mandag den 15. juni 2015

Hillary og Nixon sammenlignes - en hån mod Nixon

Sammenlign ikke Hillary og Nixon, hr. Thomas


Han var en stjernepræsident. Hun en katastrofe
For nogle dage siden skrev en Evan Thomas en leder i the Wall Street Journal og forsøgte at sammenligne Mrs. Clinton med Richard Nixon, som om det at være noget der kunne ligne Nixon er det samme som at være en djævel.
Det er en gennemført misforstået tilgang på næsten alle måder. Jovist er de begge med i politik. Jovist føler de og følte antipati mod pressen. Jovist er de begge fyldt med fejl.

Men Richard Nixon var en stjernepræsident. Han opnåede virkelige resultater. Han åbnede op for Kina, begyndte en proces med gradvise frie markeder der bragte hundred millioner ud af fattigdom.

Åbningen mod Kina betød også en inddæmning af Sovjetunionen og var med til at Den Kolde Krig kunne afsluttes med en forbløffende triumf for friheden. Det har Mr. Obama så formøblet. Nixon fik krigsfangerne hjem fra Nordvietnam. Han arrangerede en fredsaftale i det land, der ville have kunne fungere, hvis Kongressen ikke havde interveneret.

Han frelste Israel i 1973 Yom Kippur Krigen ved at sende missilteknologi til landet, da det var et spørgsmål om liv og død for den jødiske stat.

Han indgik den første Strategic Arms Limitation Treaty med USSR.

Han opløste de sidste områder hvor skoledistrikter var opdelt racemæssigt.

Han indførte en større miljølovgivning.

Han var den første præsident der for Kongressen fremsatte en lov for omfattende sundhedsreform.

Han blev indsat i en turbulent tid. Han trak sig i en turbulent tid. Men hans indsats for nationen var omfattende. Han var den ultimative fredsskaber.

Hillary Clinton's vigtigste indsatsområder er omfattende rejser som Udenrigsminister, uden noget resultat til følge, en bemærkelsesværdig opgørelsen med hjælp til hendes mand udnyttelse og mishandling af kvinder, hvilket helt sikkert gør hende den allermest anti-kvinde kandidat nogensinde. Hun har brudt loven ved at slette emails, som hun ifølge loven skulle beskytte og bevare. Som senator, udrettede hun så at sige Zero.  

At sammenligne denne selvoptagne kvinde der knap kan påvise nogen resultater i positiv retning med en mand der helhjertet gav os en generation af fred er yderst upassende.

Hillary Clinton skabte og var centrum i en konspiration for at skjule at sandheden om Benghazi skulle nå ud til nationen. Det er lykkedes indtil nu, fordi hun ødelagde optegnelser som ifølge loven ikke må røres.
Richard Nixon kendte intet til indbruddet i Watergate. Han fik først kendskab til det længe efter det var udført og deltog kun i tilsløringen et stykke tid senere som det kan ses i hans båndoptagelser.

Nixon adlød loven og opbevarede de bånd, han slettede dem ikke, skønt det kom til at koste ham hans embede som præsident.

Hvilken forskel på de to.
Ben Stein is a writer, actor, economist, and lawyer living in Beverly Hills and Malibu. He writes "Ben Stein's Diary" for every issue of The American Spectator.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails