mandag den 24. august 2015

Islam og oprindelsen - ligheder og løgne

Islam og de store religioner'


Politisk korrekthed dikterer at alle religioner er lige meget værd, at der er “Tre store abrahamitiske religioner,” og at “araberne er også semitter, derfor kan de ikke være anti-semitter.”Alle de klicheer burde skrottes.

Såvel Kristendommen som Islam er aflægger af Jødedommen og herfra tog de konceptet med at have egen ‘hellig skrift,’ deres egne definitioner som nye trossamfund var radikalt anderledes.
Billedresultat for the three great religions
Det Koine græske sprogs fortællinger knyttet til den hebraiske bibel synes at være en fortsættelse af jødisk historie. Den Katolske Kirke definerer endog sig selv på latin som Versus Israel - det sande Israel.  

Den påstand godtager Islam ikke. Tværtimod har Koranen omskrevet mange af beretningerne i den hebraiske bibel i Islams doktrin om at muslimerne er Allahs sande udvalgte folk. De tidlige kristne lod de jødiske skrifter være urørt, det gjorde muslimerne ikke. Kristendommen ønskede til en vis grad at holde fast ved Jødedommen. Muslimerne afviste den som en stor omgang løgne.

Ydermere så har muslimer ved at plagiere den jødiske bibel og føjet noget til gjort Koranen til en copyright krænkelse eller intellektuelt tyveri af ejendom. Muslimer hævder at uoverensstemmelserne mellem de to versioner er resultatet af jødernes tyveri af Koranen. Så pyt være med at Gud skænkede israelitterne de 5 Mosebøger i år 1313 b.c. og at Koranen stammer fra sent det 7. tidligt det 8. århundrede c.e., altså næsten tusind år senere.

Når en muslim konfronteres med de helt anderledes udlægninger af de samme hændelser så svarer han at Musa (den arabiske forkerte udtalelse af det hebraiske navn Mosheh) bragte Koranen ned fra Sinai Bjerg, men de ondskabsfulde jøder omskrev den og kaldte den Torah, indtil Muhammad dukkede op og genskabte den originale tekst.

I Islams moralopfattelse er Torah en stjålen, plagieret udgave af Koranen (hvilket jo passer fint ind i anklagen om af jøderne også stjal Det Forjættede Land fra “palæstinenserne.”)

Ligeledes må klicheen om at Islam er en abrahamitisk religion afvises. For jøderne var Abraham et gennemført venligt menneske, hvilket passer med hans vision om at Gud prøvede ham ved at bede ham forberede sin søn som et offer, i et område, hvor dette var et normalt religiøst ritual. Til sidst befalede Gud ham om ikke at gøre det. Abrahams Gud, enestående i verden, var imod menneskeofre.

Modsat muslimerne hvis opførsel gennem historien og helt sikkert i vor tid åbenbarer dem som ikke kommende fra en venlig mand, for de er mestre i ondskab: Halshugninger, lemlæstelser, flybortførere, menneskebortførere og voldtægtsudøvere. Deres Allah smiler ved massemord og sandelig også ved de “glorværdige” ofringer ved dem selv, d.v.s. selvmordsangreb. Totalitære som de er giver de også sig selv lov til at slagte enhver der ikke ærer deres profet. Det er altså ikke særlig venligt. Den senere tids begivenheder bekræfter det til stadighed.

Den allermest centrale del af Islams ‘udnyttelse’ af jødedommen er påstanden om at den søn som Abraham var lige ved at ofre ikke var Isak, men Ismael, og at jøderne også lyver om stedet for den verdenshistoriske hændelse. Jøderne siger den fandt sted på Tempelbjerget i Jerusalem, muslimer siger den fandt sted i Mekka. Ved at foretage pilgrimsrejsen hajj til det “ægte” sted for prøven, Kaabaen, i midten af Stormoskeen, bærer muslimer vidnesbyrd om deres tro på at jøder er løgnere.

Med hensyn til den tredje kliche - viz. Araberne er også semitter! Nej de er Hamitter. Jovist var Muhammad en araber der nedstammer fra Ismael, en af Abrahams otte biologiske sønner, men jødedommen gør det også klart, at Ismael ikke var sin fars åndelige arving. Ismael bort stødes
Billedresultat for son of noah ham
(1. Mosebog 21:9), “Men da Sara opdagede, at Ishmael drillede hendes søn Isak, sagde hun til Abraham: “Jag den slavekvinde og hendes søn bort, for slavekvindens søn skal ikke have del i arven sammen med min søn, Isak.” Men din søn bliver en mand med et hidsigt temperament og stædig som et æsel. Han vil være i oprør mod alle, og alle vil være imod ham. Selv sine nærmeste slægtninge vil han strides med.
“« 1. Mosebog 16.12.

Hans bort stødelse som 16,17 årig skete altså da han af misundelse plagede sin lille halvbror Isak, - hvis kloge og forudseende mor Sara havde betragtet Ismael vokse op og kunne indse at han var i stand til at myrde hendes søn.  

Abraham og Sara var efterkommere af Sem, Noas søn (derfor ordet “semit”), det var Ismael ikke. Selvom mange nationer fastholder, at en søn arver sin nationalitet fra sin far gælder det dog ikke jøderne. Her går det gennem moderen. Ismaels mor var egypter, og Egypten var en af de fire sønner hos Noa anden søn Ham og Ismael var således Hamit.

Bibelen fortæller også at Hagar, fandt en egyptisk hustru til ham, hvilket yderligere bekræfter beviset på at hans slægt også var Hamitter.

Og hvem var Kam? Noas problembarn, hvis store problem var seksuelt betinget (1. Mosebog 9).

Faktisk er det sådan selv i dag, at der er en afgrund mellem nutidens jødisk-kristne samfund og islamiske i seksuel henseende. og det tydeligst i den jødisk-kristne fastholden af monogamiet versus Islams polygami. Det er et udtryk for Vestens respekt for kvinder, versus Islam misbrug af dem. (feminister i Vesten kan klage så meget de vil over mænd, men sammenlignet med et kvindeliv i Islam, lever de i paradis).

Osama bin Laden’s far havde børn med 56 forskellige kvinder. Ibn Saud stammehøvdingen der grundlagde Saudi Arabien, hvor han voksede op, var ophav til 4000 prinser der har monopol på landets velstand og besidder al magten. Polygami fører som bekendt til rivalisering blandt hustruerne, blandt mødrene, der kæmper for deres sønner og blandt halvbrødrene. Man kunne fremføre den påstand at Islam holdninger mod kvinder er selve årsagen til de mange sociale skævheder og derfor hører den ikke hjemme i Amerika.

Amerikansk kultur går også helhjertet ind for Patrick Henry’s “Giv mig frihed eller giv mig døden” Frihedsstatuen i New York og Liberty Bell i Philladelphia har indgraveret den hebraiske bibelske talemåde der proklamerer Jubelåret - “Erklær frihed i hele landet.

I modsætning hertil er Islam ingen ven af frihed. Islam betyder “underkastelse,” og når en muslim beder indtager han en slaves stilling, ansigtet mod gulvet. Der er 56 officielle muslimske stater, de fleste diktaturer og ikke et af dem er et liberalt demokrati som nogen amerikansk mand eller kvinde skulle ønske at bo i.

Indtil Islam undergår en reformation kan den kun betragtes som uforenelig med amerikanske værdier.  
.
Sha’i ben-Tekoa’s PHANTOM NATION: Inventing the “Palestinians” as the Obstacle to Peace is available at Amazon.com and www.deprogramprogram.com.


1 kommentar:

Anonym sagde ...

Kan godt følge skribenten en del af vejen. Dog kommer han efter min mening på afveje med den oldgamle teori om Kams forbandelse, som så igen skulle føres over på hans efterkommere og forklaring på at Hamitiske folkeslag har svært ved at komme bort fra fortidens nedarvede forbandelse. Eller hvad?

Related Posts with Thumbnails