fredag den 24. juli 2015

Huse af ølflasker

MURSTEN AF ØL


I 1864, købte en herre ved navn Gerard Adriaan Heineken et bryggeri i Amsterdam. Bryggeriet skulle blive centrum for Heinekens operationer. I det store og hele skulle Heineken forblive et famileiforetagende i mere end 100 år. I 1989 trak Gerards oldebarn, Alfred Henry (bedre kendt som Freddy) sig som formand for virksomhedens bestyrelse. Freddys ledelse havde været en succes - han krediteres for at gøre Heineken til et globalt ølmærke fremfor blot et lokalt. Som en del af denne globaliseringsstrategi lod Freddy opføre Heineken afdelinger rundt om i verden. I 1963 var han f.eks. i Caribien, på øen Curacao. Det han så var fattigdom.

Derfor forsøgte han at hjælpe - ved at benytte flasker til husbyggeri.

Hr. Heineken bemærkede at tomme ølflasker ikke kom tilbage til bryggeriet; de endte snarere på strandene som Laughing Squid recounts. Det skyldtes delvist at øen var meget fattig og manglede infrastruktur og systemer til flaskereturnering. Derfor besluttede hr. Heineken, dengang 40 år, at gøre noget ved det.

At klare de grundlæggende strukturelle økonomiske problemer, som var årsag til affaldet, var for meget for en enkelt mand, og sådan set også for bryggeriet. Men Freddy troede at Heineken kunne finde en nyttig metode til brug af de tomme flasker. Han talte med en arkitekt, N. John Habraken, og bad ham skabe en “mursten der består af øl.”Habraken endte med WOBO -- the "World Bottle" -- se billedet.

    

Flaskerne, enten en halv liter eller 350 ml. kan stables som mursten. Hver flaske top var designet til at passe ind i bunden af en anden flaske, og dermed skabtes rækker af glas, der når de blev stablet og lagt i mørtel kunne danne en mur.

De to størrelser blev ikke lavet for at imødegå øldrikkernes ønske, men snarere af arkitektoniske grunde, med de mindre (derfor kortere) 350 ml. flasker som ‘halve mursten.’

Der skulle bruges cirka 1000 WOBOs for at lave en lille 3 gang 3 meter bygning. Hvis nu samfundet drak tilstrækkeligt med øl, kunne der bygges en række mindre ejendomme.

Uheldigvis blev WOBO’s ikke et levedygtigt produkt, og trods Freddy Heinekens bedste intentioner kom det aldrig videre end til prototypefasen. Der blev blot fremstillet 100000 af disse flasker og de fleste blev destrueret da det blev klart at Heineken ikke ville fortsætte med at benytte dem. Som det kan ses her er der et hus fremstillet af dem ved Heineken palæet, ligesom der er en mur af WOBO’s ved Heineken Experience i Amsterdam; alle resterende flasker er blevet samlerobjekter.
 Heineken Shack

Bonus fakta: Straks efter Freddy Heineken var fyldt 18 år solgte familien de fleste af deres aktier i virksomheden, skønt hans far (og senere Freddy selv) forblev bestyrelsesmedlemmer i årene der fulgte. I 1954 udførte Freddy et kup. Han lånte penge og købte i al hemmelighed, på børsen, tilstrækkeligt med aktier i virksomheden så han selv kunne være den største aktieejerr og få kontrollen tilbage til familien.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails