søndag den 28. juni 2015

Islamiske læresætninger - Hvor er logikken?

Islamisk lære: Hvor er logikken?En stræben efter at forstå de læresætninger der vejleder muslimer om, hvordan de skal leve et liv i overensstemmelse med Islam er en stræben efter at finde noget logik i det hele. Ligesom den spanske opdagelsesrejesende fra det 16. århundrede Ponce de Leon fandt ud af ved sin endeløse, resultatløse, søgen efter “Ungdommens Kilde” - logikken er bare ikke eksisterende

To nye holdninger der fremføres og anbefales i den sunni muslimske verden understreger dette. Interessant nok ser det ud til de stritter i retninger direkte mod læren.

Den første kommer fra en ISIS, en gruppe der især er kendt for IKKE at skabe intellektuelle tænkere.
Tilsyneladende er der fremkommet en diskussion mellem gruppens senior gejstlige, hvilket igen lader formoder, at de har masser af fritid mellem intervaller med slagterier af uskyldige mænd, kvinder og børn. Diskussionens fokus var om det at avle duer er tilladt ifølge Islam. Man skulle tro at en gruppe der går ind for tortur og halshugninger af mennesker, ja så ville en sådan ikke voldelig handling som at avle duer være helt i orden. Men nej, ikke for disse gejstlige intellektuelle letvægtere.

Rationalet for at forbyde denne aktivitet er tankevækkende, ja direkte forbløffende. ISIS’ gejstlige besluttede (er du klar) at et sådant avlsarbejde udsætter muslimer for at komme til at se en dues kønsorganer når den flyver hen over hovedet på dem - og det er en krænkelse af Islam.

Det er endnu mere foruroligende at sådanne lærere i Islam faktisk mener at en person på jorden er i stand til at observerede en hurtigflyvende dues kønsorganer (eller for den sags skyld, bare at prøve at se dem) eller at sådanne gejstlige tåber i det hele taget synes af ‘udfordringen’ er vigtig? Gejstlige der kan finde på sådant gør talemåden “kuk i kysen” ganske tydelig.
.
Åbenbart synes disse lærte lærde i islam at ‘flyvende kønsorganer’ er mere krænkende end de kønsorganer der udstilles på slavemarkeder hvor kvinder står nøgne foran ISIS køberne og venter på der bydes på dem.

Selvom tilhængere og støtter af Islam kunne afvise et sådant rationale på ‘fuglehjerne niveau’ som noget kun ekstremister fra ISIS kunne drømme om at finde på, så er der dog endnu en tankegang, der er svær at begribe Denne gang i det mere ‘moderate’ (i forhold til ISIS) Indonesien og som nu er ved at få større international opmærksomhed.

Kvinder der er i det indonesiske militær eller politi skal være jomfruer. Ansøgere skal stå nøgne og undergå en undersøgelse ved et læge der anvender “to finger prøven.”  

Fordømmelsen fra det internationale samfund ved denne praksis blev straks forsvaret af Indonesiens øverste militære leder som “et moralens dilemma” for hvilket “der ikke kan findes anden løsning.”  

Praksis går videre end ‘kontrollen’ af kvinder der søger om ansættelse. Forlovede med militærets officerer bliver også underkastet den før ægteskabet. I tilgift kræves det, at nogle studerende skal gennemgå den før eksamen.

De kvindelige rekrutter får at vide at prøverne er nødvendige for at “fastholde” nationens værdighed og ære.” Men en pensioneret kvindelig officer stillede spørgsmål ved, hvordan hun kunne “forsvare vor nations ære, hvis vi ikke kan forsvare vor egen ære.”

Samtidig det er yderst ydmygende for kvinder at skulle underkaste sig denne kontrol, er det også i direkte modstrid med den formodede “hellighed” ifølge Islam af blot at kunne skimte kønsorganer, hvilket man anser som krænkende.

Sådan tankegang er desværre ikke isolerede eksempler på ulogisk islamisk ræsonneren. I Australien har en islamisk skole forbudt at piger løber terrænløb, da den muslimske skoleleder frygter at en sådan løben er årsag til at man så efterfølgende ikke kan måle de unge pigers jomfruelighed.

Denne skoleleder er helt klar ikke nogen mental gigant. Han holder sig åbenbart til samme begrundelse der ligger bag Saudiarabiens forbud mod kvindelige bilister. Den logik, som er fastslået af en juridisk rådgiver over for en gruppe saudiske psykologer går ud på, “...hvis en kvinde kører bil ... ja det kan have en negativ psykologisk påvirkning da psykologiske og lægelige undersøgelser viser at det helt automatisk påvirker æggelederne og lader livmoderen skubbe opad. Det er derfor vi finder at de som regelmæssigt kører får børn med kliniske problemer af varierende grad.”

Sådan fremmedartet og direkte oprørende lære repræsenterer blot toppen af isbjerget i afvisningen af Vestens logiske ræsonneren, og udstiller Islams mangel på samme.

Dette er blot en facet af Islam som der undervises i her i det 21. århundrede, fuldstændig uden hensyn til menneskelig værdighed og rettigheder.

I Islam er der med muslimerne religionspraksis bare ingen menneskelighed. At behandle Islam som ligeværdig med sande fredelige religioner sætter vor egne værdier i fare mens vi gradvist tilpasser os deres værdisæt.
.
Lt. Colonel James G. Zumwalt, USMC (Ret.), is a retired Marine infantry officer who served in the Vietnam war, the U.S. invasion of Panama and the first Gulf war. He is the author of "Bare Feet, Iron Will--Stories from the Other Side of Vietnam's Battlefields," "Living the Juche Lie: North Korea's Kim Dynasty" and "Doomsday: Iran--The Clock is Ticking." He frequently writes on foreign policy and defense issues.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails