onsdag den 19. august 2015

Stop hysteriet - fracking er sikkert

Sagen er afgjort: Fracking er sikkert

“Videnskaben bag er afgjort” som klimaforandrings tilhængere plejer at holde af at sige. Der er blot ved det at denne gang bekræfter videnskaben sikkerheden ved hydraulisk fracking. Ifølge en ny forskning udgivet af National Academy of Sciences er fracking sikker. Slut på diskussionen.

Med støtte af National Science Foundation og Duke University, udførte et hold videnskabsforskere ved Ohio State og andre universiteter omfattende forskning i den påståede forbindelse mellem forurening af grundvandet og så fracking. (Titlen på denne rapport, der kan ses her, er “Noble Gases Identify the Mechanisms of Fugitive Gas Contamination in Drinking-Water Wells Overlying the Marcellus and Barnett Shales.”)  I en undersøgelse af 130 brønde, fandt forskerne at, når det udføres ordentligt og korrekt, sker der ingen forurening af grundvandet eller vandkilder som resultat af selve fracking.
Billedresultat for fracking modstand
Blandt de 130 brønde man studerede fandt forskerne kun mindre problemer, herunder 7 i Pennsylvania og en i Texas, hvor fejlkonstruktion eller betonafstøbningen var årsagen til at der kom gas i grundvandet.

Ifølge Professor Avner Bengosh fra Duke University, “disse resultater synes at udelukke udslippet af metangas til drikkevandsdepoter i dybden på grund af horisontal boring eller hydraulisk fracking.” Det vil sige, at i sjældne tilfælde, hvor det forekommer, er det at gas trænger ind i vandforsyningen udefra et resultat af fejl i konstruktionen af brønden eller dårlig betonsikring, hvilket i begge tilfælde er problemer der kan udbredres.”

I deres forskning underlagde forskerne frack-kilderne en ny udviklet proces med “geokemisk videnskab” ved at benytte ædelgasser til at afgøre, hvorvidt forurening i nærheden af et sted, hvor der bores er naturligt forekommende eller kan knyttes til boringen. Processen var også i stand til at afgøre om frigivelsen af gasser, er resultat af selve frackingen, eller udsivning rundt om brøndforinger - et ikke almindeligt forekommende problem der kan rettes. Som Thomas Darrah, den videnskabsforsker der stod for undersøgelsen fastslog. “de fleste problemer vi har identificeret kan potentielt undgås ved fremtidige forbedringer i udførelsen af brønden.”

Selvom den nye rapport besvarer det vigtigste spørgsmål, og beviser at fracking i sig selv ikke forårsager at gas siver ind i vandforsyningen, så behandler den ikke adskillige andre vigtige spørgsmål. Et af disse er hyppigheden af forurening af vandforsyninger ved naturligt forekommende olie, metan og andre gasser.

Naturlig forurening af den form kunne synes at være ret så almindelig, og faktisk har man kendt denne naturlige proces i årtusinder. På steder hvor olien er sivet op til overfladen som i nærheden af Drake Oil feltet i det 19. århundrede i Pennsylvania, benyttede de indfødte amerikanere oliesubstansen som en smøremiddel i tusinder af år. Den olie der naturligt flyder til overfladen var “forurenende” for vandløb og grundvand i nærheden.

På samme vis er der tusinder af varmvandskilder andre steder, metan og andre gasser, herunder ammoniak og helium der frigives naturligt til miljøet, som f.eks. i Yellowstone National Park. Frigivelse af metan fra havets bund er også en evig foreteelse i det naturlige miljø. I sammenligning med disse udbredte og vedvarende kilder til metan forurening er mængden af gas der frigives ved fejlbefængte olie- og gaskilder minimal.

Det ville være en stor hjælp dersom nogle forskere fremover gav mere præcise data, men omfanget af menneskeskabt - i forhold til naturens frigivelse af gasser - er helt sikker minimal.  

Selvom olieindustrien når frem til 100% sikkerhed i konstruktionen af foringer og cementering af brøndene, eller selvom der slet ikke fandt noget boringer sted overhovedet, da vil enorme mængder af metan- og andre forurenende gasser sive ind i grundvandet og vanddepoter som resultat af naturlige processer.

Det samme er tilfældet med boring efter olie på dybt vand: Enorme metanudledninger finder sted hele tiden i havbunden. Jordskælv og vulkaner, både over og under vandet frigiver gigantiske mængder af gasser til miljøet og det sker hele tiden. Et studium af et enkelt jordskælv der skete i Pakistan i 1945 beviste at den frigav 7645500 kubikmeter gas over en periode på syv årtier, og at ‘flængen’ som skælvet forårsagede stadig ‘bløder,’ - udleder metangas.

Det mennesker føjer til de naturlige udledninger som resultat af boringer er så lille at de kun kan have lidt betydning. Hvis nogle fremtidige forskninger bekræftede denne kendsgerning så ville det være med til at imødegå den myte at boring efter olie og gas forurener på anden vis ‘rent’ land og hav.   

Realiteten er, at hvor der findes skifer- og andre karbonrige formationer, da er den naturlige lækage af olie uundgåelig. Olie og gas er naturligt forekommende, og konstant er de i kontakt med miljøet og kommer ind i vandforsyninger gennem helt naturlige processer. Som det så ofte er tilfældet så er forestillingen om, at der engang har eksisteret et miljø der var fri for alt det moderne intellektuelle anser som ubehageligt blot en fantasi.

NSF/Duke rapporten er yderst vigtig for debatten om sikkerheden ved hydraulisk fracking. Olie- og gasindustrien har allerede opnået en næsten perfekt sikkerhedsstatistik, når man ser på den håndfuld fejlbehæftede boringer i sammenligning med den mere end en million, der er blevet fracked.

Industrien skal fortsætte med at arbejde på at opnå den optimale sikkerhed så boringer og brønde ikke svigter og forurener. Man skal også i færd med et langt bedre informationsarbejde og kommunikationsarbejde, således af intentionen bag arbejdet klarlægges for en skeptisk offentlighed.

Renæssancen for olien og gassen der nu sker i livsvigtig for United States’ økonomiske velbefindende.

Ved at bekræfte sikkerheden ved hydraulisk fracking har NSF/Duke forskningen gjort alle amerikanere en kæmpetjeneste, hvis velstand og sikkerhed afhænger af, at en stærk økonomi bevares.

Og således “er videnskaben afgjort.” Lad os nu få Amerika tilbage på sporet og i arbejde, udvide omfanget af olie- og gasproduktionen og høste goderne ved national sikkerhed og velbefindende.

Jeffrey Folks is the author of many books on American politics and culture, including Heartland of the Imagination (2011).

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails