingsobjekt i zoo på grund af racisme, men på grund af Darwinisme.

Modsat den populære myte udformede Darwin ikke evolutionsteorien. Midt i det 19. århundrede var holdningen til evolution allerede dybt rodfæstet hos de fleste biologer. Darwins bedstefar, Erasmus Darwin, udgav Zoönomia i 1796, der indeholdt et kapitel der forudså den moderne evolutionsteori. Darwins bidrag var at hævde at han havde afdækket mekanismerne bag evolutionens forandringer, nemlig, - naturlig udvælgelse - der arbejdede sammen med det som han kaldte “arveligheds love” senere omformuleret i moderne neo-Darwinisme sprogbrug til “tilfældig genetisk mutation.” Det er selve den del der udgør hans teori.  

Ifølge Darwin sker den evolutionsmæssige forandring gradvist - en mindre modifikation her, en brugbar der, og med tiden, masser af tid, kan en organisme gå fra en art til en helt anderledes art. Under selektionen/mutationen kan visse ting helt forsvinde. Et ofte citeret eksempel er nutidens hval, hvor fossile beviser lader formode, at den er kommet gennem et nu uddødt landdyr der lignede en ko. Hvaler er altså - modificerede køer.

Ydermere, på grund af den evolutionsmsæssige gradvise udvælgelse i naturen, er modifikationerne ofte så mikroskopiske at de knap kan opfattes. Det som har betydning er at modifikationen er nyttig, noget som giver organismen en fordel for rivaliserende arter. Enhver fordel, uanset hvor lille den er, forøger nemlig organismens chancer for at overleve.   Survival of the Fittest, bien sur.

Ota Benga blev et udstillingsobjekt i zoo, ikke som Newkirk hævder ved “en hjerteløs mangel på respekt for Bengas menneskelighed,” men ved den darwinistiske påstand, at Benga repræsenterede et levende vidnesbyrd om den gradvise evolutionsmæssige forandring.

On the Origin of Species og The Descent of Man gør dette krystalklart til overflod. Ifølge Darwin var alle levende arter altså del af en fortsættende modifikationsproces. Bengas menneskelighed tog man ikke hensyn til, idet menneskene var blevet reduceret fra at være skabte væsener, Imago Dei, til blot dyrearter, og da menneskene helt sikkert ikke var skabt som lige, så var karakteristika hos dyrearten  homo sapiens blot et spørgsmål om at være “mere” eller “mindre” udviklet end en anden.

I Origin of Species og især i Descent of Man, nævnte Darwin ofte og med stolthed de “favoriserede racer.” Moderne evolutionsbiologer vil så gerne tro at med “racer” mente Darwin faktisk “arter,” og der er faktisk passager i hans bøger der støtter dette. Men andre steder er der passager, hvor “racer” helt tydeligt betyder racer, især i Darwins mange diskussioner og argumentationer om det “civiliserede” versus det “ikke civiliserede” menneske.

Med “civiliseret” mente han selvfølgelig hvide folk, især hvide europæere, og i særlig, særlig grad britiske hvide imperium mennesker, der var de allermest civiliserede af os alle. Darwin stod heller ikke alene med den påstand. Det Britiske Imperium, der strakte sig over hele kloden, mente ganske ubeskedent og fromt, at det at være Brite var simpelthen Det Bedste man kunne være, og at alle andre burde være taknemmelige for al den civilisation man skovlene ned i halsen på dem.  

"Rule, Britannia!" var naturligvis - overlegenheden - udstillet.

En undersøgelse af Edgar Rice Burroughs roman Tarzan er illustrativ. En dreng efterlades i den vilde afrikanske jungle, og man skulle formode, hurtigt ville dø. Men Tarzan overlevede ikke desto mindre, han trivedes og blev “Junglens Konge.” Hvorfor? Svaret er, at Tarzan var født Lord Greystoke et medlem af den britiske adel, der i Darwins verden var højdepunktet at menneskets evolution. Derfor trivedes Tarzan, ikke fordi han var hvid, men fordi han evolutionsmæssigt stod over alle andre, det være sig abe eller indfødt afrikaner.

Benga blev derfor sat i bur som et dyr, for ifølge Darwin var han et dyr, laverestående på evolutionsstigen end hans “civiliserede” modparter. Newkirk der åbenbart kun ser verden med racemæssige termer omtaler selv denne pointe, men overser den betydning. Hun skriver::
Fire år før Benga blev udstillet, nævnte "The Basis of Social Relations: A Study in Ethnic Psychology," udgivet af  G.P. Putnam's Sons i New York og London som del af the Webster Collection of Social Anthropology, at afrikanerne var “en mellemting mellem Orangutang og europæiske hvide.” Man føjede til, “Den sorte afrikaner præsenterer mange besynderligheder der kaldes “abelignende” eller “højrestående abearter.”
"Mellemting” mellem orangutangs og europæere er blot en anden måde at sige “mindre værd end europæere” og således mindre menneskelig. “Europæerne” er “civiliserede.” “Afrikanerne” er “uciviliserede” og derfor længere ned på evolutionens skala, hvis Darwin skulle have ret.
Hvis nu Darwin har ret, hvor forkert er det da at sætte en afrikaner i bur i en zoo, hvis afrikaneren ikke er ‘helt’ menneske? Vi sætter bjørne i bur i zoo. Vi indespærrer elefanter og næsehorn. Hvorfor ikke udstille en mellemting mellem en orangutang og en europæer?

Naturligvis fordi Darwin har taget helt og aldeles fejl.
I proportional logik er der en regel om interferens der kaldes modus tollens. Latinsk for “den måde der benægtes ved at benægte. Hvis A er sand så er B en logisk følge af A, hvis B viser sig forkert så er A også forkert.

Skal vi gå i færd med matematikken?


http://www.americanthinker.com/articles/2015/06/spectacle_the_astonishing_life_of_darwinian_stupidity.html#ixzz3cp6jp7xY

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails