tirsdag den 2. juni 2015

Nationens forsvar det vigtigste for en præsident

Præsidentens opgave er at beskytte nationen - ikke klimaforandring


En forsideoverskrift på Wall Street Journal nærmest brøler: “Islamisk Stats fremgang viser ny styrke på slagmarken.”

Artiklen omtaler, hvordan Islamisk Stat her for nylig indtog Ramadi, hovedstaden i Anbar provinsen i Irak. Islamisk Stats sejr omfattede, ifølge rapporten, udførelsen af en kompleks slagplan der “med klogskab slog en større troppestyrke fra Irak og den meget roste U.S. optrænede specialstyrke kendt som Golden Division.”

Når man går til lederen diskuteres den stadig større dominans som Rusland, Iran og Kina har fået i deres dele af verden “da U.S. trækker sig tilbage.”

Men hvad holder Amerikas øverstkommanderende vågen om natten?

Præsident Obama brugte det meste af sin tale ved U.S. Coast Guard Academy til de afgående elever på at tale om klimaforandring.

Ifølge vor præsident er det klimaforandring der “udgør en alvorlig trussel for den globale sikkerhed, en øjeblikkelig risiko for vor nationale sikkerhed.”

Præsidenten fortsatte med at sige at videnskaben vedrørende klimaforandring “ikke kan modbevises.” I 2013 tweeted præsidenten. “97% af videnskabsforskerne er enige: Klimaforandringen virkelig, skabt af mennesket og farlig.”

Men det er forkert.


Ross McKitrick, en økonom ved University of Guelph og senior fellow ved Canada's Fraser Institute, og andre sammen med ham har påpeget den tvivlsomme metodik der benyttes til at nå frem til påstanden om at 97% af videnskabsforskerne er enige om klimaforandring. Det er langt fra korrekt.

Langt mere repræsentativt er en forskning fra 2012 udført af American Meteorological Society. McKitrick fortalte at færre end 30% af AMS medlemmerne deltog, og af dem sagde 52%, at “de mener global opvarmning i det 20. århundrede er indtruffet og forårsaget mestendels af mennesket.” I samme undersøgelsen var 53% enige om at der er en “konflikt mellem AMS medlemmerne om spørgsmålet.”

Hvorfor kommer vor præsident ikke ind på de kendsgerninger? Og hvorfor har præsidenten ikke udelukkende fokus på den opgave Forfatningen tildeler ham: Ansvaret for med klogskab at benytte amerikansk militærmagt for at holde Amerika sikker, trygt og stærkt rundt om i verden? Og hvorfor blander præsidenten sig uretmæssigt i private borgeres job: At vurdere de videnskabelige data vedrørende risici for markedet, og beslutte hvordan privat kapital burde investeres?

Vi har så mange erfaringer med hvad der sker når politikere mener det er deres opgave at investere vore penge.  

For nogle år siden, ydede Obama administrationen under rationalet om at udvikle alternative energikilder, lån for $536 millioner, garanteret af U.S. skattebetalerne, til en solenergiteknologi ved navn Solyndra.

Præsidenten tog til virksomheden i Californien og roste denne for de “utrolige, virkelig smarte solpaneler.” I sine bemærkninger fortsatte han med at udtale sig om at fossile brændstoffer umuligt kunne opfylde vort energibehov.

Et år senere erklæredes Solyndra konkurs, og U.S. skatteyderne stod tilbage med udgiften.

Samtidig, siden 2009, da U.S. regeringen gav lånegarantien til Solyndra er U.S. olieproduktionen øget med cirka 170% som resultat af nye boreteknologier som vor præsident aldrig kunne drømme om. U.S. er nu verdens største producent af olie.

Bundlinjen, resultatet: Videnskab behandlet af private individer der risikerer deres egen formue og hvis overlevelse afhænger af god dømmekraft og risikovurderinger kommer med det nye og uforudsete og driver vor økonomi fremad i positiv retning.

Videnskab i politikernes hænder, som investerer andre folks penge er recepten på fiasko og spild.

Hvorfor i alverden skulle nogen dog mene det er en god ide for en politiker at bestemme hvad der er god videnskab og påtvinge for hundrede milliarder dollars i nye byrder på de amerikanske forbrugere baseret på ren spekulation om hvad der foregår med klimaet?

Lad private borgere om dette. Og lad præsidenten passe sit arbejde og opbygge vort militær og benytte det på ordentlig vis til at beskytte os rundt om i verden.

Star Parker is a nationally syndicated columnist through the Scripps Howard News Service, author of Uncle Sam's Plantation: How Big Government Enslaves America's Poor and What We Can Do About It , and president of CURE, Coalition on Urban Renewal and Education (www.urbancure.org). She can be reached at parker(at)urbancure.org.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/commander-in-chiefs-job-is-national-defense-not-climate-change?f=must_reads#ixzz3bXjf3u2J

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails