tirsdag den 16. juni 2015

Tør de bruge Aisha (9 årig barnbrud) Forsvaret

Tør de i denne sexsag benytte ‘Aisha Forsvars’ argumentet?Den regionale koordinator for The Council On American Islamic Relations (CAIR) i Orlando, Ahmad Abrar Saleem, blev pågrebet i Lake County, FL af myndighederne ved en indsats mod brug af børn til sex den 5. maj 2015. Hr. Saleems offer var en 12 årig pige.

Der er rejst to anklager af Lake County Sheriff's Office mod hr. Mr. Saleem.  1.  "Brug af computer til at forføre/vildlede/tiltrække et barn til sex.”
2. “Rejse for at forføre, vildlede, lokke et barn til sex.” Kaution blev sat til 100000 dollars for begge anklager.

Ahmad Saleem's kaution blev betalt på anden dagen efter hans arrestation, så han går nu rundt på gaden indtil retssagen indledes den 15. juni 2015. kl. 8.30.
.
Aisha Forsvaret
Jeg mener Ahmad Saleem burde spærres inde og væk fra gaderne i de næste 100 år, men her i Amerika har denne barnemisbruger ret til at komme i retten og blive stillet til ansvar..

Som en nidkær følger af Islam vil Ahmad Saleem være i sin gode ret til at påpege og benytte Aisha Forsvaret.

Grundlaget for Aisha Forsvaret er centreret om det eksempel som Allahs budbringer Muhammad satte. Islamisk lære og teologi docerer, at Muhammad er rollemodel for hele menneskeheden.

IqraSense.com et anset islamisk websted fastslår at Koran 33:21, “helt klart fortæller menneskeheden at profeten Muhammad blev sendt som en rollemodel for menneskeheden og succes i dette liv og i liver herefter afhænger af, at man følger ham.”

Derfor har  Amad Saleem, en forpligtelse til at følge Muhammads eksempel for at få succes nu her i dette liv og i livet derefter. En dygtig advokat kunne hævde at Hr. Saleem ikke fulgte egen vilje, men var offer for indflydelsen af selve Muhammad.

Vægten af ‘Aisha Forsvaret” hviler på Hadiths af Sahih Bukhari. Hadith’s er samlinger af de historier, lærer, gerninger og udtalelser som islams profet Muhammad fremsatte. Sahih er et arabisk ord det betyder autentisk. Sahih klassifikation er altså en Hadith af største autencitet, og står lige under Koranen i vigtighed.

Den følgende SahihAl-Bukhari Hadith fortæller om Muhammad der gifter sig med en purung pige ved navn Aisha på 6 år, og fuldfører ægteskabet da hun er 9 år. Muhammad var da, mener man, 53 eller 54 år, da Aisha blev 9.


En Sahih Bukhari Hadith fortalt af  'Aisha siger,  "at profeten giftede sig med hende (Aisha) da hun var 6 år gammel og fuldførte ægteskabet da hun var 9 år gammel, og hun blev hos ham i 9 år (indtil han døde). (Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 64; see also Numbers 65 and 88)."

Tænk så lige nærmere over dette og lad denne Hadiths tyngde påvirke dit sind. Den praksis at muslimske mænd tager børn som brude, idet de følger Muhammads eksempel er veldokumenteret og fortsætter i alarmerende grad i dag.

I en artikel i Washington Post i maj måned med titlen “Muslimske gejstlige er imod Pakistans indsats mod barneægteskaber,” går Naila Inayat i detaljer med, hvorfor ægteskab med børn er et aktuelt problem der skal fordømmes.

Ifølge Ahmad Saleems biografi, der er blevet fjernet fra CAIR Floridas website, siger den at han er søn af pakistanske indvandrere. Ved  Mr. Saleem's anholdelse fortælles at han stadig bor hjemme hos sine forældre i deres velstående hjem i Orlando. I henhold til denne Washington Post artikel og Sahih Bukhari Hadith’en må man konkludere at Ahmad Saleem kan have været under indflydelse af hans forældres kultur fra Pakistan og/eller Allahs budbringer Muhammad.

Konklusion

Det er højst usandsynligt at Ahmad Saleem og hans forsvarsadvokater vil benytte ‘Aisha Forsvaret.’ Ved at benytte dette vil Ahmad Saleem nemlig skulle sætte selveste Muhammad Islams profet i vidneskranken.  

I denne sag ville det svare til at Ahmad Saleem bagtaler Muhammad for at etablere en moralsk praksis der svarer til hans egen seksuelt afvigende opførsel. Ifølge islamisk lov bliver enhver der bagtaler Muhammad anklaget for en forbrydelse der indebærer døden.

Ahmad Saleem's chef ved CAIR, Hassan Shibly tweeted kort tid efter Saleems anholdelse:  "Intet er mere smerteligt end at erfare, at de som er betroet med beskyttelse af vore børn, svigter denne tillid. 0 tolerance for sådanne onde personer.”

Jeg er enig med Hassan Shibly i at Ahmad Saleem er ‘ond’ for at forråde den tillid han burde vise børn. Til sammenligning, så er Muhammad også “ond” for at forråde Aishas tillid, da han fuldbyrdede sit ægteskab med hende da hun var 9 år. Mener Hassan Shibly at Allahs budbringer, Muhammad, er “ond” for at svigte det niårige barn Aishas tillid?

Family Security Matters Contributing Editor Alan Kornman is the regional coordinator of The United West-Uniting Western Civilization for Freedom and Liberty. His email is: alan@theunitedwest.orgIngen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails